Luotsiopet – matalan kynnyksen vertaistukea opetus- ja ohjaushenkilöstölle

Luotsiope on edelläkävijä ja rinnalla kulkija. ​Luotsitoiminnan taustalla ovat työelämän ja ammatillisen koulutuksen muutokset, jotka edellyttävät koulutuksen järjestäjiltä toimivia malleja opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjaamiseen ja laadukkaan toiminnan varmistamiseen. Syyslukukauden 2018 lopulla Parasta osaamista –verkostohanke käynnisti Lappiassa Luotsimallin kehittämisestä kiinnostuneiden opettajien rekrytoinnin Luotsitoimintaan.

Luotsitoiminnassa koulutetaan oman organisaation opettajia, jotka tiedottavat, kouluttavat, opastavat, auttavat, tukevat ja mentoroivat eri alojen opetus- ja ohjaushenkilöstöä valitulla teema-alueella. Luotsitoiminta resurssoidaan opettajan työaikasuunnitelmaan. Luotsiopet-mallin pilotointi käynnistyi Lappiassa tammikuussa 2019 osana Parasta osaamista –hankkeen toimintaa. Luotsiopettajina aloittivat Päivi Jauhola, Kari Kenttä, Taina Kolmonen ja Tiina Mattila. Luotsimallin Lappian teema-alueiksi valittiin HOKS ja ARVIOINTI, joiden ohjaajana/pääluotsina toimii koulutuspäällikkö Mervi Finström-Isto sekä TEO, jota ohjaa ja toimii pääluotsina koulutuspäällikkö Kai Heikkinen. – Luotsiopettajat ja pääluotsit kokoontuvat aina maanantaisin. He kokoavat materiaalia Lappian teema-alueiden henkilökohtaistamiseen, arviointiin ja työelämässä oppimiseen. Luotsiopettajat koulutetaan toimimaan toisten opettajien apuna ja tukena arjen haasteissa ja muutostilanteissa esimerkiksi työelämässä oppimisen suunnittelussa tai mitä opettajan tulee tietää ja osata HOKSin eri vaiheissa, tarkentaa Mervi Finström-Isto.

Luotsiopettajien koulutus jatkuu syksyllä 2020. Koulutuksessa laaditaan Lappian Luotsien toimintasuunnitelma, jossa linjataan, mitkä ovat Lappian Luotsitoiminnan tavoitteet. Lisäksi kootaan OPEN APU-materiaali, joka on kaikkien Lappian opetus- ja ohjaushenkilöiden käytettävissä. HOKS-osuuteen valmistellaan materiaalia Moodleen.

– On tärkeää, että meillä on yhteinen ohjeistus ja osaavia Luotsiopettajia, joilta voi kysyä neuvoa ja miettiä yhdessä toiminta- ja ratkaisuvaihtoehtoja opetus- ja ohjaustilanteissa. Tavoitteena saada lisää luotseja eri toimipaikkoihin. Nyt toimivat Luotsiopettajat kiertävät eri toimipaikoissa, mutta toivottavasti saamme vähintäinkin jokaiseen toimipaikkaan oman Luotsiopettajan, suunnittelee pääluotsi Mervi Finström-Isto.

Lisätietoa: Projektikoordinaattori Satu-Maria Salmi p. 0400908428

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *