Hankeyhteistyö edetessä on käynyt selväksi, että Wilmaa hyödynnetään hyvin eri tavoin eri kaupungeissa. Lukioiden välillä on suuria eroja esimerkiksi siinä, millaisia ryhmän tulosteita ohjaaja saa näkyviinsä, millaisia tietoja opiskelijan profiilisivulla näkyy, miten Wilman lomakkeita hyödynnetään ohjauksessa, ja kenelle lomakkeisiin täytetyt tiedot näkyvät.

Koska Gradia-lukioissa ei ole suunnitelmissa siirtyä Wilmasta muihin järjestelmiin, lähdimme hankkeessa miettimään, miten voisimme kehittää Wilmaa entistä tehokkaammaksi työkaluksi niin ryhmänohjaajalle kuin opinto-ohjaajallekin erityisesti opiskelijan opintojen seurannassa. Saimme haluamamme muutokset toteutettua nopealla aikataululla – kiitos samalla kampuksella työskentelevän Wilman pääkäyttäjämme.

Ensimmäiset muutokset teimme opiskelijan profiilisivulle – siis sille sivulle, joka aukeaa opinto-ohjaajalle tai ryhmänohjaajalle. Muutokset on koottu alla olevaan tiedostoon. Halusimme nostaa sivulle opintojen etenemiseen, opintojen suunnitteluun ja poissaoloihin liittyvät tiedot. Näiden muutosten ansiosta ryhmänohjaaja ja opo saavat melko nopeasti kokonaiskuvan siitä, mikä on opiskelijan opintojen tilanne. Seuraavaksi aiomme miettiä samaa asiaa opiskelijan näkökulmasta.