Sisu-hanke ja Uteliaasti lukiossa -hanke ovat tehneet ohjausteemojen parissa yhteistyötä.

Gradia-lukioissa on käynnissä Opetushallituksen rahoittama Uteliaasti lukiossa -hanke, jossa ollaan laatimassa opiskelijalle opintojen suunnittelun työkaluksi opintokoreja. Tavoitteena on tukea opiskelijaa valitsemaan lukio-opintoja ennakkoluulottomasti ja rohkeasti omien vahvuuksien, kiinnostuksen kohteiden ja arvojen mukaisesti. Lukio-opinnot on jaoteltu opintokoreihin, jotka helpottavat opiskelijaa löytämään itselle sopivia opintoja suurlukioiden opintotarjonnasta.   

Opintokoreja on yhteensä kuusi ja opintokoreissa korostuvat työelämässä ja tulevaisuudessa keskeiset osaamistarpeet kieli- ja kansainvälisyystaidot, teknologian käyttötaidot, työelämä- ja yrittäjyystaidot sekä korkeakouluopinnot.  Lisäksi jokaiseen opintokoriin liitetään eri alojen asiantuntijoiden kertomuksia omasta opinto- ja urapolustaan lukioajoista nykypäivään. Urapolut luovat uskoa tulevaisuuteen ja motivoivat monipuoliseen opiskeluun tässä hetkessä sekä antavat ymmärrystä erilaisista työelämämahdollisuuksista. 

Uteliaasti lukiossa hankkeessa ollaan kehittämässä myös digiopiskeluvalmiusopintojaksoa (1 op) syksyllä 2023 aloittaville opiskelijoille. Lukio-opiskelijoiden digiopiskeluvalmiuksissa on suurta vaihtelua ja laadukkaan oppimisen sekä opintojen sujuvuuden näkökulmasta on tärkeä taata perusvalmiudet tietokoneen ja erilaisten ohjelmistojen hyödyntämiseen opiskelussa. 

Uteliaasti lukossa -hanke tulee päätökseen 31.7.2023. Hankkeen tulosten pohjalta Gradia-lukiot jatkavat opintokorien kehittämistä. Opintokoriajatteluun siirrytään opiskelijoiden ohjauksessa asteittain tulevasta lukuvuodesta alkaen. Digiopiskeluvalmiuksien opintojakso toteutetaan syksyllä 2023.  

Anne Venemies & Sakari Salo