Salpauksen ja HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun toimijat kävivät Kyläkäynnillä Harjun oppimiskeskuksessa perjantaina 3.11.

Oppilaitos sijaitsee vanhojen, hyvin kunnostettujen rakennusten ja kauniin pihapiirin ympäröimänä. Kävimme keskustelua 7 opettajan ja apulaisrehtorin kanssa Parasta osaamista –hankkeen tavoitteista ja heidän toiveistaan ja odotuksistaan reformin suhteen. Keskustelussa nousi esille päällimmäisenä keskustelun aiheena, siitä miten saadaan koulutuksen järjestäjän prosessit / laadunhallinta ja opettajien lakituntemus kuntoon reformin edellyttämällä tavalla. Toinen keskustelua herättävä aihe oli työpaikalla tapahtuvan koulutuksen järjestäminen ja erityisesti, miten työpaikkaohjaajien koulutus ja opiskelijoiden ohjaus järjestetään työpaikalla, kun resurssit ovat vähäiset. Keskustelussa Parasta osaamista-hankkeen toimijat toivat esille hyväksi koettuja malleja, joilla ko. ongelmiin on saatu ratkaisuja muissa organisaatioissa. Totuus on kuitenkin se, ettei mikään malli sellaisenaan sovi toiseen organisaation käyttöön, mutta siitä saattaa löytyä ”ovi”, jotka auttavat löytämään ratkaisun oman organisaation malliksi. HOKSn toteutusten suhteen ei koettu ongelmaa, koska heillä HOPSja ja HOJKja on tehty säännöllisesti kaikille opiskelijoille. Erityinen ilonaihe opettajille on siirtyminen 1-5 arviointiasteikkoon. Tämän koettiin selkiyttävän arviointia oikeudenmukaiseen suuntaan. Parasta osaamista-hankkeelta organisaatio odottaa nopeaa koulutusten käynnistämistä reformiin liittyvissä asioissa.

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *