SISU-hanke

Month helmikuu 2024

Sisu-hankkeen käsikirja julkaistu

Sticky post

Sisu-hankkeen tuloksia kokoava käsikirja on julkaistu. Käsikirja luettavissa ja ladattavissa tästä: Sisu-hankkeen käsikirja (PDF)

Lukuvuosikyselyt

Gradia-lukioissa on jo pitkään ollut käytössä lukuvuosikyselyt – jokaiselle vuositasolle omansa. Hankkeessa tarkastelimme käytössä olevia lukuvuosikyselyitä ohjauksen näkökulmasta ja laadimme kyselyihin lisäkysymyksiä ohjauksen laadun ja saavutettavuuden arvioimiseksi. Koska kyselyt olivat jo valmiiksi melko laajoja, niihin oli mahdollista lisätä vain muutamia… Continue Reading →

Tekoälyn hyödyntäminen ohjauksen tukena

Generatiivisen tekoälyn vallankumous pakottaa myös oppilaitokset määrittämään tekoälyn käytön ehtoja ja toisaalta yksittäiset opettajat ja ohjaajat miettimään, mitä mahdollisuuksia tekoäly tarjoaa niin opelle kuin opiskelijalle. Tekoälyteemaa on syytä tutkia eri konteksteissa. Tässä esimerkki lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opinto-ohjaustunneista. Opiskelijoiden tavoitteena… Continue Reading →

Generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen ryhmänohjauksessa

Nelosvuoden opiskelija pyysi tukea filosofian ylioppilaskokeeseen valmistautumiseen. Hän tarvitsi lukusuunnitelmaa ja toivoi, että ro (siis allekirjoittanut) tekisi hänelle lukusuunnitelman tekoälyn avulla. Tässä prosessin kuvaus: Ensimmäinen vaihe: 1. kehote. Laadi lukusuunnitelma ylioppilaskirjoituksiin osallistuvalle opiskelijalle. Oppiaineena on filosofia. Kesto 6 viikkoa. Opiskeluaika… Continue Reading →

Lukion tehostettu opinto-ohjaus 

Noin 20 prosenttia (perusopetuksen) oppilaista tarvinnee tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta (mm. Niemi 2016). Toiselle asteelle siirryttäessä ei tehostetun ohjauksen tarve katoa, vaan se voi jopa lisääntyä. Toimivan nivelvaiheen tiedonsiirron myötä siirtyy tieto myös opiskelijan perusopetuksen aikana mahdollisesti saamasta tehostetusta oppilaanohjauksesta. Kuten… Continue Reading →

HOPS-prosessin kehittäminen Gradia-lukioissa

Tärkeimpiä arjen ohjaustyötä ohjaavia työkaluja Gradia-lukioissa ovat jo pitkään olleet ohjauksen vuosisuunnitelma sekä ohjauksen vuosikello. Kyseiset suunnitelmat on kuitenkin laadittu aikuisten näkökulmasta erityisesti opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan sekä muiden toimijoiden työnjakoa selkeyttämään. Koska hankkeen tavoitteena oli opiskelijan aktiivisen roolin vahvistaminen HOPS-prosessissa, tarkastelimme… Continue Reading →

© 2024 Opiskelija oman elämänsä ohjaajana — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑