8.30 Aamukahvi ja siirtyminen kokoustila Oppioon

9.00-10.00 Ohjaus Oprakka/ Hanna Nuutinen ja Heli Pesonen

  • Näkökulmia ja työkaluja lukiossa tapahtuvaan uraohjaukseen ja yksilöohjaukseen 
  • Tutkimuksellista ja teoreettista tietoa lukiossa tapahtuvan yksilöohjauksen tueksi
  • Käytännönläheisiä näkökulmia sekä yksilö- että pienryhmäohjauksen toteuttamiseen lukiokontekstissa

10.15-11.00 UEF/ urapalvelut

  • Urasuunnittelun ja työnhaun koulutukset ja kudin.fi -uravalmiuksien itsearviointi /Kirsi Vallius-Leinonen
  • JobTeaser -työpaikkaportaali /Hanna Reinikainen
  • Valmistuneiden uraseuranta  /Outi Suorsa

11-11.30 Aamupäivän puheenvuorojen pureskelua 

11.30-12.30 lounas 

12.30-13.15Uramahdollisuudet OP-ryhmässä, Elvi Weckman

  • OP Ryhmä monipuolisena työnantajana
  • Nuorten uramahdollisuudet
  • Uratarinat Elvi Weckman ja Ada Okkonen

13.15-15.30 Yhteistä pohdintaa uraohjaukseen ja opiskelijan HOPS-prosessiin liittyen. SISU- ja uteliaasti lukiossa -hankkeiden kuulumiset

Kuopion kuulumiset – Pauliina Pöntinen

Jyväskylän, Kuopion ja Lahden opinto-ohjaajat osallistuivat to 23.3.23 SISU-hankkeen järjestämään uraohjauspäivään. Puheenvuoroissa kuulimme OhjausOprakan Heli Pesosen ja Hanna Nuutisen kertomana teoriaa ja tutkimustuloksia uraohjaukseen ja uramuuntuvuuteen liittyen, UEF:in Kirsi Vallius-Leinonen, Hanna Reinikainen ja Outi Suorsa kertoivat yliopiston uraohjauksesta ja uraohjauksessa käytettävistä työkaluista ja lopuksi OP-ryhmän Eevi Weckman ja Ada Okkonen kertoivat urapoluistaan OP-ryhmän palveluksessa. Osallistujat olivat tyytyväisiä: ohjelma oli kiinnostava ja hyödyllinen ja seura ja ruoka hyvää.