Osaamistarpeet esiin ja koulutuskokeilut käyntiin

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on kartoittanut henkilöstön osaamistarpeita useiden koulutuksen järjestäjien kanssa vuonna 2017 ja aloittanut koulutuskokeilut jo syksyllä 2017. Seuraavassa on muutamia poimintoja tästä yhteistyöstä.

Osaamistarpeita etsittiin Savonlinnassa

Tuomo Hurskainen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymästä ja Ritva Ylitervo JAMKin Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta kävivät haastattelemassa 7.11.2017 Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston opetus- ja ohjaushenkilöstöä.  Tilaisuuteen osallistui opinto-ohjaajia ja ammatillisia opettajia sekä pitkän esimieskokemuksen omaava projektipäällikkö. Tilaisuus oli leppoisa ja juuri laatupalkinnon saaneen oppilaitoksen edustajilta saimme uusia näkökulmia ammatillisen koulutuksen henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Samiedussa reformiin on valmistauduttu jo vuosia ja asioita on pohdittu ja kehitetty opiskelijoiden ja työelämäverkostojen kanssa.  Digitaalisuus oppijan työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa on otettu haltuun ja osaamista kehitetään koko ajan.

Keskustelua osaamistarpeista Samiedussa

HOKSin testauksesta henkilökohtaistamisen parhaisiin käytänteisiin

Koulutuspilotti Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKEssa
(Annu Niskanen, Kirsti Vänskä ja Ritva Ylitervo)

POKEn opetus- ja ohjaushenkilöstölle toteutimme henkilökohtaistamiseen liittyvän koulutuksen, jossa yhdistimme kolmen eri hankkeen resurssit: Kohti reformia, Validointitehtävä – osaavaa arviointia sekä Parasta osaamista. Ensimmäisessä lähipäivässä sovellettiin opetushenkilöstön oman osaamisen arviointityökalua osallistujien oman osaamisen arviointiin ja osaamisen kehittämiseen. Kokeilun ytimenä oli opettajan oman HOKSin testaus. Osa henkilöstöstä kuului henkilökohtaistamisen kehittämisen ydinryhmään, jonka kanssa käynnistimme ”best practices” -sateenvarjotyöskentelyn. Toisessa lähipäivässä henkilökohtaistamisen kehittämisen ydinryhmä jakoi tuotoksensa koko henkilöstölle. Keskustelu hyvistä käytänteistä oli vilkasta ja uusia ideoita rakentavaa.

Lähipäiviin osallistui 129 opetus-, ohjaus- ja tukipalvelutehtävissä toimivaa henkilöä.

Osallistujien aivoriihen tuotoksia Pokella

Koko henkilöstö ajan tasalle reformista

Koulutuspilotti Ylä-Savon ammattiopistossa
(Seija Eskola, Piia Kolho, Kirsti Vänskä)

Marraskuussa toteutimme teemapäivän ammatillisen koulutuksen reformista ja sen muutoksista opettajan ja ohjaajan arkeen Ylä-Savon ammattiopiston koko henkilöstölle.  Päivä suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä, jotta koulutuspäivä saatiin nivottua koulutuksen järjestäjän juuri sen hetkiseen kehittämistyön tilanteeseen. Tilaisuuteen osallistui 130 henkilöä. Teemapäivässä perehdyttiin ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön ja asetukseen osallistujien tarpeista lähtien, organisaation toimintakulttuurin muutokseen, erityisen tuen tarpeen huomionottamiseen HOKSin perustana sekä pedagogiseen ajatteluun oppijan oppimisen taustalla. Teemapäivän aikana käytettiin asiantuntija-alustusten lisäksi osallistavia menetelmiä. Palautteen perusteella voidaan todeta, että yhden päivän tietoiskulla saadaan tehokkaasti koko henkilöstö ajan tasalle reformin tuomista muutoksista.

Henkilökohtaistamisen käytäntöjä kehittämässä

Koulutuskokeilu Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDUssa
Sinikka Blom ja Piia Kolho

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU on lähtenyt innokkaasti kehittämään henkilöstönsä valmiuksia uuteen reformin mukaiseen toimintaan.  Kolmen opintopisteen laajuisen Henkilökohtaistaminen ja yksilölliset oppimispolut -koulutuksen toteutamme helmi-maaliskuun aikana kahdelle osallistujaryhmälle, joihin osallistuu yhteensä vajaat 60 henkilöä. Kaikille osallistujille oli yhteistä opiskelijan kohtaaminen ja ohjaaminen hänen henkilökohtaisella opintopolullaan.

Osallistujia oli ennakkoon pyydetty kirjaamaan Padlet-seinälle kysymyksiä ja ajatuksiaan ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön aiheuttamista muutoksista opettajan työhön. Tämä vaihe jo osoitti, että ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevät ihmiset ovat kiinnostuneet ja sitoutuneet etsimään ja löytämään hyviä ratkaisuja yksilöllisiin opintopolkuihin.

Ensimmäisen lähipäivän aikana paneuduttiin ammatillisen koulutuksen uudistuneeseen lainsäädäntöön ja ammatillisen koulutuksen reformiin liittyviin kysymyksiin. Työskentely eteni lumipallo-menetelmää soveltaen ratkaisuja ja uusia kysymyksiä etsien. Koulutukselle ja keskustelulle yhtenäisistä käytänteistä koulutuskuntayhtymän sisällä on tarvetta. Koulutus jatkuu maaliskuulle asti.

Pienryhmätyöskentelyä JEDUssa lumipallomenetelmää hyödyntäen

 

 

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *