HYVI-kurssi

HYVI- eli hyvinvointikurssin ajatuksena on vastata opiskelijoiden lisääntyneeseen tarpeeseen saada kokonaisvaltaisesti neuvoja ja ohjeistusta hyvinvoinnin lisäämiseksi omassa elämässä. Monelle opiskelijalle opiskelu ja mahdollinen samanaikainen harrastaminen on kuluttava yhtälö ja jo pelkkä kiivastahtinen opiskelu aiheuttaa usealle oireilua. HYVI-kurssi on tarjolla molemmissa lukioissa ja jatkossa uuden opetussuunnitelman kurssina sen voidaan katsoa lukeutuvan teemakurssiksi.

HYVI-kurssin sisältöihin voivat kuulua seuraavat teemat:

  • Unelmakarttatyöskentely sekä hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden asettaminen
  • Sosiaaliset taidot ja ihmissuhteet
  • Oman lähiympäristön ihmiset ja heidän antamansa tuki
  • Stressinhallinta
  • Ravitsemusterapiaa
  • Omat rajat, lähisuhdeväkivalta (Ensi- ja turvakoti)
  • Palautuminen ja levon merkitys
  • Jooga ja liikunta luonnossa

Kurssi toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Kurssin vetäjinä toimivat psykologit, kuraattori, liikunnanopettajat, ravitsemusterapeutti jne. Kurssi todennetaan oppimispäiväkirjaa kirjoittamalla ja arvioidaan S suoritusmerkinnällä.