Aihearkisto: Videot opetuksessa

Videointikokemuksia

Alkuvaiheessa omat videointikokeiluni ja -kokemukseni olivat melko minimaalliset, joten päätin lähteä liikkeelle tutkailemalla ryhmäni vuosisuunnitelmaa. Halusin nostaa esille sellaisia, olennaisia oppisisältöjä, jotka ovat merkityksellisiä vaatteen valmistuksen onnistumisen kannalta.

Testikäytössä olivat Windows-tabletti ja kolme Ipadia. Windows-tabletin testaaminen jäi henkilökohtaiselle tasolle, koska vempele oli uusi eikä yhdellä Windows-tabletilla vielä kovin pitkälle pötkitä, sillä ryhmässä oli lähes 20 opiskelijaa. Ongelmana oli myös se, että tablettiin kirjautuminen edellytti henkilökohtaisia tunnuksia, mikä vaikutti etenkin siihen, että kirjautumiseen kului melkoisesti aikaa. Etsin sopivia ilmaisappseja kuvien käsittelyyn ja videoiden muokkaamiseen. Kuvien käsittelyssä näppäriä olivat Phototastic, KVADphoto+ ja Adobe Photoshop Express sekä Retro Photo Camera, Vintage Photo Camera ja Sketch Photo. Movie Maker osoittautui melko nopeasti parhaaksi ja monipuolisimmaksi köyhän miehen videoidenkäsittelyvaihtoehdoksi.

Suunnittelun lähtökohdaksi valitsin vuosisuunnitelman ja opintojen jaksotuksen. Vaatetusalan opinnot painottuvat tuotteiden valmistukseen, joten valmistusprosessin hallinta on yksi opintojemme ydin. Toinen merkityksellinen seikka on mittojen oton onnistuminen, sillä vaatteen valmistus perustuu useimmiten asiakkaan mittoihin. Kolmanneksi opintoihin olennaisesti sisältyväksi osioksi nousi näytön dokumentointi.

Opiskelijoiden kanssa työskentelyyn valitsin Ipadit, koska niitä oli useampi kappale tarjolla opiskelijoiden testattavaksi. Jaoin opiskelijat 3-4 hengen ryhmiin ja valitsin aiheiksi mittojen ottamisen ja näytön dokumentoinnin. Joka ryhmässä oli vähintään yksi opiskelija, joka oli aiemmin käyttänyt Ipadia. Käsikirjoituksena toimi moniste, johon oli koottu eri mitat ja mittojenottojärjestys. Opiskelijat valitsivat kuvauspaikat ja kuvakulmat sekä sen, miten tarkkaan he dokumentoivat mittojen oton eri vaiheet. Näytön vaiheiden videointi oli myös kohtuullisen toimiva videointi kokeilu. Näyttönä valmistettiin turvaliivejä. Mittojen ottoon verrattuna näytön dokumentoinnissa korostui tuotteiden valmistusprosessi.

Mittojen oton dokumentointia:

https://m3.jyu.fi/jaomv/ohjelmat/jyvaskylan-ammattiopisto/hyvinvointi-ja-kulttuuri/tekstiili-ja-vaatetusala/sirpa-vauhkala/mittojen-otto2

Videoiden koostaminen perustui still-kuviin. Pienen esittelyn jälkeen oppilaat työstivät kokonaisuudet melko itsenäisesti. Apua kaivattiin lähinnä tekstin tai äänen lisäämiseksi videoon. Osa videoista vietiin YouTubeen ja myöhemmin myös Moniviestimeen, jonka Jyväskylän ammattiopisto otti käyttöön keväällä 2014. Lopuksi videot katseltiin yhdessä läpi, ja samalla pohdittiin sitä, mikä videossa onnistui hyvin, ja missä olisi vielä kehittämisen varaa. Etenkin mittojen oton videointi oli erityisen onnistunut oppimistehtävä, koska mittausvirheet näkyivät selvästi videoilta.

Kokeilujen aikana huomattiin, että valokuvat ja videopätkät kannattaa tuottaa samalla välineellä, jolloin vältytään tiedonsiirto-ongelmilta. Välillä tiedostoja kierrätettiin läppärin kautta, koska muutoin ne eivät siirtyneet mutkattomasti laitteesta toiseen. Tämä vei jonkin verran aikaa, mutta en kokenut sitä kovinkaan työlääksi toimintatavaksi. 3-4 opiskelijan ryhmäkoko oli sopiva. Videoiden editointi ja äänitys sujuivat aluksi ryhmätyönä, mutta jotkin opiskelijat turhautuvat siihen, ettei heillä ollut muuta tehtävää kuin editoinnin seuraaminen. On myös tarkoituksenmukaista, että kaikki opettelevat editoimaan ja koostamaan videon sekä viemään sen alustalle kuten YouTubeen tai Moniviestimeen.

Ompelun perusosaamisen näytön dokumentointia:

https://m3.jyu.fi/jaomv/ohjelmat/jyvaskylan-ammattiopisto/hyvinvointi-ja-kulttuuri/tekstiili-ja-vaatetusala/sirpa-vauhkala/turvaliivin-valmistus-naytto/turvaliivin-valmistus-naytto

Etutorina olen päässyt opastamaan hius- ja kauneusalan opettajia Ipadien käytössä ja videoiden toteuttamisessa. Käsikirjoitus on tuotettu usein alusta alkaen, mutta lähtökohtana on ollut myös jokin valmis opetusmoniste tai oppikirja, jonka tietosisältö on muokattu videointiin soveltuvaksi. Seuraavassa listassa esimerkkejä videointiaiheista:

 • tuotteen valmistusprosessi
 • yksityiskohdan valmistus
 • yksittäiset, keskeiset oppisisällöt
 • tietosisältöjen kertaus
 • koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttö ja huolto
 • näytön dokumentointi
 • kauneus- ja hiusalojen palvelut
 • koe
 • virheiden upottaminen videoon
 • alakohtainen oppimateriaalin tuottaminen

Näiden kokeilujen jälkeen uskon, että videointi syventää oppimista, koska käsiteltävät asiat jäsennetään ja kootaan loogisesti eteneväksi kokonaisuudeksi. Tällöin opiskelijat kertaavat oppisisällöt useaan otteeseen. Oppimisen tukemisen kannalta on olennaista, että opettaja poimii videoihin olennaiset oppisisällöt ja määrittää reunaehdot videoinnille. Tuskinpa ihan kaikkea tarvitsee videoida.

Videointiin liittyvät haasteet ovat liittyneet pääasiallisesti tekniikan toimivuuteen ja saatavuuteen sekä henkilökohtaisiin ennakkoluuloihin. Haasteita ovat tuottaneet:

 • langattoman verkon hitaus
 • Ipadien määrä ja lainattavuus
 • Ipadien apps-valikoima
 • videoiden säilytys ja siirrettävyys
 • opettajien ennakkoluulot ja asenteet

Langaton verkko on toiminut paikoitellen melko hitaasti, joten  esimerkiksi videoiden siirtäminen on ollut vaivalloista. Verkkoa kuormittaa se, että videoita siirretään lähes samaan aikaan.  Tilanne on ratkaistu usein niin, että tiedostojen siirtämiseen on käytetty läppäriä tai kiinteää työasemaa. Alkuvaiheessa tiedostot siirrettiin YouTubeen, mutta nykyisin alustana käytettään yhä useammin Moniviestintä.

Ipadit ovat useimpien ryhmien käytettävissä, joten joku toinen ryhmä voi poistaa niistä appseja. Appsien saatavuus on hyvä tarkistaa etukäteen jokaisesta laitteesta.  Suurimpana videointiin liittyvänä haasteena pidän kuitenkin opettajien asennetta ja tekniikan pelkoa. Uuden toimintatavan käyttöönotto vie oman aikansa ja vaatii kärsivällisyyttä. Kaikkiin teknisiin ongelmiin ei aina löydy ratkaisua edes etutorin tai muiden tekniikka paremmin hallitsevien taustatoimijoiden takataskusta.

Sirpa Vauhkala

Mobiilia ohjausta ammatillisella

Mobiilit ohjaajat -hankkeen tulosten esittelyä toiminnallisessa työpajassa Iloa oppimiseen kaikkialla -seminaarissa:

Videon tekoa Screen-o-Maticilla käänteiseen luokkahuoneeseen

Jaahas, tällainen oli jäänyt julkaisematta…

 

No niin. Nyt on sitten videot tehty. Kiirusta piti niiden teon kanssa, varsinkin kun oli ongelmia screen-o-maticin kanssa. Kotona en sitä koulun läppärillä pystynyt tekemään, kun ei en päässyt asentamaan Javaa  ja koulullakin tehokas palomuuri meinasi estää koko homman. YouTubeenkaan en jostain syystä pystynyt / osannut videdoita ladata, joten ne ovat nyt ihan ”perusvideoita” Optimassa. Lähes viime tippaan meni, kun ei vuorokaudessa ole tarpeeksi tunteja, mutta tulipa tehtyä! Nyt on hyvä mieli!

Sinänsä tuo Screen-o-matic on helppo käyttää. Huomasin, että aina ei tarvitse aloittaa edes alusta, kun pysyy joustavasti äänittämään päälle oikean kohdan löydettyään. Tosin siinäkin meni hetki, ennen kuin hokaisin kumpaa nappia painaa… Ehkä pientä blondiutta oli siis ilmassa. Kätevää, kun pystyi nauhoittamaan ääntä aiemmin tekemänsä power pointin päälle. Testasin myös tehtävän esittelyä, eli tein myös ohjevideon seuraavaan tehtävään. Tehtävän anto on aika monimutkainen, joten ajattelin tuon videon helpottavan sekä tehtävän ymmärtämistä että materiaalin löytämistä/käyttämistä. Katsotaan miten käy tänään oppilaiden päästyä tätä testaamaan.

Aiemmin keväällä käytin Explain Everythingiä iPadilla videon tekemiseen. Jos vertaa Screen-o-Maticia ja Explain Everythingiä niin molemmissa on omat hyvät puolensa mutta myös haasteita. Explain Everytingissä piti jokainen kuva hakea erikseen padin kameran rullasta. Eli tekemistäni power pointeista piti ensi työstää kuva ja sitten siihen teksti ja sen jälkeen vielä ”videoida”. Tuossa oli siis oma työnsä ja näpräämisensä. Tosin ehkä en ihan osaanut tehdä tuota parhaimmalla tavalla. Youtubeen video latautui kyllä helposti, eikä mielestäni tuossa muutoinkaan ollut ongelmia vaan oli kiva sitä tehdä. Screen-o-Maticilla tehdessäni eilen itse työskentely ei ollut vastaavaa näpräämistä vaan sujuvaa ja joustavaa kun hommaan pääsi kiinni. Ainoat ongelmat olivat juuri tuo YouTubeen lähettäminen (ei ladannut jotain lisäosaa minulle) sekä alkuun pääseminen palomuurien tms. vuoksi. Aikaa kului molemmissa paljon. Eilen meni valmiiden power pointtien nauhoituksessa kolmisen tuntia (tosin oli alussa haasteita), enkä kyllä ole niihin vieläkään täysin tyytyväinen. Olisi ehkä kannattanut lukea vielä muutaman kerran asiat läpi ja kirjoittaa enemmän muistiinpanoja siitä mitä sanoo. Ope ei ole ihan vielä oppinut siis kaikkea… Nyt videot kuulostavat varmaankin kyllä siltä, miten tunneilla puhun, mutta ei niitä ”esityksiin” kehdanne käyttää. Tosin tunneilla en ehkä noin paljoa jännitä… 🙂

Joka tapauksessa, suosittelen molempien käyttöä ja testaamista! Varmaankin on käyttäjästä kiinni kumman käyttö sujuu sutjakkaammin. Itse taidan käyttää molempia aina tilanteesta riippuen.

Ergonomiaa merkonomeille

Kokeilimme iPadejä 2. vuoden merkonomiopiskelijoiden kanssa. Aiheeksi määrittelin jotakin ergonomiaan ja työympäristöön liittyvää ohjeistusta ja parannusehdotuksia. Tarkoitus oli laatia iMovie-ohjelmalla esitykset sovitusta aiheesta. Juha alusti ensimmäisen oppitunnin tästä projektista.

Meillä oli käytettävissä Tommi, 3. vuoden datanomiopiskelija, joka on perehtynyt iPadien maailmaan paremmin ja suorittaa samalla työssäoppimistaan. Opiskelijoille näytettiin yksi datanomien tekemä iMovie ja sitten Juha esitteli, mikä on hyvä prosessi oman elokuvan suunnittelussa sekä mitä appseja kannattaa käyttää.

Seuraavanlaisella prosessilla lähdettiin liikkeelle:

1. Valittiin aihe, joita olivat esimerkiksi ergonominen työskentelyasento, aulatilojen viihtyvyyden parantaminen, paloturvallisuus, hätäuloskäynnit, oppimistekniikat sekä taukojumppaohje

2. Tehtiin Popplet-käsitekartta esiteltävistä pääkohdista

3. Suunniteltiin Keynotella esityksen sisältö diat

a. Tallennettiin kuvaksi, jotta voidaan hyödyntää videossa.

4. Otettiin kameralla kuvia ja videoita

a. Huom! Videot oli otettava vaakasuuntaisesti

5. iMovie-ohjelmalla ”leikattiin” video valmiiksi, johon yhdistetään kuvat, videot ym.

6. Lopuksi nauhoitettiin ääniseloste videoon.

a. Äänen käyttö testattiin etukäteen ja oli oltava tarkka ajastuksen kanssa, jotta ”ääni ja kuva kulkisivat samaan tahtiin”

Opiskelijat lähtivät projektiin mukaan mukavan innostuneesti. Sisällön suunnittelu lähti käyntiin ripeästi ja käsitekartat syntyivät nopeasti. Osaa opiskelijoista tuntui häiritsevän se, ettei laitteen käyttöä suoranaisesti opetettu etukäteen. Tommi opasti aina sitä mukaan kun kysyttävää ilmeni ja itsekin pyrin ohjaamaan sikäli kuin osasin. Opin itse myös paljon seuratessani Tommia opiskelijoiden opastuksessa.

Aikaa meillä oli kaikkiaan 9 oppituntia, mikä oli hieman liian vähän. Äänten nauhoitukseen jäi liian vähän aikaa. Oli yllättävää huomata, että nuoret opiskelijatkin vierastavat oman äänensä käyttöä esityksessä.

Lopputuloksena saatiin aikaiseksi hyviä ”elokuvia” ottaen huomioon, että merkonomiopiskelijoille ei ole opetettu videon tekoa ja siihen liittyvää prosessia missään vaiheessa oppituntien puitteissa. Mutta tämähän olikin vai kokeilu ja testattiin uudenlaista lähestymistapaa asioihin.

Viimeisellä tunnilla katsoimme Apple-TV:n kautta kaikkien esitykset. Ääni tuntui olevan ainoa kompastuskivi. Äänet eivät kuuluneet kunnolla, jos niitä ei ollut jälkiäänitetty ja osa ei ollut uskaltanut nauhoittaa omaa selostusta äänellään, oli pelkät Keynote-diat ja taustamusiikkia.

Kokonaisuutena lopputulos oli hyvä ollakseen ensimmäinen kokeilu.

Keräsin vielä opiskelijoilta palautetta tuntemuksista ja sain seuraavanlaisia kommentteja:

• Ipadia oli kiva kokeilla, vaikkakin alkuun oli hankala päästä, kun ohjelmia ei tuntenut kunnolla eikä tiennyt miten ne toimivat. Kokeilu oli mielestäni ihan hyödyllinen varsinkin jos aikoo joskus tulevaisuudessa hankkia itselleen tabletin tai tarvitsee sitä työelämässä.
• Ihan hauskaa vaihtelua, vaikka välillä tuntuikin hankalalta kun en ole aiemmin videoita tehnyt.
• Olihan tämä hyvää vaihtelua normaaliin opiskeluun. Hyödyllistä oli oppia käyttämään tabletilla muitakin sovelluksia, kuin vain Facebookia, Twitteriä ja pelejä. Hyvin toteutettu.
• Oli mukavaa tehdä ja mukavaa vaihtelua. Olisi voitu tietysti sen imovien käyttöä hieman neuvoa ennen aloittamista mutta hyvin se sitten sujui.
• Kokeilu oli erittäin hyvä ja opettavainen. Oli mielenkiintoista tehdä videota ipadillä.
• Videon tekeminen oli ihan mukavaa, vaikka aikaa menikin alussa opetellessa ohjelmien käyttämistä. Ainakin oppi monta uutta asiaa, kokonaisuudessaan kiva projekti 🙂
• iPad-kokeilu oli tosi kiva keksintö, en ole ennen käyttänyt mitään tablettilaitteita, ja tämä kokeilu avasi niiden käyttämistä aika paljon. Tykkäsin tehtävästä, sillä se oli monipuolinen ja kaikille ryhmän jäsenille riitti tekemistä. Kuvaaminen, leikkaaminen ja erikoistehosteilla leikkiminen oli hauskaa. Tälläisiä juttuja voisi olla enemmänkin, varsinkin kun ryhmä oli niin mukava ja erimielisyyksiä ei tullut.
• Mielestäni ipadin kokeilu oli todella hauskaa ja mukavaa vaihtelua. Pääsi tutustumaan laitteeseen ja sen ohjelmiin, joidenkin ohjelmien käyttö oli hieman haastavaa aluksi. Tunnit sujui nopeasti videota tehdessä 🙂
• Vaikea sanoa näin lyhyen kokeilun tuloksena, mutta jos jokaisella olisi ollut omat iPadit ja olisi opetettu esim. iPadin mahdollisuuksia oppimisessa, se olisi ehkä ollut parempi idea, jotta siitä olisi saanut enemmän irti.
• Kokeilu oli hauska ja erilaista tekemistä tunneille.

Palautteet olivat pääosin positiivisia. Opettajan näkökulmasta projekti sujui myös hyvin, ehkä arimmat opiskelijat jäivät vähän syrjään ja ne, jotka olivat innokkaimpia ja rohkeimpia uuden laitteen kanssa saivat enemmän ”laiteaikaa”.  Ainoa, minkä osa opiskelijoista koki hankalaksi oli se, ettei appsien käyttöä oltu opetettu etukäteen. Saatiin vähän uudenlaista lähestymistapaa asioihin. Videot ja elokuvat ovat tehokas tapa saada sanomaa perille.

Hanna Tapionlinna

 

Mobiilia ohjausta ja pedagogiikkaa ammatillisella kentällä

Tässä esityksessä hahmotellaan, mitä uutta mobiilius ja mobiililaitteiden tulo oppilaitoksiin tuovat opetukseen ja ohjaukseen ammatillisella kentällä, jossa työssäoppiminen on keskeisen tärkeä opiskelun muoto. Klikkaa kuvaa ja pääset esitykseen:

Mobiilit_ohjaajat_kuva

 

 

Tablettileirillä Espoossa

Tammikuun lopussa pidettiin jälleen yksi tabletti leiri, tällä kertaa Espoossa. Inno-Omniasta varatut tilat olivat täynnä innokkaita opettajia ja opetusalan ammattilaisia, jotka olivat halukkaita oppimaan uutta ja tutustumaan tablet-laitteisiin sekä tablettien käyttöön opetuksessa.

Tablettileiri oli kaksi päiväinen tapahtuma, jonka aikana osallistuja sai tietoa mm. mobiilioppimisesta, videoiden, sarjakuvien, QR-koodien sekä miellekarttaohjelmien käyttämisestä opetuksessa. Ohjelma tarjosi myös vankkaa tietoa tekijänoikeuksista. Mukana tablettileirillä kouluttamassa olivat Pauliina Venho, Sanna Brauer, Anne-Maria Korhonen, Pete Stockley sekä allekirjoittanut Heini Pennanen.

image

Itse olin kertomassa omista kokemuksistani ja ohjaamassa osallistujia QR-koodien teossa ja niiden käytöstä opetuksessa. Tässä työpajassa kävimme läpi myös Aurasma-sovellusta sekä pohdimme yleensäkin lisätyntodellisuuden hyödyntämistä opetusmaailmassa.

image image

Tämän lisäksi osallistujat pääsivät tutustumaan ja kokeilemaan videoiden tekoa iPadin iMovie sovelluksella sekä tekemään sarjakuvia helppokäyttöisellä ScriptDesign sovelluksella minun ja Mobiiliohjaaja Pauliina Venhon työpajassa.

Osallistujat olivat innokkaita ja tulokset hienoja. Kiitos osallistujille ja kiitos antoisista keskusteluista!

Lisää leiristä voi lukea leirinblogista http://tablettileirit1314.wordpress.com

Kauppa ja palvelut -yksikön väliraportti

Tässä Jyväskylän ammattiopiston Kauppa ja palvelut -yksikön opettajien väliraportti työssäoppimispainotteisen luokan kehittämiseksi mobiilein ohjauksen menetelmin.

Raportissa myös osio, jossa opettajat ovat arvioineet WIndows 8 -tabletin käyttöä opetuksessa ja ohjauksessa.

Kaupan_valiraportti_s2013