OKM:n laatu- ja saavutettavuusohjelman myötä toiminnan laadun kehittäminen on lukioissa ajankohtaista lähivuosina. Opetushallitus on myöntänyt alkuvuodesta 2023 lukiokoulutuksen järjestäjille valtion erityisavustusta lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman edistämiseen.

Opinto-ohjauksen osalta laatutyö on jo alkanut, laatu- ja saavutettavuus -hankkeita on käynnistynyt keväällä 2022 OPH:n rahoituksen turvin. SISU-hankkeen tavoitteena on yhteistyössä suurten lukioiden kesken kehittää lukioihin laadukas, tehokas ja opiskelijan oikea-aikaisesti kohtaava ohjauksen malli.

Lukioissa on perinteisesti tehty erilaisia kyselyitä opiskelijoille, joilla on kartoitettu heidän hyvinvointiaan tai tyytyväisyyttään opetukseen, ohjaukseen ja kouluunsa ylipäätään. Hankkeessa kävimme läpi erilaisia kyselyjä ja totesimme, että varsinaisesti laatua ja saavutettavuutta kartoittavaa kyselyä ei löydy. Hankkeessa työstimme opinto-ohjauksen ja erityisopetuksen laatua kartoittavan kysymyspatteriston, joka löytyy alla. Kysymykset pohjautuvat hyvän ohjauksen kriteereihin, ELO-strategiaan ja OPH:n laatustrategiaan. Terveisin Pauliina Pöntinen, Kuopion lukiokoulutus.

Kyselyn osa-alueet ovat:

· Opinto-ohjauksen riittävyys ja saavutettavuus

· Opinto-ohjauksen laatu (yhdenvertaisuus, sukupuolisensitiivisyys/sukupuolisegregaation purkamispyrkimys)

· Oppimisen tuki, opinto-ohjaajan ja erityisopettajan tuki

· Opiskelijahuollollinen tuki, hyvinvoinnin tukeminen

· Monikulttuurisuuden ja saavutettavuuden huomioiminen

Kysymyspatteristo on vapaasti käytettävissä sellaisenaan tai osana muuta kyselyä.