Hyvinvointiosaamisen vienti

Jyväskylä koulutuskuntayhtymän lukiokoulutuksen tavoitteena on viedä koulutusosaamista kansainvälisille markkinoille. Koulutusosaamista voidaan pilkkoa osiin ja kohdentaa tiettyihin toimintoihin kuten opinto-ohjaus, koulujen johtaminen, opiskelijoiden osallisuus, opettajien tiimityöskentely, viranhaltijoiden ja päättäjien vuorovaikutus tai hyvinvointi. Koulutusvienti on suunnattu opettajille, johtajille, hallintohenkilöstölle, täydennyskoulutusorganisaatioille tai koulutuksen hyvinvoinnista vastaaville tahoille.

 

Kansainvälisessä viennissä pyritään yhteistyöhön Keski-Suomen maakunnan muiden koulutusorganisaatioiden kanssa kuten Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä muut lukiot. Kansainvälisen  viennin kohdemaina on erityisesti Venäjä (erityisesti Pietarin alue), Kiina, Arabian niemimaa sekä Keski- ja Etelä-Eurooppa.

Koulutus ja seminaarit voidaan järjestää kohdennettuna asiakkaan tarpeisiin.  Esimerkkinä syksyn 2016 aikana toteutettu hyvinvointiseminaari Venäjä-yhteistyön puitteissa.

HYVINVOINTISEMINAARI

1. päivä

Aamupäivä:

Miten Jyväskylän lukioissa huolehditaan henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnista?

 • opetussuunnitelma, hyvinvointimalli
 • terveystiedon opetus
 • oppituntien seuraaminen
 • fyysiset tilat, kalustus
 • tutustuminen koulun tiloihin

Iltapäivä:

 • Nuori ja terveellinen ravinto – ravitsemusasiantuntija
 • Tutustuminen Jyväskylän Lyseon lukion tiloihin.
 • Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Jyväskylässä

2. päivä

Aamupäivä:

 • Liikkuva koulu ohjelma
 • Kouluvierailu Kilpisen koululla (perusopetus)
 • Valtakunnallinen Liikkuva koulu –ohjelma: Organisointi, käytännön toteutus (LIKES)
 • Välitunti-turnauksen peli (esimerkki)
 • Käytännön esimerkkejä vastuuopettajalta

Iltapäivä:

 • Opiskeluruokailun järjestäminen Jyväskylän koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa
 • Hyvinvointi ja oppiminen (Jyväskylän yliopisto)
 • Yhteinen keskustelu seminaarin sisällöstä, päivien teemoista.
 • Miten tästä yhteistyö eteenpäin?
 • Seminaarin päättäminen ja todistusten jako