Tarkista nämä kymmenen!

OPISKELIJAHYVINVOINTI – henkilöstö luo hyvinvointia opiskelijoille

Huolehdi opettajien ja henkilökunnan jaksamisesta. Merkittävimpiä tekijöitä opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta ovat opettajat. Innostunut ja jaksava opettaja tekee työtään antaumuksella, joka näkyy opiskelijoiden hyvinvointina.

Luo avoin ilmapiiri. Rohkaise opiskelijoita avoimeen vuorovaikutukseen – sekä tunneilla, että vaikuttamaan asioihin opiskelijakunnan hallituksen kautta. Pyydä mielipiteitä, myös vaikeista asioista.

Ota opiskelijat mukaan päätöksentekoon. Lukiolaki vaatii opiskelijoita kuultavan heitä koskevissa asioissa, mutta vaikuttamismahdollisuuksien pitää olla aitoja ja opiskelijoiden tulee saada oikeasti kuulluksitulemisen kokemus.

Lisää liikettä arkeen. Liikuntatutorit, Liikkuva koulu, tapahtumat, taukojumpat. Liikkuminen lisää jaksamista. Lisäksi liikunnan lisäämisen kansantaloudelliset vaikutukset ovat suuret.

Huomioi opiskelijan jaksaminen. Tasaa työkuormaa. Anna opiskelijan vaikuttaa niihin päätöksiin, joissa se on mahdollista. Takaa riittävät ja oikea-aikaiset tukitoimet, joko oppimisen tai muiden ongelmien vuoksi.

Tue toimivaa johtajuutta. Anna opiskelijoiden ottaa osa johtajuudesta, etenkin niissä asioissa, joissa osaaminen löytyy heiltä.  Viestitä asioista oikea-aikaisesti ja avoimesti, kerro myös asioista, joissa löytyy kehittämisen varaa.

Tue yhteisöllisyyttä. Panosta yhteisöllisyyteen erilaisten teemapäivien ja yhteisten tekemisen kautta. Tärkeintä on kuitenkin me-hengen luominen arjessa! Luo rakenteita, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä, se rakentuu vähitellen.

Takaa terve ja turvallinen oppimisympäristö. Terveet ja turvalliset tilat ovat lähtökohta oppimiselle.

Turvaa yksilöllinen ja yhteisöllinen opiskeluhuolto. Poista toimivan opiskeluhuollon esteitä: tuo palvelut lähelle, resurssoi ne riittäviksi. Varmista, että kaikki tietävät omat velvollisuutensa, myös opiskelijat.

Lisää arvioinnin kannustavuutta, tue monipuolisia oppimismenetelmiä. Anna opiskelijalle valinnan mahdollisuuksia ja löytää itsestään onnistuja erilaisten oppimistapojen kautta. Rohkaise opettajia pohtimaan arvioinnin kannustavuutta ja ottamaan käyttöön erilaisia pedagogisia vaihtoehtoja opiskelijoiden innostamiseksi: tiimioppiminen, yksilöllinen opinpolku, flipped learn, ilmiölähteisyys.

opparas
Yhteenvetokuva suurenee klikkaamalla.