Kuopion lukioissa on pilotoitu kuluvana lukuvuonna tekoälyyn pohjautuvaa opintojen seurantajärjestelmää, joka on koko lukiotoimen opinto-ohjaajien, ryhmänohjaajien ja erityisopettajien kokeilukäytössä. Kokeilu on ensimmäinen laatuaan Suomen lukioissa.

Seurantajärjestelmä on oivallinen apu opiskelijoiden opintojen etenemisen ja läsnäolon seurantaan ja antaa myös arvion tiettyjen taustatietojen pohjalta opintojen etenemisestä ja opiskelijan keskeyttämisriskistä. Näin varhainen puuttuminen ongelmiin helpottuu, kun järjestelmä hälyttää tiettyjen raja-arvojen ylittyessä. Edelleenkin toki tarvitaan opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai ryhmänohjaajan tulkinta tilanteesta ja sen mukainen toiminta opiskelijan auttamiseksi ja tilanteen korjaamiseksi.”

Lue alkuperäinen juttu https://haelukioon.fi/web/2023/04/14/tekoalya-kayttava-ratkaisu-kuopion-lukioihin-opintojen-seurannan-avuksi/

Lukiotoimenpäällikkö Jukka Sormunen 044 – 718 4040

jukka.sormunen@kuopio.fi

Hankekoordinaattori, opinto-ohjaaja Pauliina Pöntinen 044 – 718 4566

pauliina.pontinen@opedu.kuopio.fi