Open Day – Yrittäjän ja opettajan yhdessä tekemistä

Sedun opiskelija Aleksi Vähä-Peltomäki on työssäoppimassa Seinäjoen K-Raudassa. Kuvassa oikealla kauppias Iiro Takala.

Seinäjoen K-Raudan kauppias Iiro Takala on tyytyväinen Sedun opettajien yrityskäynneistä Open Dayn –merkeissä. -Kaupassa tapahtuu paljon asioita ja prosesseja ”verhojen takana” ja asiakkaalle niistä näkyy vain jäävuoren huippu eli asiakaspalvelutilanne, kertoo Takala. Open Dayn tarkoitus onkin vaihtaa tietoa ja pyrkiä aktiiviseen yhteistyöhön oppilaitoksen ja yrityksen välillä. Sedusta K-Raudassa vierailivat lehtorit Varpuluoma ja Marttila-Lampinen. -Opettajat pääsevät käytännön toimiin ja ovat työntekijöidemme mukana yhdessä tekemässä töitä kuten mm. tavaroiden purkamista, hyllyttämistä ja esillepanoa. Kauppatyön kokonaisuus koostuu juuri näistä töistä. Itse myyntityö on vain yksi tärkeä osa sitä, sanoo Takala.

Open Day -mallissa opettaja vierailee työpaikalla keskustellen mm. koulutuksen reformista ja työelämä-oppilaitosyhteistyön kehittämisestä ja syventämisestä. Työpaikan mahdollisuuksista riippuen opettaja seuraa yrittäjän arkea työpäivän aikana. Open Day -idea on lähtenyt liikkeelle Etelä-Pohjanmaan yrittäjien toimitusjohtaja Heikki Risikon aloitteesta. Pilotista saatujen kokemusten kautta mallia kehitetään ja laajennetaan koko Suomeen. Kehitystyöstä vastaa Parasta osaamista verkostohanke.

-Kaupan ala muuttuu jatkuvasti ja oppilaitoksissa ei välttämättä tiedetä mitä taitoja opiskelijat tarvitsevat työssäoppimiseen tullessaan, sanoo kauppias Takala. – Opettaja ja yrittäjä voivat yhdessä miettiä, miten koulutus vastaisi parhaiten kaupan alaa, mitä puutteita löytyy ja mitä hyvää on. Samalla edistämme alueemme työnhakua ja nuorilla on paremmat mahdollisuudet päästä töihin. Koulutuksessa olisi hyvä kiinnittää huomiota myös ihan perusasioihin, koska opiskelijoiden valmiudet toimia itsenäisesti ovat vähentyneet. Open Day:ssä opettajat, oman alansa ammattilaisina, pystyvät näkevät millaisia töitä tässä työympäristössä tehdään ja miten koulutus voi siihen vastata, sanoo Takala.

Ammatillisen koulutuksen toiminta- ja rahoituslaki tulee muuttumaan ja se tuo lisää joustavuutta ja yksilöllisyyttä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Yhteistyö työelämän kanssa tulee entistä tärkeämmäksi. Sedu pyrkii mm. Open dayn kautta löytämään uusia toimintamalleja koulutuksen työelämälähtöisyyden varmistamiseksi. Esimerkiksi yrityksen oppilaitokselle antamat projektit/toimeksiannot joko työpaikalla tai oppilaitoksessa toteutettavaksi ovat juuri sellaisia.  –Työpaikalla oppimisen lisääminen on ajatuksena hyvä, toki yrittäjän arki on kiireistä, miettii Takala. Mahdollisen työpaikalla oppimisen lisääntyessä voidaan miettiä, tehdäänkö yrityksissä asiat niin, että opiskelija saa koulutustaan vastaavaa tietotaitoa.

Sedu jatkaa Open Day -tapaamisia

Sedun tavoitteena on, että kaikki opettajat vierailevat työpaikoilla. Tätä lähtivät toteuttamaan lehtorit Terhi Varpuluoma ja Päivi Marttila-Lampinen, jotka kouluttavat Sedun merkonomi- ja datanomiopiskelijoita. -Olemme innolla mukana tässä yhteistyössä Seinäjoen K-raudan kanssa, sanoo Varpuluoma. Open Dayssa vahvistuu opettajankin tieto alan päivittäisestä arjesta entisestään jo toteutettavan työssäoppimisen ja muun työpaikkayhteistyössä saatavan tuntemuksen lisäksi. – Opiskelijamme tekevät ensi vuoden alusta Seinäjoen K-Raudan myymälätilan esillepanoa ja visualisointia. Tämä on hieno mahdollisuus opiskelijalle toteuttaa oppimiaan asioita käytännössä, kiittelevät Varpuluoma ja Marttila-Lampinen. Yrittäjä pääsee myös syvemmin tutustumaan koulutuksen sisältöihin ja nuorten työntekijöiden valmiuksiin sekä tuki-ja ohjaustarpeisiin.– Yrittäjät voivat teettää esim. projekti- ja selvittelytöitä tai palautekyselyjä sekä muita toimeksiantotehtäviä opiskelijoilla niin, että se toteutetaan oppilaitoksessa. Tämä on varsinkin nuorille ensimmäistä lukuvuotta käyville hyvä tapa tutustua työelämään, sanoo Marttila-Lampinen.  –Työelämäyhteistyön uudistaminen edellyttää koulutuksenjärjestäjältä lisääntyvää koulutusta työelämäpedagogiikasta ja opiskelijoiden ohjaamisesta niin opettajille kuin työpaikassa opiskelijoita ohjaavillekin, toteaa Terhi Varpuluoma.

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *