Suuren lukion opinto-ohjauksen saavutettavuuden parantamiseksi Lahden lukio Gaudiassa kehitettiin ja aloitettiin matalan kynnyksen POP-UP OPO –ohjauspistetoiminta syksyllä 2022. Toiminnan ideana on, että yksi opinto-ohjaajista on tavattavissa jokaisena päättöviikon päivänä ruokatunnin (klo 11.00-11.45) aikana lukiorakennuksen aulassa POP-UP pisteellä. Opiskelijat voivat ilman ajanvarausta tulla pisteelle esimerkiksi tekemään muutoksia tulevien periodien valintoihin, tarkistamaan opintojen tilanteen, kysymään yo-tutkinnosta ja jatko-opinnoista tai keskustelemaan muista itselle ajankohtaisista asioista.

Lukion 2. vuositason opiskelija suunnitteli ja toteutti POP-UP OPO toiminnalle mainosjulisteen, jonka avulla pisteen paikka ja ajankohta ovat helpommin havaittavissa. Toiminnasta tiedotetaan opiskelijoita aina päättöviikon alkaessa Wilma-viestillä ja lukion somekanavilla.

POP-UP OPO -piste on nyt ollut toiminnassa neljän päättöviikon aikana. Tekemämme kyselyn mukaan, noin puolet vastanneista ja pisteellä käyneistä opiskelijoista on tullut pisteelle suunnitellusti ja puolet suunnittelemattomasti pisteen ohi kävellessään. Opiskelijat toivovat, että POP-UP OPO-piste olisi toiminnassa myös muulloin kuin päättöviikoilla esimerkiksi periodien alussa. He myös toivovat pisteen tehokkaampaa mainontaa.   Opinto-ohjaajien kokemukset pisteestä ovat olleet hyviä ja pisteellä on ollut koko ajan enemmän kävijöitä.

Tekstin kirjoittaja, opinto-ohjaaja Riikka Huikuri Lahden lukio Gaudia