Kaikki kirjoittajan juhakiu artikkelit

Terveysliikunnan ohjaustuokioita iPadeillä

Tiivistelmä:

2.vuoden lähihoitajaopiskelijat tekivät 2 opiskelijan ryhmissä terveysliikunnan erilaisia ohjaustuokioita iPadeillä käyttämällä heidän itsensä ottamia kuvia sekä niistä tehtyjä videoita. IPadeillä tuotettiin tuolijumppaa, keppijumppaa sekä venyttelyohjeita.

Toteutuksen kuvaus:

2.vuoden 12 lähihoitajaopiskelijaa tekivät 2 opiskelijan ryhmissä terveysliikunnan kurssiin liittyviä erilaisia ohjaustuokioita. Nämä ohjaustuokiot pitivät sisällään tulijumppaliikkeitä, keppijumppaliikkeitä sekä venyttelyliikkeitä. Jokainen ryhmä valitsi itse mistä aiheesta toteuttaa ohjaustuokion. Opiskelijat suunnittelivat itse harjoitusliikkeet. Toteutuksen alkuun jokainen ryhmä teki valitsemastaan aiheesta lyhyen teoriaosuuden. Tämän jälkeen ryhmä suunnitteli harjoitteluliikkeet. Liikkeitä oli 5- 10 eri liikettä. Teoriaosuuden opiskelijat tekivät KeyNote diojen avulla. Harjoitusliikkeistä opiskelijat tekivät ensin kuvat. Kuviin äänitettiin selostus liikkeestä ja kuvat tehtiin videoksi iMovien avulla. Toinen opiskelija esiintyi äänenä ja toinen opiskelija oli kuvissa mallina. Valmis video jaettiin Dropboxin kautta.

IPadien käytössä opiskelijat saivat tarvittaessa ohjausta datanomiopiskelijalta. Aikaa tähän iPad työskentelyyn käytettiin 8 tuntia, osa opiskelijoista teki työnsä nopeammin, jolloin he toimivat tarvittaessa apuna muille. Työskentelyä tehtiin 3 päivän aikana.

IPadeilla saatiin paremmat palautteet ohjauksista. Opiskelijat joutuivat miettimään miten liike kannattaa näyttää sekä selostaa muille. Lisäksi tuli huomioida alkuasennot sekä loppuasento, myös se miten liike tulee tehdä oikeaoppisesti.

Se, mitä tämän tyyppinen opetusmenetelmä vaatii opettajalta, on uskallusta ja rohkeutta ottaa uusia haasteita vastaan. Lisäksi tämä iPad työskentely antoi opiskelijoille uusia oppimiskokemuksia sekä elämyksiä. Opiskelijat antoivat myönteistä palautetta, vaikka osa opiskelijoista aluksi epäröi omia taitojaan ja aristeli esiintyä joko äänellä tai mallina. Tämä iPadeilla työskentely opetti myös tiimityöskentelyä. Oli mukava huomata, kuinka opiskelijat auttoivat toinen toisiaan pulmatilanteissa.

Kati Minkkinen, lehtori, sosiaali- ja terveysala, Saimaan ammattiopisto Sampo

 

 

Taitaja killpailuihin valmistautuminen iPadia hyödyntäen

Leipuri-kondiittori opiskelija Emeliina Papinniemi, toisen vuosikurssin opiskelija valmistautui Lahdessa Taitaja 2014 finaaliin iPadia hyödyntäen. Opiskelija dokumentoi harjoituskerroilla tekemänsä tuotteet, joita arvioitiin yhdessä myöhemmin lehtori Markku Vengasahon kanssa. Lisäksi valmennustiimiin kuului alan yrittäjä Eija Kuningas, Kuningas Kakut. Kommunikointi valmennustiimissä oli todella myönteinen kokemus iPadin avulla. Jokaisella ryhmän jäsenellä oli iPadi käytössä.

  • Positiivisia kokemuksia iPadin käytöstä mm.
    helpottaa harjoituskertojen dokumentointia
  •  motivoi opiskelijaa tekemään kuvallista portfoliota, koska se on niin helppoa
    helppo tapa ottaa kuvia ja lähettää niitä edelleen sähköpostiin, auttaa opiskelijan ohjaamisessa. Opettajan ja muiden valmennustiiminjäsenten ei tarvitse välttämättä olla läsnä, kun opiskelija kysyy neuvoa ongelmatilanteissa. Hän lähettää kuvan sähköpostiin, tiimin jäsenet kommentoivat sähköpostilla tai puhelimella.
  •  helppo tapa kommunikoida valmennustiimin kesken, aktivoi selvästi tiedonkulkua
  •  vaivaton työsali työskentelyssä, soveltuu hyvin opetuskäyttöön työsaliin
  • opiskelija voi tarkistaa tietoja internetin välityksellä helposti IPadin avulla kuvan laatu riittävä, tuotekuvausta varten portfolioon
  • opiskelija saa koottua itselleen kuva-arkiston tekemistään töistä ja voi hyödyntää tätä työhakutilanteissa

Voin suositella opettajana ja kilpailutoiminnan ohjaajana opettajille ja opiskelijoille iPadia. Aiemmin opiskelijat ovat ottaneet kuvia kameralla tai puhelimellaan.

Kameran kuvan laatu on huomattavasti parempi ja suosittelen kameran käyttöä tarkemmissa konditoriatuotekuvauksissa. Puhelimien kännykkäkamerakuvat ovat laadultaan kohtuullisen hyviä, mutta niiden lähettäminen ja tarkasteleminen pieneltä näyttöruudulta on vaikeaa. Kännyköiden käyttö on huomattavasti riskialttiimpi työsalityöskentelyssä ja lisäksi yleisesti puhelimien käyttö ei ole sallittu työsalitunneilla.

Suosittelen iPadia opetuskäyttöön, se nostaa laatua!

Markku Vengasaho
lehtori, kondiittorilajin lajipäällikkö

Näyttösuunnitelman tekeminen iPadillä

Kategoria: Ohjauskokemus

Tiivistelmä: HoRaCa-alan ensimmäisen vuoden opiskelijat laativat 3 opiskelijan ryhmissä kahvilapalvelujen opintokokonaisuuden näyttösuunnitelman iPadillä käyttäen itseottamiaan kuvia ja videoita kerronnassaan. IPadillä tehty näyttösuunnitelma korvasi perinteisen tekstinä kirjoitetun yksilötyönä tehdyn näyttösuunnitelman.

Toteutuksen kuvaus:
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan 1. vuoden opiskelijoista 17 opiskelijan ryhmä teki iPad-laitteilla kahvilapalvelujen näyttösuunnitelma käyttäen ilmaisussa kuvia, videoita ja tekstidioja sekä tarinankerrontaa. Näyttösuunnitelmien tekeminen toteutettiin kolmen opiskelijan ryhmätöinä.

IPadillä toteutetulla näyttösuunnitelmalla tavoiteltiin opetussuunnitelman tavoitteiden parempaa tuntemusta opiskelijoille, tiimityöskentelytaitojen kehittymistä omassa yhtä aikaa näyttöä antavassa ryhmässä sekä vaihtoehtoista tapaa kertoa opintokokonaisuuden prosessin hallintaa perinteisen kirjallisen tekstin sijaan.

Opiskelijat purkivat opetussuunnitelmasta kahvilapalvelujen  kuvauksen kahvilan työtehtäviksi. Sen jälkeen he sijoittivat työtehtävät kahvilan päivän prosessiin. Opettajan ohjauksella päivä jaettiin kolmeen osaan: aamulla tehtävät työt, päivällä kahvilan ollessa auki tehtävät työt ja lopputyöt kahvilan sulkeutuessa. Opiskelijat jäsentelivät kahvilan työtehtäviä ensin paperille ja myöhemmin iPadille Poppletin avulla. Osa opiskelijoista teki Poppletin prosessikuvauksen tai käsitekartan lisäksi Keynotilla dioja, joissa he kertoivat teksimuodossa asioista prosessikuvausta tai käsitekarttaa tarkemmin. Sämpylöiden täyttämisestä opiskelijat kuvasivat yhden videon ja kuvasarjan kaikkien yhteiskäyttöön. Kuva ja video jaettiin Dropboxin kautta. Lisäksi opiskelijat kuvasivat harkintansa mukaan omalle ryhmälleen kuva ja videomateriaalia. Tuotetun materiaalin opiskelijat järjestivät tarinaksi iMovien avulla. Lopuksi valmiiseen tarinaan äänitettiin kertojan ääni ja taustamusiikkeja.

Ipadien käytössä opiskelijat saivat ohjausta datanomiopiskelijoilta kaikissa tekemisenvaiheissa. Aikaa iPad-työskentelyyn meni noin 10 tuntia, joka käytettiin kolmen päivän aikana. Tuon 10 tuntia sisältää tehtyjen tuotosten katsomisen ja vertaisarvioinnin sekä palauteen kirjoittamisen tällä tavoin toteutetusta näyttösuunnitelmasta.

IPadin ottamien työvälineeksi opetukseen vaatii opettajalta halua oppia käyttämään nykytekniikkaan, avointa mieltä nähdäkseen sen mahdollisuudet sekä rohkeutta oppia opiskelijoilta. Ipadin käyttäminen opettamisessa antaa mahdollisuuksia, mutta ne saa käyttöönsä vain opettelemalla pois perinteisestä opettamisesta.

Haasteellista oli alussa ohjeistaa opiskelijoita siten, että he tietävät mitä heiltä odotetaan, mutta kuitenkin antamalla tilaa heille toteuttaa itseään. Toteutustapa näyttösuunnitelmaan oli uusi ja minusta tuntui, että ensin annoin liian tarkkaa ohjeistusta. Toisaalta homman liikkeelle saamiseksi opiskelijat tarvitsivat alussa selkeän ohjeistuksen kunnes omat näkemykset alkoivat kypsyä. Ehkä seuraavassa näyttösuunnitelmassa opiskelijat pystyvät toiminaan itsenäisemmin. Myös opiskeluvuodet ja kasvaminen auttavat tässä asiassa. Parasta oli huomata esitysten valmistuessa miten kaikki palaset loksahtivat kohdalleen ja töistä pystyi näkemään sisäistetyn kokonaisuuden.

Aloittelevalle kollegalle yksi lause: Aseta päämäärä, kokeile eri keinoja ja opi opiskelijoilta.

Sanna Kettunen, lehtori hotelli-, ravintola- ja cateringala, Saimaan ammattiopisto Sampo

Sähköpuolen ajatuksia

Kokemuksia.:

3. luokka

Tabletteihin tutustuminen tapahtui selvittämällä jonkin appletin toiminta ja tekemällä siitä lyht esittely. Tablettien käyttö alkoi vilkkaasti ja pyrittiin selvittämään mitä kiinnostavaa ohjelmatarjontaa on käytettävissä. Kunkin opiskelijan täytyi valita yksi appletti jonka toiminasta tekee esittelyn käyttäen tabletin ohjelmia. Alku innostuksen jälkeen tabletin käytöstä löytyi paljon huomautettavaa. Tallentaminen oli hankalaa, käyttöjärjestemä oli outo ja suljettu. Tablettiin olisi haluttu ladata itse ohjelmia ja käyttää niitä. Ablettien esittelyt olivat lähes yksinomaan tekstiä yhdellä sivulla ja muutama kuva.

Seuraavana tehtävänä oli kahden hengen ryhmissä tehdä videota, kuvia ja tekstiä apuna käyttäen selostus ADSL-modemin asennuksesta. Aikaa oli käytettävissä n. 4h. Ryhmät tekivät pääsääntöisesti poverpoint tyyppisen selostuksen. Vain yksi ryhmä aloitti selostuksen tekemällä jonkinmoisen käsikirjoituksen. Käsikirjoituksen tekemisestä oli ollut puhetta edellisellä oppitunnilla. Vain käsikirjoituksen tehnyt ryhmä sai aikaan selostuksen jonka mukaan modemin asennuksen voisi suorittaa jopa maalikko. Selostuksessa käytettiin hyväksi kuvia ja videoa.  Selostukset tuli tallentaa serverillä olevaan kansioon. Osa opiskelijoista ei saanut ttallennusta suoritettua. Kommenttina harjoituksesta oli että tabletin käyttö on hankalaa ja omenalla varustettu tabletti on liian suljettu ja vaikeakäyttöinen.

2. luokka

Kokeilin ADSL- modemin selostuksen tekemistä myös toisella luokalla olevien kanssa. Opiskelijoiden suhtautuminen tablettien käyttöön oli heti alussa positiivisempi. Innostus tutkia ja selvittää applettien ominaisuuksia oli suurempi. Jonkinlaisen käsikirjoituksen /  suunnitelman teki melkein puolet ryhmästä. Selostusten siirto määriteltyyn kansioon tuotti vaikeuksia vaikka tavallisen tietokoneen käyttö oli opiskelijoille tuttu. Selostuksessa useampi ryhmä päätyi käyttämään videoa kuvien lisäksi.

Oppilaiden kommentteja IPADISTA
+ Kivan näköinen
– Kallis
+ Median katseluun sopiva
– Ei sovi suoraa Windows laitteiden kanssa

+ Helppokäyttöinen
–  Ei käytännöllinen ( ei työkalu)

+  Paljon sovelluksia
– Vaikeasti käytettävä käyttöjärjestelmä

+ Matkakäyttöön
– Kalliit sovellukset

Olavi Vaarala

Ergonomiaa merkonomeille

Kokeilimme iPadejä 2. vuoden merkonomiopiskelijoiden kanssa. Aiheeksi määrittelin jotakin ergonomiaan ja työympäristöön liittyvää ohjeistusta ja parannusehdotuksia. Tarkoitus oli laatia iMovie-ohjelmalla esitykset sovitusta aiheesta. Juha alusti ensimmäisen oppitunnin tästä projektista.

Meillä oli käytettävissä Tommi, 3. vuoden datanomiopiskelija, joka on perehtynyt iPadien maailmaan paremmin ja suorittaa samalla työssäoppimistaan. Opiskelijoille näytettiin yksi datanomien tekemä iMovie ja sitten Juha esitteli, mikä on hyvä prosessi oman elokuvan suunnittelussa sekä mitä appseja kannattaa käyttää.

Seuraavanlaisella prosessilla lähdettiin liikkeelle:

1. Valittiin aihe, joita olivat esimerkiksi ergonominen työskentelyasento, aulatilojen viihtyvyyden parantaminen, paloturvallisuus, hätäuloskäynnit, oppimistekniikat sekä taukojumppaohje

2. Tehtiin Popplet-käsitekartta esiteltävistä pääkohdista

3. Suunniteltiin Keynotella esityksen sisältö diat

a. Tallennettiin kuvaksi, jotta voidaan hyödyntää videossa.

4. Otettiin kameralla kuvia ja videoita

a. Huom! Videot oli otettava vaakasuuntaisesti

5. iMovie-ohjelmalla ”leikattiin” video valmiiksi, johon yhdistetään kuvat, videot ym.

6. Lopuksi nauhoitettiin ääniseloste videoon.

a. Äänen käyttö testattiin etukäteen ja oli oltava tarkka ajastuksen kanssa, jotta ”ääni ja kuva kulkisivat samaan tahtiin”

Opiskelijat lähtivät projektiin mukaan mukavan innostuneesti. Sisällön suunnittelu lähti käyntiin ripeästi ja käsitekartat syntyivät nopeasti. Osaa opiskelijoista tuntui häiritsevän se, ettei laitteen käyttöä suoranaisesti opetettu etukäteen. Tommi opasti aina sitä mukaan kun kysyttävää ilmeni ja itsekin pyrin ohjaamaan sikäli kuin osasin. Opin itse myös paljon seuratessani Tommia opiskelijoiden opastuksessa.

Aikaa meillä oli kaikkiaan 9 oppituntia, mikä oli hieman liian vähän. Äänten nauhoitukseen jäi liian vähän aikaa. Oli yllättävää huomata, että nuoret opiskelijatkin vierastavat oman äänensä käyttöä esityksessä.

Lopputuloksena saatiin aikaiseksi hyviä ”elokuvia” ottaen huomioon, että merkonomiopiskelijoille ei ole opetettu videon tekoa ja siihen liittyvää prosessia missään vaiheessa oppituntien puitteissa. Mutta tämähän olikin vai kokeilu ja testattiin uudenlaista lähestymistapaa asioihin.

Viimeisellä tunnilla katsoimme Apple-TV:n kautta kaikkien esitykset. Ääni tuntui olevan ainoa kompastuskivi. Äänet eivät kuuluneet kunnolla, jos niitä ei ollut jälkiäänitetty ja osa ei ollut uskaltanut nauhoittaa omaa selostusta äänellään, oli pelkät Keynote-diat ja taustamusiikkia.

Kokonaisuutena lopputulos oli hyvä ollakseen ensimmäinen kokeilu.

Keräsin vielä opiskelijoilta palautetta tuntemuksista ja sain seuraavanlaisia kommentteja:

• Ipadia oli kiva kokeilla, vaikkakin alkuun oli hankala päästä, kun ohjelmia ei tuntenut kunnolla eikä tiennyt miten ne toimivat. Kokeilu oli mielestäni ihan hyödyllinen varsinkin jos aikoo joskus tulevaisuudessa hankkia itselleen tabletin tai tarvitsee sitä työelämässä.
• Ihan hauskaa vaihtelua, vaikka välillä tuntuikin hankalalta kun en ole aiemmin videoita tehnyt.
• Olihan tämä hyvää vaihtelua normaaliin opiskeluun. Hyödyllistä oli oppia käyttämään tabletilla muitakin sovelluksia, kuin vain Facebookia, Twitteriä ja pelejä. Hyvin toteutettu.
• Oli mukavaa tehdä ja mukavaa vaihtelua. Olisi voitu tietysti sen imovien käyttöä hieman neuvoa ennen aloittamista mutta hyvin se sitten sujui.
• Kokeilu oli erittäin hyvä ja opettavainen. Oli mielenkiintoista tehdä videota ipadillä.
• Videon tekeminen oli ihan mukavaa, vaikka aikaa menikin alussa opetellessa ohjelmien käyttämistä. Ainakin oppi monta uutta asiaa, kokonaisuudessaan kiva projekti 🙂
• iPad-kokeilu oli tosi kiva keksintö, en ole ennen käyttänyt mitään tablettilaitteita, ja tämä kokeilu avasi niiden käyttämistä aika paljon. Tykkäsin tehtävästä, sillä se oli monipuolinen ja kaikille ryhmän jäsenille riitti tekemistä. Kuvaaminen, leikkaaminen ja erikoistehosteilla leikkiminen oli hauskaa. Tälläisiä juttuja voisi olla enemmänkin, varsinkin kun ryhmä oli niin mukava ja erimielisyyksiä ei tullut.
• Mielestäni ipadin kokeilu oli todella hauskaa ja mukavaa vaihtelua. Pääsi tutustumaan laitteeseen ja sen ohjelmiin, joidenkin ohjelmien käyttö oli hieman haastavaa aluksi. Tunnit sujui nopeasti videota tehdessä 🙂
• Vaikea sanoa näin lyhyen kokeilun tuloksena, mutta jos jokaisella olisi ollut omat iPadit ja olisi opetettu esim. iPadin mahdollisuuksia oppimisessa, se olisi ehkä ollut parempi idea, jotta siitä olisi saanut enemmän irti.
• Kokeilu oli hauska ja erilaista tekemistä tunneille.

Palautteet olivat pääosin positiivisia. Opettajan näkökulmasta projekti sujui myös hyvin, ehkä arimmat opiskelijat jäivät vähän syrjään ja ne, jotka olivat innokkaimpia ja rohkeimpia uuden laitteen kanssa saivat enemmän ”laiteaikaa”.  Ainoa, minkä osa opiskelijoista koki hankalaksi oli se, ettei appsien käyttöä oltu opetettu etukäteen. Saatiin vähän uudenlaista lähestymistapaa asioihin. Videot ja elokuvat ovat tehokas tapa saada sanomaa perille.

Hanna Tapionlinna

 

TOP ohjausta

Työssäoppimisen alkaessa on melkoinen härdell – ovatko kaikki löytäneet paikalle oikeaan aikaan, miten ruokailujärjestelyt onnistuvat jne. Jonkinasteisia yllätyksiä tapahtuu aina. Pelkästään tieto siitä että kaikk on OK on ryhmyrille huojentavaa  🙂

Perustin omalle ryhmälleni WhasAppiin oman ryhmän jossa puolin ja toisin voidaan vaihtaa mielipiteitä.  Huomattavan paljon kätevämpää kuin asioiden hoitaminen vaikkapa Moodlella tai Wilmalla (josta puuttuu toimiva ryhmäviestin).

WhatsAppo2WhatsApp01

 

Kommentti 1: Erään oppilaan kommentti oli hyvin kuvaava: ”Ethän sie voi tänne tulla :)”.

Kommentti 2; opiskelijat ovat paenneet Facebookista pikaviestimiin kuten WhatsAppiin mitä tapahtuu nyt kun Facebook osti WhatsAppin?