Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian TUVA-koulutuksessa opiskelee useampi nuori, jonka kiinnostuksen kohteena ovat jo TUVA-vuoden aikana lukio-opinnot ja lukiossa opiskelu. Lukiokoulutuksessa puolestaan on nuoria, jotka huomaavat, että lukion sijaan toiveena olisi vuosi TUVA-opinnoissa. SiSu-hankkeen (Opiskelija oman elämänsä ohjaajana, OPH) yhtenä painopistealueena on lukio-opintojen aloituksen nivelvaihe, ns. alanivel, ja kehittämiskohteena on valmistaa ohjauspolku siirryttäessä TUVA-koulutuksesta lukioon ja myös lukiosta TUVA-koulutukseen.

Lukuvuoden 2022–2023 aikana on säännöllisesti pidetty pohdintakokouksia, jossa ovat kohdanneet TUVA:n ja lukio-opintojen eri toimijat. Tapaamisissa on kartoitettu jo olemassa olevia lukioon tutustumisien, lukio-opintojen suorittamisen ja jopa lukioon siirtymisien olennaisimpia ja yhdenmukaisia toimintatapoja. Lisäksi on lähdetty rohkeasti miettimään yhteistyön mahdollisuuksia tulevaisuudessa huomioiden kokonaisuudessaan Gradian monipuoliset opintotarjonnat, toisensa tunteva moniammatillinen henkilöstö sekä ennen kaikkea nuoren kannalta opiskelun lähtökohdat ja valinnat, motivaatio, kiinnittyminen sekä ohjauksen ja tuen tarve.

Gradian TUVA:lla vuosi koostuu viidestä jaksosta. Jokaisen jakson aikana nuorella on mahdollisuuksia tutustua Gradian päivälukioihin (Lyseon lukio ja Schildtin lukio), lukio-opintoihin, opiskelutekniikoihin ja myös opiskella lukion opintoja. Tarjolla on mm. tutustumiskäyntejä lukioilla, TUVA:lla opiskeltavia lukioon valmentavia opintoja sekä lukioiden opinto-ohjaajien tapaamisia. Lukion oppimäärän mukaisia opintoja voi opiskella TUVA:n lukio-opettajan opetuksessa (mm. GE01 ja YH01), kahden tutkinnon lukio-opintojen ryhmässä tai osallistumalla Lyseon lukion tai Schildtin lukion opintoihin.

Jyväskylässä lyhyet, kävellenkin toteutettavat, siirtymät mahdollistavat nuorelle opiskelun päivän aikana niin TUVA:lla kuin lukioissakin. Opiskelijan ruokailut onnistuvat sujuvasti kaikissa Gradian toimipisteissä erilaisten koulupäivien aikana. Yhteinen lukuvuoden jaksotus mahdollistaa TUVA:n ja lukioiden yhteistyön erilaisissa tilanteissa, mm. oppilaitoksesta toiseen opiskelun ja jatkuvan haun kautta siirtymisen TUVA:lta lukioon tai lukiosta TUVA:lle. 

SiSu-hankkeen aikana on yhteistyössä visioitu ohjaussuunnitelmaa eteenpäin monista näkökulmista, esimerkiksi TUVA:lla opiskelevalle nuorelle tarjottavien lukion vaihtojaksojen kautta. TUVA:lla, hakupalveluissa ja lukiolla työskentelevien ohjaushenkilöiden kannalta on ideoitu ja pohdittu myös arkisia käytännön toteutuksia, miten lukioiden monipuolisesta ja laajasta opintotarjonnasta voisi olla erotettavissa ja valittavissa TUVA:lla opiskelevalle nuorelle juuri ne sopivimmat opinnot.

Hyvä yhteistyö TUVA:n ja lukioiden välillä mahdollistaa TUVA:n nuorelle lukion kokemuksia, mutta kiirettä ei ole. TUVA on vuosi, jonka aikana nuori saa rauhassa kasvaa omana itsenään, omia kiinnostuksen kohteita hyödyntäen eikä TUVA:n aikana ole tarvetta ahnehtia lukio-opintoja. Lukiosta kiinnostunut nuori voi jatkuvan haun kautta hakea lukioon jo TUVA-vuoden aikana, mutta hän voi myös keskittää TUVA:n opinnot täysin perusopetuksen arvosanojen korottamiseen, ammatillisten opintojen tutustumisiin, opiskella halutessaan muutaman lukio-opinnon ja hakea vasta seuraavana lukuvuotena alkavaan lukio-opetukseen tai ammatilliseen koulutukseen. 

Yhteishaussa hakeva nuori, jonka tavoitteena on aloittaa lukio-opinnot Jyväskylässä Lyseon lukiossa tai Schildtin lukiossa, voi hakemukseensa laittaa lukioiden jälkeen hakukohteeksi Gradian TUVA:n. Näin hänellä on mahdollisuus päästä lukio-opintojen pariin, vaikka ei yhteishaussa saisi lukiosta opiskelupaikkaa. Toisaalta siirtymä lukiosta TUVA:lle on pyritty mahdollistamaan jatkuvan haun kautta läpi lukuvuoden, joten lukion aloittanut nuori voi halutessaan opiskellakin TUVA-vuoden. SiSu-hankkeen yhteistyötapaamisissa kaikki toimijat ovat tuoneet tärkeänä näkökulmana esille nuoren kasvun, opiskelijaksi identifioitumisen sekä opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun sitoutumisen. Nuori tarvitsee aikuisen kulkemaan mukana ja ohjaamaan, varsinkin nivelvaiheessa, johon liittyvät uuden ympäristöt, kokemukset, työskentelytavat ja kohtaamiset.

Yhteistyössä on voimaa. SiSu-hankkeen niveltyössä on ollut ja on edelleen mukana monia toimijoita. Jatkamme kohti ohjaussuunnitelman kehittämistä ja ideoiden käytännön kokeilua. Päätoimijoina SiSu-hankkeen TUVA-lukio-nivelvaiheessa ovat olleet Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian

  • TUVA:lta rehtori Auli Turjanmäki, ryhmänohjaajat ja lukio-opintoja opettavat Riikka Asikainen ja Riiko Keskinen sekä opinto-ohjaaja Tuija Heikkinen
  • lukioiden tulosaluejohtaja, rehtori Samuli Laitinen ja apulaisrehtori Suvi Hirvijärvi (Jyväskylän aikuislukion vastuurehtori)
  • kahden tutkinnon opintojen koulutuspäällikkö Elina Satama sekä opinto-ohjaajat Sirpa Puikkonen ja Heli Ahola
  • hakupalveluiden opinto-ohjaaja Terhi Keskinen
  • SiSu-hankkeesta Lyseon lukion opinto-ohjaaja Hanna Närhi

Lisäksi TUVA:n ja lukioiden yhteistyön kartoittamisessa sekä tulevaisuuden suunnittelussa ja ideoinnissa ovat mukana myös Gradia lukioiden apulaisrehtorit, opinto-ohjaajat, opiskeluhuolto ja erityisopetus, TUVA:n erityisopetus, Jyväskylän Kivijalka – Ground work – hanke, Helsingin ”Opoboost – nivelvaiheen ja lukion opinto- ohjauksen kehittäminen” – hanke sekä SiSu-hankkeen (Opiskelija oman elämänsä ohjaajana, OPH) toimijat Kuopiossa ja Lahdessa.

Hanna Närhi, opinto-ohjaaja Gradia, Lyseon lukio