SISU-hanke

Month tammikuu 2024

Itsenäisen suorituksen hakemus sähköiseksi

Lahden lukio Gaudiassa muutettiin itsenäisen suorituksen hakemus sähköiseen muotoon. Opiskelija voi anoa itsenäistä suoritusta Wilman lomakkeiden kautta. Kirjalliset ja kuvalliset ohjeet hakemuksen tekemiseen löytyvät Wilman pysyvistä tiedotteista.  

WILMAN PROFIILISIVUN KEHITTÄMINEN 

Lahden lukioissa haluttiin muokata Wilman opiskelijan opettajalle näkyvän profiilisivun asettelu niin, että ryhmänohjaajan opintojen edistymisen seurantatiedot ovat ensisijaisesti ja helposti näkyvillä. Näkymää muokattiin niin, että ensin näkyvät:  Halusimme hankkeessa kehittää myös Wilman opinnot-kohdan näkymää niin, että Opinnot-kohdassa moduuliruudun ponnahdusikkunaan saisi… Continue Reading →

OHJAUSPROSESSIT JA ROOLIT SELKEIKSI LAHDEN LUKIO GAUDIASSA 

Lahden lukio Gaudiassa kirjoitettiin ohjausprosessit auki ohjauksen ja sen työnjaon konkretisoimiseksi. Tavoitteena oli selkiyttää ohjauksen toimijoiden rooleja, paikata ohjauksellisia aukkoja ja vähentää päällekkäistä työtä.  Opiskelija kykenee olemaan aktiivinen toimija, kun saa selkeät ohjeet ja tietää, mitä odotetaan. Isossa lukiossa toimijoita… Continue Reading →

SUUREN LUKION OHJAUKSEN VUOSIKELLOT

Lahdessa kehitettiin ohjauksen laadun ja saavutettavuuden lisäämiseksiohjauksen vuosikelloja. Pääajatuksena vuosikellojen suunnittelussa oli kehittääohjauksesta toimiva, helposti muokattava ja saavutettava koko lukionläpäisevä kokonaisuus ja luoda ohjaukseen prosesseja, joilla tuetaan eriikäisten ja taustaisten opiskelijoiden hyvinvointia ja oppimista. Tavoitteena olimyös eri toimijoiden roolien selkiyttäminen… Continue Reading →

Kuopion lukioiden jälkiohjauksen malli ja työkalut

Niin viimeisin lukiolaki kuin lukion opetussuunnitelmakin on tuonut uudenlaisia velvoitteita koulutuksenjärjestäjille. Niin lukion aikaista jatko-ohjausta kuin lukiosta valmistumisen jälkeistä ns. jälkiohjausta on pitänyt joltain osin miettiä uusiksi. Lukiolaissa määritellään oikeudesta jälkiohjaukseen seuraavasti: “Lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaneella opiskelijalla, joka ei ole saanut… Continue Reading →

© 2024 Opiskelija oman elämänsä ohjaajana — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑