Tarkista nämä kymmenen!

HENKILÖSTÖHYVINVOINTI – tehdään yhdessä

Kartoittakaa ne toimenpiteet, jotka tarvitsevat tukea. Tehkää toiminnasta pitkäjänteistä ja uusikaa kyselyt aina vuosittain tai tarvittaessa. Myös silloin, kun tuntuu, että menee hyvin.

Sitoutukaa tekemään muutokset ja tarkistamaan ne vuosittain.

Tarkastelkaa tiloja – miten niitä voitaisiin muuttaa hyvinvointia lisääväksi.

  • lepohuone (pienikin tila riittää)
  • ergonomia: sähköpöydät, jumppapallot yms.
  • oma tila
  • siisteys
  • yhteiset säännöt esimerkiksi työtiloissa – säännöissä myös sanktiot ovat oleellisia ja ne tulisi sopia etukäteen
  • kognitiivisen kuorman vähentäminen avokonttoreissa

Perustakaa TYHY-ryhmä (työyhteisön hyvinvointi -ryhmä), jonka vastuulla on aktiivisesti huolehtia, että hyvinvoinnista ja jaksamisesta pidetään huolta. Hyvinvointi ei ole yhden ihmisen toimintaa!

Lisätkää liikuntaa. Taukoliikuntaa välitunneille ja oppitunneille. Yhdessä tehtäviä retkiä, esimerkiksi makkarakävely (kävellään nuotiopaikalle ja paistetaan yhdessä makkarat). Hankkikaa teknisiä sovelluksia liikkumiseen – esimerkiksi liikuntaohjelmien tekoon. Työnantajan tarjoamat mahdolliset liikunta- ja kulttuurisetelit lisäävät omaehtoista liikuntaa. Samoin työantajan tarjoamat liikuntaryhmät, työpaikkojen teemakurssit, kuntokartoitukset sekä mahdollinen yhteistyön rakentaminen paikallisten muiden toimijoiden kesken lisää liikuntamahdollisuuksia.

Lisätkää avoimuutta ja kohtaamisia. Jo pienet kohtaamiset ja kuulumisten vaihdot lisäävät hyvinvointia.  Nostakaa esiin teemoja – kehu kaveria, kehu pomoa. Kiinnittäkää huomiota toistenne kohtaamiseen. Laatikaa toimintatavat epäasiallisen tilanteen varalle. Kiinnittäkää huomiota johtamiskulttuuriin jaetun johtajuuden suuntaan ja jakakaa vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia.

Tasatkaa työmäärää esimerkiksi lukujärjestysteknisin toimenpitein.

Perustakaa VERME-ryhmiä. Vertaismentorointi helpottaa työn aiheuttamaa kuormaa. Työterveyshuollon antamaa työnohjausta tulisi myös olla tarjolla.

Pohtikaa viestintää ja kokouskäytänteitä. Viestintätulva on jatkuvaa ja se lisää opettajien kognitiivista kuormaa. Miettikää kenelle, mitä, milloin ja mistä tiedon saa, jos se hukkuu tarvitsevalta. Erityisen tärkeää on tiedon löydettävyys – mistä tiedon saa, kun sitä tarvitsee. Katkaiskaa kokoukset nousemalla välillä seisomaan.

Arvostakaa toisianne ja toistenne osaamista. Erityisesti esimiesten antama kannustus tukee työntekijöitä.

 

Yhteenvetokuva suurenee klikkaamalla.
Yhteenvetokuva suurenee klikkaamalla.