Undersökning om yrkesutbildningsreformens inverkan på lärar- och handledningspersonalens arbete

Undersökning om yrkesutbildningsreformens inverkan på lärar- och handledningspersonalens arbete

Ärade mottagare,

Jag utför på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet att utföra en undersökning om hur reformen av andra stadiets yrkesutbildning påverkar undervisnings- och handledningspersonalens arbete och yrkesroll. Undersökningen görs i samarbete mellan Åbo Akademi, Bästa kunnande-nätverksprojektet och undervisnings- och kulturministeriet.

Jag studerar sociologi vid Åbo Akademi och undersökningen utgör en del av min avhandling pro gradu. Mitt syfte är att undersöka undervisnings- och handledningspersonalens uppfattningar om hur deras arbete förändras i och med reformen.  För utförande av undersökningen söker jag yrkeslärare och -handledare som vill dela med sig sina erfarenheter befattande reformen, speciellt hur den påverkat arbetsomständigheterna och vilka förväntningar som riktas mot framtiden.

Insamlingen av material sker i två delar. Den första delen utgörs av ett elektroniskt frågeformulär, vars länk är bifogad nedan. Den andra delen består av temaintervjuer.

Frågeformuläret består av flervalsfrågor och ett fåtal frågor med öppna frågor. Ifyllande av frågeformuläret torde ta ca. 15-20min.

Avsikten är att samla deltagare till temaintervjuerna från frågeformulärets respondenter. Intervjuerna görs ansikte mot ansikte eller över Skype. Ifall ni är intresserade av att delta i en temaintervju, omber jag er lämna era kontaktuppgifter i slutet av det elektroniska frågeformuläret. Efter detta kommer jag vara i kontakt för att komma överens om de praktiska arrangemangen för intervjun. Kontaktuppgifterna behandlas konfidentiellt och delas inte till tredje parter.

Allt insamlat material behandlas konfidentiellt och respondenterna anonymiseras ifall de behandlas i avhandlingen. Materialet kommer endast att användas i forskningssyfte.

Jag hoppas att så många som möjligt är intresserade av att ställa upp och tackar redan i förväg för era svar. Ifall ni har några frågor gällande frågeformuläret eller undersökningen överlag, vänligen kontakta mig per epost eller telefon.

Vänligen fyll i det elektroniska frågeformuläret senast den 31 maj 2018.

Länk till frågeformulär: https://www.webropolsurveys.com/S/978F9067F30D9F8D.par

 

Väl mött,

 

Victor Nyberg                                                                                              Mika Tammilehto

Projektplanerare                                                                                       Överdirektör

Undervisnings- och kulturministeriet                                              Undervisnings- och kulturministeriet

PK, sociologistuderande                                                                        fornman.efternamn@minedu.fi

Åbo Akademi
(+358) 40 750 4040
victor.nyberg@abo.fi

 

Handledare:
Heidi Henriksson,
PM, doktorand i sociologi
Åbo Akademi
heidi.henriksson@abo.fi

Sociologi, Åbo Akademi
Besöksadress:
Fänriksgatan 3, 20500 Åbo

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *