Verkkokoulutusta työpaikkaohjaajille!

Parasta osaamista kehittämisohjelman työelämässä oppimisen työkalupakki on laajentunut Työelämässä oppimisen ohjaaminen -verkkokoulutuksella. Verkkokoulutusta on ollut luomassa valtakunnallisesti kattava joukko työelämässä oppimisen asiantuntijoita ammatillisista oppilaitoksista ja ammatillisista opettajakorkeakouluista. Koulutuksessa on otettu vahvasti huomioon työelämäpalaute sekä aiemmat hyvät kokemukset erilaisista verkkokoulutuksista. Koulutuksen materiaalit koostuvat pääosin Parasta osaamista -kehittämisohjelmassa tuotetuista materiaaleista, Ohjaan.fi -materiaaleista sekä tätä koulutusta varten tuotetusta videomateriaalista.

Koulutuksen suunnittelun lähtökohtana oli työelämässä oppimisen ohjaamisen eri vaiheet. Koulutuksen sisältö jakaantuukin kolmen eri vaiheen kuvailuun: alkuvaiheen suunnittelu, työelämässä oppiminen ja osaamisen arviointi. Tällä haluttiin tehdä näkyväksi suunnittelun merkitys onnistuneen työelämässä oppimisjakson edellytyksenä, sekä korostaa palautteen antamisen ja osaamisen arvioinnin välistä eroa ja painotuksia.

Verkkokoulutus on tarkoitettu avoimesti käyttöön otettavaksi kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Ohjeet koulutuksen käyttöön ottoon löytyvät Ohjaan.fi -verkkosivulta. Ohjaan.fi -verkkosivulla on kaikki tarvittava materiaali ja ohjeistus koulutuksen järjestämiseksi. Materiaalit löytyvät etusivun painikkeen ”Ohjattu verkkokoulutus työpaikkaohjaajille – koulutuksen järjestäjän ohje” takaa.

Työpaikkaohjaajalle verkkokoulutus tarjoaa joustavan tavan perehtyä työpaikkaohjaukseen ja työpaikkaohjaajan tehtävään. Työpaikkaohjaajan tulee varata aikaa koulutuksen suorittamiseksi noin kahdeksan tuntia. Koulutuksen järjestäjä antaa koulutuksen suorittamisesta työpaikkaohjaajalle osallistumistodistuksen.

Verkkokoulutusta tullaan kesän ja alkusyksyn 2019 aikana pilotoimaan ja keräämään palautetta työpaikkaohjaajilta. Se on siitä huolimatta jo käyttöön otettavissa, työryhmä kuitenkin pidättää oikeuden muutoksiin vuoden 2019 aikana. Antoisia hetkiä Työelämässä oppimisen ohjaaminen -verkkokoulutuksen parissa!

Outi Huvinen

Omnia

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *