Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto

Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto

Kohderyhmä
Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon.

Kuvaus
Puhevammaisten tulkki voi toimia puhevammaisen henkilön tulkkina erilaisissa toimintaympäristöissä kuten työssä, asioinnissa, opiskelussa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa, harrastuksissa ja virkistymisessä.

Tulkkauksen keskeistä ammattiataitoa ovat tulkkauspalvelujärjestelmässä toimiminen, kommunkoinnin häiriöiden tuntemus sekä kommunikoinnin apuvälineiden käyttäminen.

Tutkinto sisältää kolme pakollista tutkinnon osaa ja yhden valinnaisen tutkinnon osan. Tutkinto on valmis, kun kolme pakollista tutkinnon osaa on suoritettu.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Tulkkauspalvelujärjestelmässä toimiminen
  • Tulkkaus ja kommunikoinnin häiriöiden tuntemus
  • Tulkkaus ja kommunkoinnin apuvälineiden käyttö

Valinnainen tutkinnon osa

  • Yrittäjyys

Koulutus toteutuu päivä- ja monimuotokoulutuksena sisältäen lähi- ja etäopiskelua sekä työssä oppimista.

Hae koulutukseen

Lisätietoja antaa
Kouluttaja Helena Koskimies p. 040 341 6301, etunimi.sukunimi@jao.fi