Gradia-lukioissa toteutettiin keväällä 2023 uudenlainen ohjauksen laatututkimus. Tällä kertaa tulosten analysointi ja koostaminen toteutettiin tekoälyn avulla Aiwo digital -yhtiön työkaluin.

Lukion toisen vuoden opiskelijoita pyydettiin vastaamaan neljään kysymykseen ja näistä vastauksista tekoäly analysoi vastausten pääteemat, alateemat, teemojen väliset yhteydet ja vastausten sentimentit, eli tunnetilat.

Tutkimusaineiston pääteemat ja kunkin pääteeman sentimenttijakauma.

Kyselyssä opiskelijoita pyydettiin kirjoittamaan vastaukset seuraavaan neljään kysymykseen:
1. Millaista ohjausta olet saanut lukio-opintojesi suunnitteluun (painotuksesi, opintojaksovalintasi, yo-kirjoitussuunnitelmasi)?
2. Millaista ohjausta olet saanut opiskelutaitoihisi (opinto-ohjaajalta, aineenopettajalta, ryhmänohjaajalta)?
3. Millaista ohjausta olet saanut lukio-opintojesi jälkeisiin suunnitelmiin, jatko-opintoihin ja uravalintaan liittyen?
4. Kerro toiveistasi, minkälainen opinto-ohjaus hyödyttäisi sinua eniten lukiopolulla?

Tuloksia voi tarkastella monesta näkökulmasta, esimerkiksi kysymyskohtaisesti. Tässä esimerkkinä kysymys: Millaista ohjausta olet saanut lukio-opintojesi suunnitteluun (painotuksesi, opintojaksovalintasi, yo-kirjoitussuunnitelmasi)?
Myös vastausten vaikuttavuus -analyysi on tärkeä. Tämän avulla nähdään sekä teemaan liittyvä tunnetila, että teeman toistumismäärät aineistossa.

Uutta tämäntyyppisessä tutkimuksessa on juuri tulosten kokoaminen ja niiden visualisointi. Työkalu löytää teemojen välisiä yhteyksiä ja pystyy mallintamaan kokonaiskuvaa huomattavan tehokkaasti, jolloin tulosten analysointi on helppoa. Myös vastausten sentimentti on kiinnostava ja hyödyllinen tulkinnan apuväline.

Seuraavalla videolla Timo ja Jussi avaavat työkalua ja kyselyn tuloksia tarkemmin.

Gradia-lukioiden ohjauskyselyistä koottu materiaali ryhmänohjaajien koulutukseen.