Lahden lukio Gaudiassa kirjoitettiin ohjausprosessit auki ohjauksen ja sen työnjaon konkretisoimiseksi. Tavoitteena oli selkiyttää ohjauksen toimijoiden rooleja, paikata ohjauksellisia aukkoja ja vähentää päällekkäistä työtä.  Opiskelija kykenee olemaan aktiivinen toimija, kun saa selkeät ohjeet ja tietää, mitä odotetaan. Isossa lukiossa toimijoita on niin paljon, että sopimalla ja kirjaamalla selkeästi käytännöt, roolit ja tehtävät varmistetaan, että jokainen on ajan tasalla omista tehtävistään. Lahden lukio Gaudia on suuri lukio, joka oli hankkeen alussa juuri aloittanut toimintansa yhdistäen kaksi eri lukiota, joten roolien ja tehtävänkuvien määrittäminen oli tärkeätä. Rooleja prosesseissa on mm. opiskelija, rehtori, opinto-ohjaaja, lukiosihteeri, ryhmänohjaaja, erityisopettaja, aineenopettaja.  

Aluksi mietittiin, mihin kaikkiin lukioaikaisiin tilanteisiin kaivataan tarkkaa prosessikuvausta, ja sitten niitä aloitettiin työstämään prosessi kerrallaan. Prosesseja suunniteltiin seuraaviin tilanteisiin: Hakeutumisvaihe, opintojen aloittaminen, Tuki- ja ohjaustarpeen arviointi, pedagoginen tuki, kodin ja koulun yhteistyö, yksilökohtainen opiskeluhuolto, osaamisen tunnustaminen, Opiskelijan HOPS, opintojen eteneminen, oppivelvollisten koulunkäynnin seuranta, opinto-ohjaus, yhteistyö korkeakoulujen ja työelämän kanssa, vaihto-opiskelu ja KV-toiminta, yo-kirjoitukset, Jatko-opinto- ja uraohjaus, valmistuminen. 

Alkuvalmistelutyötä tehtiin paljon hanketyössä mukana olevien erityisopettajan ja viiden opinto-ohjaajan kanssa. Seuraavassa vaiheessa eri roolien edustajat saivat valmistellut prosessit kommentoitavaksi, jonka jälkeen vielä rehtorit, opot ja roolien edustajat muokkasivat yhdessä lopullisen version.  

Kaikkia prosesseja ei saatu valmiiksi hankkeen aikana, ja työ jatkuu edelleen osana koulun toimintaa. Toisaalta prosessit eivät ole koskaan täysin valmiita, sillä muutokset kuuluvat koulun kehitykseen.  Alta löytyy työstettävien prosessien yhteenveto, sekä muutamia esimerkkejä valmiista prosessitaulukoista. 

Palviainen Päivi, opinto-ohjaaja, Gaudia, Lahti