Author: Satu-Maria Salmi

0

Pyörä on pantu pyörimään – Lappia panostaa työpaikkaohjaajien kouluttamiseen

Mitä tehtiin? Työpaikkaohjaajan rooli on merkittävä opiskelijan hankkiessa ammatillista osaamista työpaikalla. Järjestimme seminaareja ja yhteistyöpäiviä, joissa kuulimme työpaikan, opiskelijoiden ja opettajien ajatuksia työelämässä oppimisen toteuttamisesta, työpaikkaohjaajakoulutusten sisällöistä ja toteuttamistavoista. Rakensimme yhdessä opiskelijan polun teemana:...

0

Parhaita osaajia -seminaarissa keskusteltiin työelämässä oppimisesta

Parasta osaamista -hanke ja TSL:n Ammattitaitoa yhdessä -hanke toteuttivat seminaarin, joka striimattiin valtakunnallisesti. Yhteisen keskustelun areenalla pyrittiin löytämään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Millainen rooli työyhteisöllä tulisi olla ammatillisen koulutuksen toteutuksessa? Miten tuemme työpaikkaohjaajien ohjaus- ja...

0

Luotsiopet – matalan kynnyksen vertaistukea opetus- ja ohjaushenkilöstölle

Luotsiope on edelläkävijä ja rinnalla kulkija. ​Luotsitoiminnan taustalla ovat työelämän ja ammatillisen koulutuksen muutokset, jotka edellyttävät koulutuksen järjestäjiltä toimivia malleja opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjaamiseen ja laadukkaan toiminnan varmistamiseen. Syyslukukauden 2018 lopulla Parasta osaamista –verkostohanke...

0

Parasta osaamista –toimijat tiedotuskierroksilla Lapin oppilaitoksissa

​Opetushallituksen rahoittama Parasta osaamista –verkostohanke on edistänyt ammatillisen koulutuksen uudistamisen eli reformin toimeenpanoa ja tavoitteita. Lapista hankkeessa on mukana koulutuskuntayhtymä Lappia. Hankkeen avulla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristön ja lainsäädännön...

0

AmisHack syntyi uusien toimintatapojen kehittämiseen

Sitra esitteli Soteuttamo-hankettaan syksyllä Lapissa ja osana esittelyä tuli esille käytetty hackaton-menetelmä uusien ideoiden kehittämiseen. Lappia on paitsi itse kovassa kehitysvauhdissa, myös osana valtakunnallista Parasta osaamista -hanketta kehittämässä uusia toimintatapoja ammatillisen koulutuksen toimijoiden yhteisiksi...

0

Miten ammatillisen koulutuksen uudistus 1.1.2018 vaikuttaa työelämään?

Yksilöllisyys • Opiskelija etenee opinnoissaan omien tarpeidensa ja edellytystensä mukaisesti. • Jatkossa osaaminen ratkaisee, ei opiskeluun käytetty aika. • Oppilaitos ja opiskelija laativat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), johon kirjataan mm. työpaikalla tapahtuva oppiminen ja...

0

Miten ammatillisen koulutuksen lakiuudistus muuttaa oppisopimuskoulutusta?

Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta on hyväksytty ja se astuu voimaan vuoden 2018 alusta. Ammatillinen koulutus muuttuu yhä enenevässä määrin työelämälähtöiseksi ja ohjausta monipuolistetaan yhteistyössä työpaikkaohjaajien kanssa. Yhteneväisyydet ja erot (oppisopimus ja koulutussopimus) voivat mietityttää...

0

Hyvän työpaikalla tapahtuvan oppimisen perusresepti

Uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa asiakaslähtöisyys tarkoittaa yksilöllisiä, opiskelijan omista lähtökohdista rakennettuja opinpolkuja. Opiskelijat keskittyvät puuttuvan osaamisen hankkimiseen ja muissa opinnoissa, työelämässä tai harrastuksissa hankittu osaaminen tulee osaksi opintoja. Sama tavoite asiakaslähtöisyydestä ja osaamisperusteisuudesta pätee myös...