SISU-hanke

Tag ohjauksen laatu

Lukiolaisen kokemuksia ja toiveita lukion ohjauksesta – tutkimustyökaluna tekoälypohjainen diskurssianalyysi

Gradia-lukioissa toteutettiin keväällä 2023 uudenlainen ohjauksen laatututkimus. Tällä kertaa tulosten analysointi ja koostaminen toteutettiin tekoälyn avulla Aiwo digital -yhtiön työkaluin. Lukion toisen vuoden opiskelijoita pyydettiin vastaamaan neljään kysymykseen ja näistä vastauksista tekoäly analysoi vastausten pääteemat, alateemat, teemojen väliset yhteydet ja… Continue Reading →

Ohjauksen laatua kartoittava kysymyspatteristo

OKM:n laatu- ja saavutettavuusohjelman myötä toiminnan laadun kehittäminen on lukioissa ajankohtaista lähivuosina. Opetushallitus on myöntänyt alkuvuodesta 2023 lukiokoulutuksen järjestäjille valtion erityisavustusta lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman edistämiseen. Opinto-ohjauksen osalta laatutyö on jo alkanut, laatu- ja saavutettavuus -hankkeita on käynnistynyt keväällä 2022… Continue Reading →

© 2024 Opiskelija oman elämänsä ohjaajana — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑