Kuopion lukioissa on sisällöllisesti jatkokehitetty ja testailtu jo aiemmin KoronaExit-hankkeen myötä käyttöönotettua OpoBottia ja OpoChattia, niiden toimivuutta lukio-ohjauksessa ja markkinoinnissa.Botit on toteutettu Leadoon alustalla. 

Koronaexit – “Lukiopolulla turvallisesti perille” -hankkeen tavoitteena on paikata erityisesti loppuvaiheen opiskelijoiden mahdollista oppimis- ja ohjausvajetta. Botit on suunnattu ensisijaisesti kolmelle kohderyhmälle: lukiosta kiinnostuneelle hakijalle, lukiossa jo opiskelevalle sekä valmistuneelle opiskelijalle. Lisäksi myös huoltajat voivat saada vastauksia yleisimpiin kysymyksiin bottien kautta. 

Kuopion lukioissa on käytössä OPO-botti. Testiryhmä piti valmiista vaihtoehdoista, joiden kautta lukiolainen navigoi.

Kokemuksia boteista 

Hyvinä puolina koetaan, että boteista löytyy paljon hyödyllistä tietoa ja niitä on käyttäjätilastojen valossa oikeasti hyödynnetty.  

OpoBotin käyttäjämäärät ovat olleet lupaavia ja siinäkin tietyt aihealueet ovat olleet käytetympiä kuin toiset. Samoin tietyt ajankohdat, kuten koulun aloituspäivä syksyllä, ovat olleet Botissa ruuhkaisia. 

OpoChat ei sen sijaan saavuttanut ainakaan yhdeksäsluokkalaisia, kun testailimme sitä lukioissa kaupunkimme lukioiden markkinointitapahtuman aikoihin marraskuussa 2022. Toimivampi olisi varmastikin aina auki oleva chat-palvelu, jossa saisi vastauksia suhteellisen nopeasti, mutta tähän meillä ei ole ollut henkilöresurssia.   

Lisätiedot:  

Opinto-ohjaaja Mirva Palviainen, Koronaexit-hanke.  

Mirva.palviainen@opedu-kuopio.fi  

Projektipäällikkö, opinto-ohjaaja Pauliina Pöntinen, Opiskelija oman elämänsä ohjaajana –hanke.  

Pauliina.pöntinen@opedu.kuopio.fi