Aihearkisto: Ohjelmat

Kauppa ja palvelut -yksikön väliraportti

Tässä Jyväskylän ammattiopiston Kauppa ja palvelut -yksikön opettajien väliraportti työssäoppimispainotteisen luokan kehittämiseksi mobiilein ohjauksen menetelmin.

Raportissa myös osio, jossa opettajat ovat arvioineet WIndows 8 -tabletin käyttöä opetuksessa ja ohjauksessa.

Kaupan_valiraportti_s2013

Näppäriä appseja kuvan käsittelyyn

Yksi hankkeen haasteista oli Windows 8.0 -tabletin testaus ja appseihin tutustuminen. Tabletin perustoiminnot löytyivät suht sukkelaan. Pientä alkukankeutta lisäsi se, että olin juuri opetellut Ipadin peruskäytön. Järjestelmien erilaisuus oli jonkin sortin yllätys. Tosin paljon on samaakin.

Tutustuin appstoreen ja yritin seuloa vaatetuksen dokumentointiin soveltuvimpia ilmaisappseja, siis lähinnä sellaisia, joilla olisi näppärä muokata kuvia ja koota kollaaseja. Melko monet kuvankäsittelyyn tarkoitetut appsit olivat suppeita, yhden tehtävän vempeleitä.

Testailujen jälkeen löysin muutaman käyttökelpoisen sovelluksen. Kuvankäsittelyssä parhaita olivat KVADphoto+ ja Adobe Photoshop Express. KVADphotolla pystyi muokkaamaan kuvaa, lisäämään efektejä, ja luomaan kehyksiä. Adobe Photoshop Expressillä saa rajattua ja säädettyä kuvan ominaisuuksia jonkin verran, minkä lisäksi se tarjoaa myös erilaisia filttereitä. Osa toiminnoista oli tässäkin appsissa maksullisia.

Kuvakollaaseihin soveltui parhaiten Phototastic, josta löytyi myös toimivia, tyylikkäitä kuvakehyksiä. Appsi on monipuolinen ja sisältää toimivia muokkausominaisuuksia. Osa toiminnoista oli ilmaisia, mutta yli neljän kuvan kollaasit vaativat ”käteistä”. Tämän sivun kuvakoosteet on koottu Phototasticilla.

Phototasticilla koostettu kollaasi
Phototasticilla koostettu, neljän kuvan kollaasi

Edellisten lisäksi voisin mainita SuperBannerin, jolla voi tehdä kortti- tai julistetyyppisen, tekstillä varustetun kuvan. Tosin appsi oli melko suppea ja tekstin sijoittelun hallinta hieman hankalaa.

Löysin myös muutamia, näppäriä pikkuappseja, joilla voi vanhentaa kuvaa tai tehdä siitä luonnosmaisen.  Näitä toimivimpia olivat Retro Photo Camera, Vintage Photo Camera ja Sketch Photo. Ne muuntavat kuvan automaattisesti, joten käsivaraista säätövaraa ei ole juurikaan tarjolla, eikä myöskään esikatselua, joten lopputulos on aina pieni arvoitus. Kuviin on mahdollista lisätä erilaisia filttereitä. Pidän etenkin Vintage Photo Cameran tuottamasta lopputuloksesta, joka henkii menneiden aikojen tunnelmaa.

Alkuperäinen valokuva ja Sketch Photolla muokattu kuva
Alkuperäinen valokuva ja Sketch Photolla muokattu kuva
Retro Photo Cameralla ja Vintage Photo Cameralla muokatut kuvat
Retro Photo Cameralla ja Vintage Photo Cameralla muokattu kuva

Useimmissa edellä mainituissa sovelluksissa kuvan voi tallentaa tai viedä someen kuten Facebookiin tai Twitteriin tai lähettää sähköpostilla. Tältä osin appeissa oli melko paljon eroavuuksia, mutta Facebook oli selvästi tarjotuin julkaisuvaihtoehto.

win8_tabletti_ja_kuvankasittely
Sirpa Vauhkala

Videoeditointi (iMovie)

Suurten vetten takana videomuotoiset CVt ovat viime vuosina yleistyneet. IT english tunnilla testasimme videon käyttöä iMovies -appsin avulla. Oppilaiden tehtävänä oli tehdä itsestään videoesittely englanniksi teemalla ”Asiakaspalvelu- ja Tieto- ja viestintätekniikan taitoni”. Oppilaille oli aikaa varattu 3 h ja videointi toteutettiin iMovie appsin avulla parityönä. Tulokset esiteltiin lopuksi AirPlayn avulla hyödyntäen AppleTVtä.

Kommentit:

– tekniikka (AirPlay, AppleTV) toimi moitteetta. Ainoaksi ongelmaksi muodostui äänentaso eli luokkamme kaipaisi lisää volyymia eli kaiuttimia.

– oppilaiden esitykset olivat hyvin eritasoisia

Muistiinpanot (Notability)

IT english tunnilla testasimme kolmannen vuoden Datanomi opiskelijoiden kanssa iPadia muistiinpanojen teossa Notability- appsilla. Tehtävänä oli referoida käyttöjärjestelmistä kertovia lyhyitä artikkeleita. Tunti toteutettiin siten että kukin oppilas tutustui yhteen artikkeliin ja kirjoitti siitä muistiinpanot Notability -appsilla. Tämän jälkeen muistiinpanoja hyväksikäyttäen oppilas kertoi englanniksi oman artikkelinsa perusidean toisille opiskelijoille. Toisella viikolla testasimme vielä samaa sovellusta siten, että muistiinpanot kirjoiteltiin julkaisujärjestelmistä kertovista videoista.

Ipadien mukana toimitettu kynä ei suurta ihastusta herättänyt – se on selvästi suunniteltu ’painamiseen’ ei kirjoittamiseen.

Kommentit:

– yhä useammalla Sammossa opiskelunsa aloittavalla nuorella on hankaluuksia muistiinpanojen kirjoittamisen. Tarjoaisivatko tabletit siihen apukeinon?

– monilla liiketalouden oppitunneilla haetaan tietoa eri tietolähteistä: mobiililuokan avulla oppitunti pystytään toteuttamaan muussa kuin ATK -luokassa ja opiskelijat pystyvät laatimaan muistiinpanot tai esityksen (Keynote)

Tabletin työvälineohjelmat (Numbers)

Työvälineohjelmien tunneilla (2. vuoden Datanomit ja Taloushallinnonmerkonomit) kokeilimme Numbers ja Keynote -appsin käyttöä. Kummatkin ryhmät taitavat Microsoftin Excelin ja PowerPointin käytön hyvin.

Harjoitustehtävä laadimme peruslaskutoimituksia sisältävän laskelman, jossa käyttäjät joutuivat syöttämään myös luvut itse. Numbersin käyttöliittymä toki poikkeaa perinteisestä Windwos maailmasta mutta pienen kokeilun jälkeen oppilaat keksivät kuinka kaavat laaditaan ja taulukko muotoillaan. Exceliin verrattuna tiedon syöttö on toki hitaampaa mutta muuten oppilaille ei ongelmia ilmennyt. Kaikki saivat tehtävään sille varatussa ajassa 1 h tehtyä. Oppilaat kokivat tehtävän mukavana vaihteluna.

Keynoten avulla oppilaat laativat pikaisen esityksen kolleegastaan, jossa hyödynnettiin sekä liikkuvaa että still kuvaa. Esitykset katsottiin hyödyntäen AirPlayta ja AppleTVtä. Ongelmia ei ilmennyt.

Kommentit:

– Numbers -sovellus sopii taulukkolaskentaa hyvin tunteville opiskelijoille pienenä kertausharjoituksena. Tehtävään kannattaa liittää jatkossa grafiikan muodostaminen, joka on hyvin näppärästi toteutettu Numbersissa.

– iPadin sovellukset eivät suoraan tallenna tiedostoa mihinkään vaan se löytyy ainoastaan avaamalla kyseisen sovelluksen. Työn voi tallettaa pilvipalveluun (DropBox, SkyDrive, Google Drive) tai lähettää itselleen sähköpostilla (toiminto ei toiminut verkossamme) . Testasin pilvipalveluun tallentamisen oppitunnin jälkeen ja havaitsin että Numbers apps tukee suoraan  Microsoftin ja Googlen pilvipalveluita sekä DropBoxia. Sampo on ottanut tänä vuonna käyttöön Microsoftin SkyDriven, jonka merkitys oppilas käytössä jatkossa kasvaa.

– Keynotea voisi näppärästi hyödyntää vaikkapa Datanomien aloituspäivässä, jossa oppilaat jaettaisiin pienryhmiin, jossa kukin ryhmä esittelisi itsensä

 

Survey Gizmo

Törmäsin viime viikolla sähköiseen kyselyyn, joka oli tehty netistä löytyvällä Survey Gizmo -sovelluksella (www.surveygizmo.com). Googlasin sovelluksen ja se löytyikin helposti. Sovelluksesta on olemassa ilmainen versio, jonka käyttöä varten pitää luoda käyttäjätunnus ja salasana. Sovellus on englanninkielinen, mutta varsin helposti ymmärrettävä.

Jo ilmaisversiossa on mielestäni hyvin monipuolisia ominaisuuksia: Kyselypohjan teeman voi valita yli 40 vaihtoehdosta, jotka sisältävät myös iPad- ja Android-”ystävälliset” vaihtoehdot. Kysymystyyppejä on useita: kyselyyn voi laatia radionappula-, monivalinta-, pudotusvalikko-, liukusäädin-, lyhytvastaus- tai avoimia kysymyksiä. Monivalinta- ja pudotusvalikkokysymyksiin voi käyttää ohjelmassa olevia valmiita (englanninkielisiä) luetteloita tai voi laatia omat luettelot. Liukusäätimeen voi asettaa itse sopivan asteikon sekä alku- ja loppupisteiden arvot. Osan kysymyksistä voi merkitä pakollisiksi, jolloin valmiiseen lomakkeeseen tulee punainen tähti. Esikatselussa voi tarkistaa  kyselylomakkeen ulkonäön, myös sen, miltä kysely näyttäisi tabletin tai älypuhelimen näytöllä. Lomakkeen teemaa ja kysymyksiä pääsee muokkaamaan helposti. Kysymyksiä on myös valmiissa kirjastoissa, esim. kurssiarviointiin sopivia kysymyksiä, mutta ne ovat tietenkin englanniksi (vaikka ei se tietenkään estä käyttämästä niitä). Valmiin kyselyn voi myös tuoda Wordistä.

Sovellus antaa valmiille kyselylle linkin, jonka voi jakaa sähköpostilla tai muulla haluamallaan tavalla. Kyselyyn ei voi asettaa päivämääriä, jolloin se on vastattavissa, se voi olla vain auki tai suljettu. Sovellukseen pitää siis muistaa kirjautua uudelleen sulkemaan kysely.

Survey Gizmosta saa tietenkin myös raportteja kyselyn tuloksista. Tulokset voi viedä .csv-tiedostona Exceliin tai ne saa .pdf-versiona (ks. kuvat).

SurveyGizmo2SurveyGizmo1

Olen joskus tehnyt Wilmaan pieniä kyselyitä opiskelijoille, mutta Survey Gizmo -kyselyn voi osoittaa muillekin kuin opiskelijoille, esim. työpaikkaohjaajille, muille työelämän kontakteille ja yhteistyökumppaneille tai sillä voi pyytää palautetta ”kaupallisista” kursseista. Opiskelijoilta voi kurssipalautteen lisäksi kerätä myös etukäteistietoa kurssisuunnittelun tueksi tai testata opiskelijoiden tietoja tai asenteita nimellä (pakollinen kysymys, johon pitää vastata oma nimi) tai nimettömänä. Vastauksista saa raportin myös vastaajittain eriteltynä eli Survey Gizmo -lomaketta voisi käyttää myös vaikka sähköisenä kokeena.