Lahdessa kehitettiin ohjauksen laadun ja saavutettavuuden lisäämiseksi
ohjauksen vuosikelloja. Pääajatuksena vuosikellojen suunnittelussa oli kehittää
ohjauksesta toimiva, helposti muokattava ja saavutettava koko lukion
läpäisevä kokonaisuus ja luoda ohjaukseen prosesseja, joilla tuetaan eri
ikäisten ja taustaisten opiskelijoiden hyvinvointia ja oppimista. Tavoitteena oli
myös eri toimijoiden roolien selkiyttäminen ja päällekkäisyyksien karsinta.

Jokaiselle lukion vuosiluokalle on tehty ohjauksen vuosikellot, joissa on
kuvattuna ryhmänohjaajien, aineenopettajien, erityisopettajien ja opintoohjaajien antama ohjaus eri periodeissa. Periodien lisäksi vuosikelloista löytyy
myös syksyn vesopäivien ohjaukseen liittyvät tehtävät sekä yleisen tason
tehtävät, joita tehdään koko lukuvuoden ajan. Vuosikellot toteutettiin
PowerPoint taulukkoina ja ne sisältävät linkkejä eri materiaaleihin esim. ROtuntien diaesitykset, videot, valmiit kirjepohjat. Eri vuositasoilla kaikissa
periodeissa toistuvia aiheita ovat jokaisen toimijan omat tehtävät, kodin ja
koulun välinen yhteistyö, henkilökohtainen ohjaus ja oppimisen tuki.

Erityisesti ryhmänohjaukseen haluttiin luoda selkeät suuntaviivat ja
ryhmänohjaustunneista haluttiin ottaa kaikki hyöty irti. Jokaisessa periodissa
on vähintään kaksi ro-tuntia, lyhyt ja pitkä. Lyhyen RO-tunnin aikana voidaan
tiedottaa ajankohtaisista asioista ja opiskelijat tarkistavat opintojensa tilanteen
yhdessä ryhmänohjaajan kanssa. Pitkät RO-tunnit pitävät sisällään mm. erilaisia
opiskelua ja hyvinvointia monipuolisesti tukevia sekä vaikeuksia
ennaltaehkäiseviä teemoja (uni, aikataulut, stressinhallinta, oppimaan
oppimisen taidot, sosiaaliset taidot, itsetuntemus ym.).
Kirjoittaja Lahden lukion Gaudian opinto-ohjaaja Riikka Huikuri