Gradia-lukioissa on jo pitkään ollut käytössä lukuvuosikyselyt – jokaiselle vuositasolle omansa. Hankkeessa tarkastelimme käytössä olevia lukuvuosikyselyitä ohjauksen näkökulmasta ja laadimme kyselyihin lisäkysymyksiä ohjauksen laadun ja saavutettavuuden arvioimiseksi. Koska kyselyt olivat jo valmiiksi melko laajoja, niihin oli mahdollista lisätä vain muutamia uusia kysymyksiä. Lisäkysymyksillä haluttiin selvittää paitsi ohjauksen laatua ja saavutettavuutta myös opiskelijan omaa roolia jatko-opintoihin ja työelämään tutustumisessa. 

Oheisissa pdf-tiedostoissa on tiivistelmät ykkösten sekä abien lukuvuosikyselyiden tuloksista ohjaukseen liittyvien kysymysten osalta kahdelta hankelukuvuodelta (2022 – 2023 ja 2023 – 2024). Näitä tuloksia hyödynnetään ohjauksen suunnittelussa.