HYVI-passi

HYVINVOINTIPASSI – osana lukio-opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia

Hyvinvointipassin ajatuksena on tukea opiskelijan hyvinvointia ja nostaa esiin hyvinvoinnin eri osatekijöitä. Opiskelijoiden arki on usein hektistä ja parhaimmillaan nuoret tavoittelevat osaamista sekä opinnoissa että harrastuksissa. Hyvinvointipassin ideana on tuoda esiin muuallakin kuin lukiossa oppitunneilla mitattava osaaminen ja näyttö. Toisaalta tämä lukion ulkopuolinen osaaminen voi tasapainottaa nuoren hyvinvointia – olla osa sitä.

Opiskelija voi liittää Hyvinvointipassi-todistuksen osaksi ansioluetteloaan. Työelämä on nykyään hektistä ja saattaa uuvuttaa ahkeran työntekijän. Hyvinvointipassin ansiosta tuemme opiskelijan kykyä oppia jo nuorena tapoja pitää itsestään – ja samalla työkyvystään – huolta. Ammatillisella koulutuksella  on käytössään huomattavasti laajempi työkykypassi, jota kohden myös lukiokoulutuksen hyvinvointipassia voidaan jatkossa kehittää.

Linkki: Ammatillisen koulutuksen työkykypassi

 Hyvinvointipassin suorittaminen (yht. 10 kurssia)

 • Tavoitteet lukion opetussuunnitelman mukaiset
 • Suoritetuista kursseista maksimissaan 4 voi olla lukion syventäviä ja/tai soveltavia hyvinvointiin liittyviä kursseja (esim. oppiaineissa liikunta, oppilaanohjaus, musiikki, kuvataide, terveystieto, filosofia, psykologia, elämänkatsomustieto, hyvinvointi-kurssi), loput 6 kurssia voivat muodostua kouluajan ulkopuolisista toiminnoista
 • Osasuorituksia voi kerätä koko lukioajan
 • Opiskelija kerää suoritteensa erilliseen päiväkirjaan, jonka hyvinvointi-passin vastaanottava ja ohjaava opettaja vahvistaa
 • 1 kurssi vastaa 38 tunnin työmäärää
 • Hyvinvointipassi suorittamisesta saa erillisen todistuksen

HYVI-passi jakautuu kolmeen osa-alueeseen: liikunta, kulttuuri ja mielenhyvinvointi. Suorittaakseen HYVI-passin opiskelija voi valita suorituksensa näistä osa-alueista rajoitteetta.

LIIKUNTA

 • Lukion liikuntatutor-toiminta (1-2 kurssi)-liikuntatapahtumat (lukiolaisten marathon, turnaukset, liikuntapäivät, teemapäivät, kampanjat, hyppytuntien liikuntatuokioiden pitäminen) 
  • taukoliikuntatuokiot välitunneilla ja oppitunneilla
  • välituntiliikunnan suunnittelu ja/tai osallistuminen
 • Esitysohjelmat (1-2 kurssia)-wanhojen tanssien oman koulun tanssin suunnittelu 
  • muussa koulun tapahtumassa/tilaisuudessa esiintyminen liikunnallisesti
  • koulun juhlien liikuntaesityksen suunnittelu ja / tai esittäminen
 • Ohjaus-, valmennus- ja tuomaritoiminta (1-2 kurssia)-lukiolaisten juoksutapahtuman järjestämiseen osallistuminen
  • liikunta-/hyvinvointiblogin kirjoittaminen
  • koulun ulkopuolella ohjaaminen, valmentaminen tai eri lajien tuomarointi
 • Omaehtoinen liikunta (1-3 kurssia)-lukiolaisten juoksutapahtumaan valmistautuminen ja osallistuminen-osallistuminen liikuntatutoreiden ohjaamaan toimintaan lukiossa  (*jos tekee tästä osa-alueesta 3 kurssia, ne täytyy hajautua eri lukiovuosille)
  • massaliikuntatapahtumaan osallistuminen
  • liikuntapäiväkirjalla varmennettuna
 • Urheilukilpailujen tai –tapahtuminen seuraaminen (1 kurssi)
  • raportointi, etukäteistehtävä
  • päiväkirjalla varmistettava
 • Koulun sisäisiin , koulujen välisiin tai KLL:n kilpailuihin osallistuminen (1 kurssi)
  • voi sisältää myös kilpailemisen oman lajin puitteissa muillakin tasoilla

KULTTUURI

 • Esitysohjelmat (1-2 kurssia)
  • koulun juhlien musiikkiesityksen/rekvisiitan suunnittelu ja / tai esittäminen
  • wanhojen tanssien oman koulun tanssin/musiikin suunnittelu
  • muussa koulun tapahtumassa/tilaisuudessa esiintyminen – suunnittelutyö
 • Koulun ulkopuolella tapahtuva kulttuuritoiminta (1-2 kurssia)
  • taidetyöpajat, bänditoiminta
  • soiton ja laulun ohjattu harrastaminen
  • kuvataidekoulu
  • luova kirjoittaminen
  • blogin kirjoittaminen omasta kulttuuritoiminnasta
 • Kulttuuritapahtuminen seuraaminen ja osallistuminen (1 kurssi)
  • Musiikkikonsertit, taidenäyttelyt, museovierailut yms. (yht. 10 tapahtumaa+ raportointi/etukäteistehtävät)
  • Näyttelyn tai konsertin järjestäminen, kirjan/ levyn julkaisu

MIELENHYVINVOINTI

 • Tietoisuustaidot, mielenterveystaidot, elämänhallinta
  • lukiokoulutuksen ulkopuolisten kurssien hyväksi lukeminen (esim. jooga, tai chi, pilates, itsepuolustuslajien harrastaminen esim. shindo, taekwondo, karate urheiluseuroissa tai lajiliiton puitteissa)
  • rentoutuskurssit
  • Mindfullness-kurssit
  • Gordonin vuorovaikutuskurssit

KOULUN SYVENTÄVÄT JA/TAI SOVELTAVAT KURSSIT (max 4 kurssia)

 • Esimerkiksi oppiaineissa: liikunta, oppilaanohjaus, musiikki, kuvataide, terveystieto, filosofia, psykologia, elämänkatsomustieto, hyvinvointi-kurssi