Fyysinen hyvinvointi

Monet yksilön omat valinnat vaikuttavat fyysiseen hyvinvointiin, sillä se koostuu tasapainosta liikkumisen, terveellisen ravinnon ja levon välillä. Työnantaja voi tukea näitä valintoja, jotta työntekijän toimintakyky sekä työssäjaksaminen on turvattu.

Tässä osiossa tarkastellut kohteet

 • ravinto
 • liikuntamahdollisuudet
 • ergonomia
 • lepo
 • sisäilma
 • savuttomuus ja päihteettömyys

 

RAVINTO

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän opiskelijaravintolapalvelut antavat mahdollisuuden henkilöstölle edulliseen ja monipuoliseen työpaikkaruokailuun. Henkilökunta ruokailee erillisessä tilassa, mikä lisää henkilökunnan päivän aikaista palautumista. Omien eväiden nauttiminen on myös mahdollista. Kuntovalmentajalta on mahdollista saada ravintoon liittyvää neuvontaa.

kettlebells-1677217_960_720

LIIKUNTA

 • kuntosalien vapaa käyttö
 • henkilökohtaiset kuntokartoitukset – ja ohjaukset
 • massaliikuntatapahtumiin osallistuminen
 • ryhmäliikunta
 • teemaryhmät
 • ao-kuntoremonttiryhmät
 • Firstbeat -hyvinvointianalyysit
 • tyhy-ryhmät
 • työterveyshuollon palvelut
 • ammatillinen kuntoutus

Kuntosalit

Jyväskylän koulutuskuntayhtymällä on kiinteistöissään 8 hyvin varustettua kuntosalia eri kampuksilla. Henkilökuntaan kuuluvalla on oikeus harjoitella oman toimipisteensä kuntosalilla, mutta ohjatuissa kuntosaliharjoitteluryhmissä voi käydä myös muualla kuin ”omalla salilla”. Kuntosalit ovat henkilökunnan käytettävissä 8-16 ulkopuolisella ajalla. Harjoittelu on mahdollista myös 8-16 välisellä ajalla mikäli sali ei ole opetuskäytössä tai varattu.  Kuntosaliharjoittelu tapahtuu aina omalla vastuulla, kuten muukin koulutuskuntayhtymän järjestämä liikunta.

Kuntokartoitukset ja -ohjaukset

Koulutuskuntayhtymä tarjoaa henkilöstölleen maksuttomia kuntovalmentajan tekemiä kuntokartoituksia. Näistä kartoituksista vastaa koulutuskuntayhtymän oma kuntovalmentaja.  Perus-kuntokartoituksessa selvitetään kestävyyskunto ja kehonkoostumus. Tämän jälkeen kunto-ohjaajan kanssa voi keskustella omista tavoitteistaan ja saada vinkkejä omaan liikkumiseen. Keskustelun pohjalta voi asettaa itselleen tavoitteen ja tulla testaamaan kehitystä uudelleen. Kuntokartoituskertoja ei ole rajoitettu.

Linkki: Koulutuskuntayhtymän kuntovalmentajan blogi

Massaliikuntatapahtumiin osallistuminen

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on linjannut, että se sponsoroi henkilökunnan jäsenen vuosittain yhteen massaliikuntatapahtumaan. Minimimäärä tapahtumaan lähtijöitä on 5 henkilöä ja suosituksena pitää tapahtumassa yllä koulutuskuntayhtymän paitaa.

Henkilökunta osallituu usein Jyväskylän seudun massaliikuntatapahtumista mm. Finlandia Marathonille ja Likkojen Lenkille. Myös Jyväskylän suunnistajien iltarastien 10 kerran kortti voidaan kustantaa henkilökuntaan kuuluvalle.

Ryhmäliikunta

Koulutuskuntayhtymä tarjoaa henkilöstölleen ohjattuja ryhmiä, joihin osaan on ennakkoilmoittautuminen. Viikoittaisten ryhmäliikuntakertojen aiheina ovat olleet mm.  kehonhuolto, lihaskunto, bodybalance, tanssillinen jumppa, asahi, joogaa, vesijumppa sekä äijäjumppa.

Henkilöstöliikunta: ryhmäliikunnan korkeakouluyhteistyö

Ryhmäliikunta mahdollisuudet tulevat lisääntymään, kun Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun liikuntaryhmät avautuvat koulutuskuntayhtymän henkilöstölle. Toiminta lähtee kokeillen käyntiin keväällä 2017.

Teemaryhmät

Teemaryhminä järjestetään erilaisia kurssimuotoisia ryhmiä esimerkiksi Maailman paras minä,  Läskistä lihakseksi, Ylipainoisten kuntosali -ryhmä, Tehokas kuntosaliharjoittelu, Kehonhuolto-lihaskunto-hyvinvointi ja joogakurssi. Osassa kursseista on pieni n. 30 euron maksu.

Maailman paras minä -hyvinvointiryhmän aiheina ovat olleet mm. stressi, palautuminen, uni, lepo, liikunta ja ravinto. Kurssi kokoontui parin kuukauden ajan parin  viikon välein. Kurssilla käytettiin myös ulkopuolisia luennoitsijoita.

Läskistä lihakseksi -voimaharjoittelukurssi sisältää kuntosaliharjoittelun teoriaa ja voiman kehittymisen vaikutusmekanismeja. Joitakin kokoontumiskertoja pidetään kuntosalilla, jolloin treenataan oikeaoppisesti. Kurssilla keskustellaan myös ravintoasioista  ja omalla keholla toteutettavasta voimaharjoittelusta.

Ao-kuntoremonttiryhmät

Kuntoremonttiryhmän ajatuksena on, että oman työyhteisön sisältä kootaan ryhmä, joka haluaa lisätä omaa hyvinvointiaan. Remonttitoiminnassa on 3 vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa kerätään ryhmä (esim. 10-20 hlöä) ja sovitaan henkilökohtaiset kuntokartoitukset. Toisessa vaiheessa tehdään kullekin oma kuntokartoitus  ja kolmas vaihe koostuu yhteisestä palautteenantotilaisuudesta. Palautteenantotilaisuudessa ryhmä voi sopia jatkosta ja mahdollisesta yhteisestä liikkumistavasta tai siitä, kuinka tuloksia jatkossa seurataan.

Firstbeat -hyvinvointianalyysit

Firstbeat hyvinvointianalyysi perustuu 3-5 vuorokauden sykeväliseurantaan. Analyysin henkilökuntahinta on  huomattavasti huokeampi kuin kaupallisesti toimivilla yrityksillä. Analyysillä voidaan arvioida henkilökohtaisen kuormittumisen ja palautumisen määrää, mikä saattaa auttaa henkilöä kiinnittämään huomiota työssäjaksamiseen.

Tyhy-ryhmät

Lukioiden omat tyhy-ryhmät (työhyvinvoinnin-ryhmät) järjestävät työyhteisöjen sisäistä toimintaa. Näitä ovat esimerkiksi sulkapallo- salibandy- tai koripallovuorot liikuntatiloissa, yhteiset juoksulenkit sekä makkarakävelyt.

Työterveyshuollon palvelut

Kuntayhtymä tarjoaa henkilöstölleen laajennetut työterveyshuollon palvelut. Ergonominen työtapaohjaus, fyysiseen kuntoon liittyvä henkilökohtainen ohjaus ja ryhmätoiminta sekä kuntoutuksen eri muodot ovat osa työterveyshuollon kanssa   toteutettuja palveluja.

Tarkoituksenmukaiset työtilat, välineet, menetelmät ja turvallinen työympäristö ovat välttämättömiä tekijöitä henkilöstön työhyvinvoinnille. Työtiloja lukiokoulutuksessa on uudistettu ja uusia sisäilmaltaan terveitä tiloja valmistuu lähivuosina. Mittavien uudistusten suunnittelussa on otettu huomioon mm. terveys, muunneltavuus ja turvallisuus.

Linkki: Työterveys Aallon -sivustolle

Ammatillisella kuntoutuksella pyritään ehkäisemään ennenaikaista eläköitymistä sekä edistämään työntekijän työkykyisyyttä. Kuntayhtymä järjestää henkilöstölle yhteistyössä työterveyshuollon kanssa Kelan tukemia kuntoutuksia seuraavasti:

 • Kuntoremontteja järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Kuntoremontin tavoitteena on työkyvyn ylläpitäminen ja työkykyä haittaavien oireiden ennaltaehkäisy. Tavoitteenaon edistää elämänhallintaa aktivoimalla osallistujia huolehtimaan omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan.
 • ASLAK eli ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus on työelämäss ä mukana oleville tarkoitettua Kelan järjestämää harkinnanvaraista varhaiskuntoutusta. Aslak -kuntoutusta järjestetään esimerkiksi toisen asteen koulutuksen yhteistyönä ja niihin voidaan sisällyttää ammatillisia teoriaosuuksia.
 • TYK on Kelan järjestämää työ- ja toimintakykyä ylläpitävää ja parantavaa valmennusta.

TYK -valmennus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kuntoutujan, työpaikan, työterveyshuollon, Kelan ja kuntoutuslaitoksen kanssa. TYK -valmennus on ns. ammatillista kuntoutusta. Kuntoutukseen haetaan työterveyshuollon kanssa laadittuun kuntoutumissuunnitelmaan pohjautuen.

Linkki: Kelan ammatillisen kuntoutuksen sivut

ERGONOMIA

Työterveyshuolto antaa ergomista työtapaohjausta tarvittaessa. Tätä ohjausta voidaan antaa myös ryhmille. Ergonomiaan kiinnitetään huomiota erityisesti kun hankitaan uusia kalusteita. Vaihtelevien työpisteiden vuoksi säädettävyyden tarve kasvaa. Sähköpöydät, säädettävät työtuolit sekä satulatuolit lisääntyvät kalusteita uudistettaessa.

LEVON MERKITYS

Levon ja palautumisen merkitys jaksamisellle on kiistaton. Henkilökohtaiset palautumis- ja stressimittaukset antavat  tukea elintapojen muuttamiseen tai vahvistavat jo olemassaolevia hyviä käytänteitä. Ryhmätason tiedot antaisivat esimiehille tietoa henkilökunnan kuormittumisen tasosta, joten mikäli mahdollista, näita mittauksia tulisi mahdollistaa henkilöstölle myös jatkossa.  Henkilöstön lepohuone sekä hiljaisen työn tilat auttavat säätelemään omaa jaksamista siinä missä liikuntatilatkin.

SISÄILMA JA SAVUTON TYÖPAIKKA

Sisäilmaongelmia Jyväskylän kuntayhtymän lukioissa on pyritty ratkaisemaan korjauksilla sekä uusien tilojen rakentamisella. Jyväskylän Lyseon uudet tilat valmistuvat piakkoin ja sen jälkeen korjausrakentaminen jatkuu. Rakenteellisten sisäilmaongelmien lisäksi sisäilmaa voidaan parantaa myös työtila- ja luokkakohtaisilla ilmanvaihdoilla. Luokkatilojen sisäilmaa kuormittavat suuret ryhmäkoot sekä päällysvaatteiden tuominen luokkiin. Uusia tiloja rakennettaessa pyritään siihen, että opiskelijoille saataisiin riittävästi naulakko- tai säilytystilaa. Joihinkin Lyseon uusiin luokkatiloihin mennään jatkossa jopa ilman kenkiä.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kampukset ovat kaikki savuttomia. Mikäli työntekijä tarvitsee tukea tupakoinnin lopettamiseen, apua tarjoaa työterveyshuolto.