Liikuntatutortoiminta

Liikuntatutortoiminnan tavoitteena on lisätä liikettä sekä tunneilla, mutta myös tuntien jälkeen ja välitunneilla. Liikuntatutortoiminnan tarkoituksena on olla koko lukion liikkeen lisääjä ja antaa sysäys myös opettajille lisätä tuntien arkiaktiivisuutta ja muistuttaa heitä  istumisen katkaisemisesta.
   kuva2
Tavoitteena on, että liikuntatutoreita olisi yksiköittäin vähintään 5-6 opiskelijaa. Opiskelijat valitaan tammikuussa ja he saavat koulutuksen tutoreiksi. Koulutuksessa käytetään apuna Keski-Suomen Liikunnan asiantuntemusta. Liikuntatutoreiden valinnassa voidaan painottaa liikunnallisuutta, mutta sen ei tule olla ainut ja merkittävin tutorin valintaperuste. Tarkoituksena on saada erityisesti vähiten liikkuvat lisäämään liikettä arkeen, joten liikuntatutoreiksi tulisi valita erilaisia liikkujia – sellaisia, joihin myös vähän liikkuvien opiskelijoiden on helppo samaistua. Liikuntatutorin tulisi ymmärtää vastuunsa liikunnan edistäjänä ja toimia muita kannustavana liikunnan lisääjänä.

Liikuntatutoreiksi valitut opiskelijat saavat työstään tehtävän laajuuden ja työmäärän mukaan 1 – 2 lukiokurssia. Työmäärän seuranta tapahtuu päiväkirjalla, jonka liikuntatutoreita ohjaava opettaja todentaa.
 kuva5      kuva1
Liikuntatutoreiden tehtävänkuvaan kuuluu hyppytuntien liikuntaideoiden suunnittelu ja toteutus, välituntiaktiviteettien suunnittelu ja toteutus, turnausten tai muiden liikuntatapahtumien järjestäminen sekä tuntien aktivoiminen. Liikuntatutor voi sanoa onnistuneensa tehtävässään, jos hän on auttanut opiskelijakaveriaan löytämään oman tapansa liikkua ja kannustanut joko omalla toiminnallaan tai esimerkillään liikkumisen lisäämiseen.

Liikuntatutortoiminnalla on lukiolle suuri merkitys yhteisöllisyyden näkökulmasta. Yhteinen liikkuminen ja siinä koettu onnistuminen sekä ilo, lisäävät lukiolaisten ja henkilökunnan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Iloinen opiskelija ja me-henki lisäävät viihtyisyyttä ja tukevat oppimistuloksia. Liikuntatutortoiminnalla on suuri merkitys myös opiskelijahuollon näkökulmasta. Taukojumpat, istumisen katkaisu sekä kuntosalitoiminta saattavat olla merkittävä helpotus esimerkiksi niska-hartia-alueen ongelmiin. Lisäksi liikkuvan ihmisen unenlaatu ja mieliala paranee. Mikäli tällä toiminnalla saadaan yksikin liikkumaton nuori aktivoitua, vähenevät myös yhteiskunnalle koituvat liikkumattomuuden taloudelliset kustannukset tulevaisuudessa.
Linkki: Jyväskylän koulutuskuntayhtymän liikuntatutoreiden ensimmäinen vuosi
LIIKUNTAVAKSIT

Liikuntatutortoiminta pähkinänkuoressa
  • valitse opettaja, joka vastaa toiminnasta – tiedota muita opettajia
  • valitse sopivat liikuntatutorit – sekä poikia että tyttöjä
  • kouluta liikuntatutorit – painota ”kaikki liike on hyvää”-periaatetta
  • anna liikuntatutoreille sopivasti vastuuta ja vapautta toimia

kuva3