Arkistot kuukauden mukaan: kesäkuu 2014

Jämsä Goes Mobile

Olen tämän lukuvuoden toiminut Jämsän ammattiopiston liiketalouden aikuisopiskelijoiden vastuukouluttajana. Olen heidän ja tutkintovastaavamme kanssa yhteistyössä lähtenyt kehittämään ohjausmenetelmiämme mobiilimpaan suuntaan.

ConnectPro ohjauksessa

Aloitimme kokeilemalla ConnectProta pienryhmäohjauksessa. Tästä olenkin raportoinut tänne jo aiemmin (Vihdoinkin verkossa 23.3.2014). Jatkoin ConnectPron käyttöä henkilökohtaistamiseen.  Kaksi opiskelijaa kirjautui työpaikaltaan (he ovat palkkatyössä samassa työpaikassa) kokoushuoneeseeni, johon olin ladannut valmiiksi henkilökohtaistamislomakkeen ja eri tutkinnonosien arviointiomakkeet. Opiskelijat olivat saaneet ohjeet ensin itsenäisesti tai yhdessä valita heille sopivia tutkinnonosia ja miettiä jo olemassa olevaa osaamistaan. Opiskelijat olivatkin tehneet hyvää työtä, joten sessio meni mukavasti alkuhankaluuksien jälkeen (kiitos Keijolle tuesta). Keskustellessamme tein muistiinpanoja podiin ja session jälkeen jaoin muistiinpanoni tutkintovastaavan kanssa viemällä ne suoraan podista sähköpostiviestiin. Notes-podin voi tallentaa myös .rtf-muotoon, jos haluaa säilyttää sen ”pysyvämmin”. Opiskelijat täyttivät henkilökohtaistamislomakkeensa loppuun sovitun mukaisesti ja toimittivat ne allekirjoitettuina minulle postitse.

Viimeisellä lähiviikolla meillä oli kaikille yhteinen ryhmäohjaus, johon kaikki luonnollisestikaan eivät osallistuneet. Kutsuin poissaolleet kirjautumaan kokoushuoneeseeni sovittuna aikana. Kolme opiskelijaa vastasi kutsuuni. Keskustelimme menneestä lukuvuodesta sekä kesän ja syksyn suunnitelmista noin puolen tuntia. Kaikkien kanssa yhteydet pelasivat hyvin. Kenelläkään opiskelijoista ei ollut kuulokemikrofonia ja yhdellä heistä ääni lähti pahasti kiertämään, mutta laitoin hänen mikrofoninsa kiinni aina, kun hän ei puhunut ja yritin siten minimoidan ongelman.

Video-ohjauksen ehdoton hyvä puoli on, että aika tulee käytetyksi tosi tehokkaasti. Videon välityksellä keskustelu ei lähde rönsyilemään, vaan pysytään tiukasti asiassa. Käsiteltävien dokumenttien lataaminen kokoushuoneeseen on myös oiva apu asiassa pysymiseen. Muistiinpanojen kirjoittaminen niin, että ne näkyvät kaikille osallistujille auttaa myös seuraamaan tapahtumien kulkua, vaikka ääniyhteys on huono tai ääni kiertää. Mahdollisuus jakaa ne suoraan ConnectProsta säästää aikaa, kun ei tarvitse kirjoittaa samoja asioita uudelleen sähköpostiin tai kirjoittaa käsin kirjoitettuja muistiinpanoja erikseen puhtaaksi. Opiskelijat antoivat myönteistä palautetta tästä ”tapaamismahdollisuudesta”, me kaikki olimme videoyhteydessä kotoa käsin, minunkaan ei siis tarvinnut mennä työpaikalle (työmatka 60 km yhteen suuntaan) tapaamaan opiskelijoita.

Blogi ohjauksen ja vertaistuen välineenä

Osana omaa Ope.fi II -koulutustani aloitin aikuisopiskelijoiden kanssa blogin https://blogit.gradia.fi/aikuistenoikeesti/. Tarkoitukseni on ollut rohkaista aikuisopiskelijoita ”tuulettamaan” tuntemuksiaan ja ajatuksiaan aikuisopiskelusta yhteisellä foorumilla. Blogi on lähtenyt käyntiin ihan mukavasti vaikkakaan spontaania kirjoittelua siellä ei vielä juuri ole nähty. Suurin osa kirjoituksista on syntynyt pyynnöstä ja annetusta aiheesta. Opiskelijat pitävät yhteyttä toisiinsa Facebookin välityksellä ja koska blogi ei ollut käytettävissä heti opintojen alusta, Facebook otti paikan opiskelijoiden  ”tuuletusventtiilinä”. Julkinen kirjoittaminen ei kaikille tule luonnostaan ja blogia vielä arastellaan, kukaan opiskelijoista ei ole ainakaan tunnustanut pitävänsä henkilökohtaista blogia. Jatkan kuitenkin blogikokeilua syksyllä sitkeästi ja toivon mukaan sinne kertyy vielä spontaanistikin aiheeseen liittyviä kirjoituksia.

Optima

Optima toimii meillä kaiken materiaalin tallennuspaikkana. Sinne on talletettu kaikki lomakkeet, ohjeet ja valmistavan koulutuksen materiaalit. Opiskelijoilla on siellä omat henkilökohtaiset kansiot, jonne he tallettavat esim. tutkinnon suorittamissuunnitelmansa. Siellä se on tutkintovastaavan ja opettaja-arvioijan nähtävissä (toivottavast) hyvissä ajoin ennen tutkintotilaisuutta. Sinne opiskelijat kokoavat myös mahdollisia tutkintotilaisuuksia täydentäviä dokumentteja, valmistavan koulutuksen oppimistehtävien luonnoksia jne. Opiskelijat käyttävät Optimaa hyvin tottuneesti ja ovat oppineet etsimään kysymyksiinsä vastauksia ensin sieltä.

Myös opettajilla on sekä omia että yhteisiä kansioita samassa työtilassa. Yhteisessä kansiossa sijaitsee kaikkein hyödyllisemmäksi osoittautunut yhteinen dokumenttimme, taulukko tutkinnon suorittajien valitsemista tutkinnonosista. Siihen minä merkitsen valitut tutkinnonosat ja tutkintovastaava täydentää sitä sovituilla tutkinotilaisuuksien päivämäärillä. Pysymme molemmat ajan tasalla.

Neuvottelupuhelut ja Skype

Olen käyttänyt neuvottelupuhelua ja Skypeä työssäni kansainvälisyysyhteysopettajana. Samaan aikaan samaan paikkaan lähdössä olevia opiskelijoita olen ohjannut ja tehnyt viime hetken tarkistuksia neuvottelupuhelun avulla. Tässä ei siis ollut näköyhteyttä, mutta menetelmä on siitä huolimatta varsin toimiva. Huonompi juttu vaan on, että jouduin tähän käyttämään omaa puhelintani, sillä perustyöpuhelimellani tämä ei onnistu.

Samoin vaihdossa olevan opiskelijan ohjaukseen olen käyttänyt Skypeä. Tätä tein yleensä iltaisin kotisohvalta ja omalla puhelimellani. Laitoin puhelimestani datayhteyden päälle illalla telkkaria katsoessani, ja jos opiskelijalla sattui olemaan asiaa tai kysymyksiä, Skype-viesti kilahti luuriin. Monena iltana chättäilin opiskelijan kanssa joko puhelimellani tai tabletilla. Kuvayhteyttä emme käyttäneet. Vaikka jouduin tähän ”uhraamaan” osan vähäistä vapaa-aikaani, tiesin ainakin opiskelijalla olevan kaikki hyvin.

Wilma – ehdoton ykkönen

Kaikkien kokeilujen aikana ja niiden jälkeen ehdoton ykkönen on kuitenkin Wilma. Wilman pikaviestejä tulee minulle jatkuvasti. Siis ihan koko ajan, yötä päivää. Sekä nuoriso- että aikuisopiskelijoilta ja nuorison huoltajilta. Jos kirjaisin ylös Wilma-viestien lukemiseen ja niihin vastaamiseen käyttämäni ajan, se olisi varmaan useampia tunteja viikossa.

Aikuisopiskelijatkin ovat ottaneet Wilman pääasialliseksi viestintävälineekseen minun kanssani. Wilman kautta minut saa kiinni joka välitunti ja vastaan viesteihin toisinaan myös iltaisin, kun vaikka suunnittelen oppitunteja koneen ääressä. Ja tästä päästään etäohjauksen kääntöpuoleen: Opiskelijat odottavat pikaviesteihin myös pikaisia vastauksia, toisinaan tuntuu, että jopa ihan reaaliajassa. Siis kun viestintä ei ole sidoksissa paikkaan, myös sen sidonnaisuus (virka-)aikaan hämärtyy, sekä minulla että opiskelijoilla. Wilman avulla toki selviävät sekä isot että pienet asiat, yksi kerrallaan tai kaikki yhdellä kertaa. Mutta aikaa se vie.

Terveysliikunnan ohjaustuokioita iPadeillä

Tiivistelmä:

2.vuoden lähihoitajaopiskelijat tekivät 2 opiskelijan ryhmissä terveysliikunnan erilaisia ohjaustuokioita iPadeillä käyttämällä heidän itsensä ottamia kuvia sekä niistä tehtyjä videoita. IPadeillä tuotettiin tuolijumppaa, keppijumppaa sekä venyttelyohjeita.

Toteutuksen kuvaus:

2.vuoden 12 lähihoitajaopiskelijaa tekivät 2 opiskelijan ryhmissä terveysliikunnan kurssiin liittyviä erilaisia ohjaustuokioita. Nämä ohjaustuokiot pitivät sisällään tulijumppaliikkeitä, keppijumppaliikkeitä sekä venyttelyliikkeitä. Jokainen ryhmä valitsi itse mistä aiheesta toteuttaa ohjaustuokion. Opiskelijat suunnittelivat itse harjoitusliikkeet. Toteutuksen alkuun jokainen ryhmä teki valitsemastaan aiheesta lyhyen teoriaosuuden. Tämän jälkeen ryhmä suunnitteli harjoitteluliikkeet. Liikkeitä oli 5- 10 eri liikettä. Teoriaosuuden opiskelijat tekivät KeyNote diojen avulla. Harjoitusliikkeistä opiskelijat tekivät ensin kuvat. Kuviin äänitettiin selostus liikkeestä ja kuvat tehtiin videoksi iMovien avulla. Toinen opiskelija esiintyi äänenä ja toinen opiskelija oli kuvissa mallina. Valmis video jaettiin Dropboxin kautta.

IPadien käytössä opiskelijat saivat tarvittaessa ohjausta datanomiopiskelijalta. Aikaa tähän iPad työskentelyyn käytettiin 8 tuntia, osa opiskelijoista teki työnsä nopeammin, jolloin he toimivat tarvittaessa apuna muille. Työskentelyä tehtiin 3 päivän aikana.

IPadeilla saatiin paremmat palautteet ohjauksista. Opiskelijat joutuivat miettimään miten liike kannattaa näyttää sekä selostaa muille. Lisäksi tuli huomioida alkuasennot sekä loppuasento, myös se miten liike tulee tehdä oikeaoppisesti.

Se, mitä tämän tyyppinen opetusmenetelmä vaatii opettajalta, on uskallusta ja rohkeutta ottaa uusia haasteita vastaan. Lisäksi tämä iPad työskentely antoi opiskelijoille uusia oppimiskokemuksia sekä elämyksiä. Opiskelijat antoivat myönteistä palautetta, vaikka osa opiskelijoista aluksi epäröi omia taitojaan ja aristeli esiintyä joko äänellä tai mallina. Tämä iPadeilla työskentely opetti myös tiimityöskentelyä. Oli mukava huomata, kuinka opiskelijat auttoivat toinen toisiaan pulmatilanteissa.

Kati Minkkinen, lehtori, sosiaali- ja terveysala, Saimaan ammattiopisto Sampo

 

 

Taitaja killpailuihin valmistautuminen iPadia hyödyntäen

Leipuri-kondiittori opiskelija Emeliina Papinniemi, toisen vuosikurssin opiskelija valmistautui Lahdessa Taitaja 2014 finaaliin iPadia hyödyntäen. Opiskelija dokumentoi harjoituskerroilla tekemänsä tuotteet, joita arvioitiin yhdessä myöhemmin lehtori Markku Vengasahon kanssa. Lisäksi valmennustiimiin kuului alan yrittäjä Eija Kuningas, Kuningas Kakut. Kommunikointi valmennustiimissä oli todella myönteinen kokemus iPadin avulla. Jokaisella ryhmän jäsenellä oli iPadi käytössä.

  • Positiivisia kokemuksia iPadin käytöstä mm.
    helpottaa harjoituskertojen dokumentointia
  •  motivoi opiskelijaa tekemään kuvallista portfoliota, koska se on niin helppoa
    helppo tapa ottaa kuvia ja lähettää niitä edelleen sähköpostiin, auttaa opiskelijan ohjaamisessa. Opettajan ja muiden valmennustiiminjäsenten ei tarvitse välttämättä olla läsnä, kun opiskelija kysyy neuvoa ongelmatilanteissa. Hän lähettää kuvan sähköpostiin, tiimin jäsenet kommentoivat sähköpostilla tai puhelimella.
  •  helppo tapa kommunikoida valmennustiimin kesken, aktivoi selvästi tiedonkulkua
  •  vaivaton työsali työskentelyssä, soveltuu hyvin opetuskäyttöön työsaliin
  • opiskelija voi tarkistaa tietoja internetin välityksellä helposti IPadin avulla kuvan laatu riittävä, tuotekuvausta varten portfolioon
  • opiskelija saa koottua itselleen kuva-arkiston tekemistään töistä ja voi hyödyntää tätä työhakutilanteissa

Voin suositella opettajana ja kilpailutoiminnan ohjaajana opettajille ja opiskelijoille iPadia. Aiemmin opiskelijat ovat ottaneet kuvia kameralla tai puhelimellaan.

Kameran kuvan laatu on huomattavasti parempi ja suosittelen kameran käyttöä tarkemmissa konditoriatuotekuvauksissa. Puhelimien kännykkäkamerakuvat ovat laadultaan kohtuullisen hyviä, mutta niiden lähettäminen ja tarkasteleminen pieneltä näyttöruudulta on vaikeaa. Kännyköiden käyttö on huomattavasti riskialttiimpi työsalityöskentelyssä ja lisäksi yleisesti puhelimien käyttö ei ole sallittu työsalitunneilla.

Suosittelen iPadia opetuskäyttöön, se nostaa laatua!

Markku Vengasaho
lehtori, kondiittorilajin lajipäällikkö

Näyttösuunnitelman tekeminen iPadillä

Kategoria: Ohjauskokemus

Tiivistelmä: HoRaCa-alan ensimmäisen vuoden opiskelijat laativat 3 opiskelijan ryhmissä kahvilapalvelujen opintokokonaisuuden näyttösuunnitelman iPadillä käyttäen itseottamiaan kuvia ja videoita kerronnassaan. IPadillä tehty näyttösuunnitelma korvasi perinteisen tekstinä kirjoitetun yksilötyönä tehdyn näyttösuunnitelman.

Toteutuksen kuvaus:
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan 1. vuoden opiskelijoista 17 opiskelijan ryhmä teki iPad-laitteilla kahvilapalvelujen näyttösuunnitelma käyttäen ilmaisussa kuvia, videoita ja tekstidioja sekä tarinankerrontaa. Näyttösuunnitelmien tekeminen toteutettiin kolmen opiskelijan ryhmätöinä.

IPadillä toteutetulla näyttösuunnitelmalla tavoiteltiin opetussuunnitelman tavoitteiden parempaa tuntemusta opiskelijoille, tiimityöskentelytaitojen kehittymistä omassa yhtä aikaa näyttöä antavassa ryhmässä sekä vaihtoehtoista tapaa kertoa opintokokonaisuuden prosessin hallintaa perinteisen kirjallisen tekstin sijaan.

Opiskelijat purkivat opetussuunnitelmasta kahvilapalvelujen  kuvauksen kahvilan työtehtäviksi. Sen jälkeen he sijoittivat työtehtävät kahvilan päivän prosessiin. Opettajan ohjauksella päivä jaettiin kolmeen osaan: aamulla tehtävät työt, päivällä kahvilan ollessa auki tehtävät työt ja lopputyöt kahvilan sulkeutuessa. Opiskelijat jäsentelivät kahvilan työtehtäviä ensin paperille ja myöhemmin iPadille Poppletin avulla. Osa opiskelijoista teki Poppletin prosessikuvauksen tai käsitekartan lisäksi Keynotilla dioja, joissa he kertoivat teksimuodossa asioista prosessikuvausta tai käsitekarttaa tarkemmin. Sämpylöiden täyttämisestä opiskelijat kuvasivat yhden videon ja kuvasarjan kaikkien yhteiskäyttöön. Kuva ja video jaettiin Dropboxin kautta. Lisäksi opiskelijat kuvasivat harkintansa mukaan omalle ryhmälleen kuva ja videomateriaalia. Tuotetun materiaalin opiskelijat järjestivät tarinaksi iMovien avulla. Lopuksi valmiiseen tarinaan äänitettiin kertojan ääni ja taustamusiikkeja.

Ipadien käytössä opiskelijat saivat ohjausta datanomiopiskelijoilta kaikissa tekemisenvaiheissa. Aikaa iPad-työskentelyyn meni noin 10 tuntia, joka käytettiin kolmen päivän aikana. Tuon 10 tuntia sisältää tehtyjen tuotosten katsomisen ja vertaisarvioinnin sekä palauteen kirjoittamisen tällä tavoin toteutetusta näyttösuunnitelmasta.

IPadin ottamien työvälineeksi opetukseen vaatii opettajalta halua oppia käyttämään nykytekniikkaan, avointa mieltä nähdäkseen sen mahdollisuudet sekä rohkeutta oppia opiskelijoilta. Ipadin käyttäminen opettamisessa antaa mahdollisuuksia, mutta ne saa käyttöönsä vain opettelemalla pois perinteisestä opettamisesta.

Haasteellista oli alussa ohjeistaa opiskelijoita siten, että he tietävät mitä heiltä odotetaan, mutta kuitenkin antamalla tilaa heille toteuttaa itseään. Toteutustapa näyttösuunnitelmaan oli uusi ja minusta tuntui, että ensin annoin liian tarkkaa ohjeistusta. Toisaalta homman liikkeelle saamiseksi opiskelijat tarvitsivat alussa selkeän ohjeistuksen kunnes omat näkemykset alkoivat kypsyä. Ehkä seuraavassa näyttösuunnitelmassa opiskelijat pystyvät toiminaan itsenäisemmin. Myös opiskeluvuodet ja kasvaminen auttavat tässä asiassa. Parasta oli huomata esitysten valmistuessa miten kaikki palaset loksahtivat kohdalleen ja töistä pystyi näkemään sisäistetyn kokonaisuuden.

Aloittelevalle kollegalle yksi lause: Aseta päämäärä, kokeile eri keinoja ja opi opiskelijoilta.

Sanna Kettunen, lehtori hotelli-, ravintola- ja cateringala, Saimaan ammattiopisto Sampo

Sähköpuolen ajatuksia

Kokemuksia.:

3. luokka

Tabletteihin tutustuminen tapahtui selvittämällä jonkin appletin toiminta ja tekemällä siitä lyht esittely. Tablettien käyttö alkoi vilkkaasti ja pyrittiin selvittämään mitä kiinnostavaa ohjelmatarjontaa on käytettävissä. Kunkin opiskelijan täytyi valita yksi appletti jonka toiminasta tekee esittelyn käyttäen tabletin ohjelmia. Alku innostuksen jälkeen tabletin käytöstä löytyi paljon huomautettavaa. Tallentaminen oli hankalaa, käyttöjärjestemä oli outo ja suljettu. Tablettiin olisi haluttu ladata itse ohjelmia ja käyttää niitä. Ablettien esittelyt olivat lähes yksinomaan tekstiä yhdellä sivulla ja muutama kuva.

Seuraavana tehtävänä oli kahden hengen ryhmissä tehdä videota, kuvia ja tekstiä apuna käyttäen selostus ADSL-modemin asennuksesta. Aikaa oli käytettävissä n. 4h. Ryhmät tekivät pääsääntöisesti poverpoint tyyppisen selostuksen. Vain yksi ryhmä aloitti selostuksen tekemällä jonkinmoisen käsikirjoituksen. Käsikirjoituksen tekemisestä oli ollut puhetta edellisellä oppitunnilla. Vain käsikirjoituksen tehnyt ryhmä sai aikaan selostuksen jonka mukaan modemin asennuksen voisi suorittaa jopa maalikko. Selostuksessa käytettiin hyväksi kuvia ja videoa.  Selostukset tuli tallentaa serverillä olevaan kansioon. Osa opiskelijoista ei saanut ttallennusta suoritettua. Kommenttina harjoituksesta oli että tabletin käyttö on hankalaa ja omenalla varustettu tabletti on liian suljettu ja vaikeakäyttöinen.

2. luokka

Kokeilin ADSL- modemin selostuksen tekemistä myös toisella luokalla olevien kanssa. Opiskelijoiden suhtautuminen tablettien käyttöön oli heti alussa positiivisempi. Innostus tutkia ja selvittää applettien ominaisuuksia oli suurempi. Jonkinlaisen käsikirjoituksen /  suunnitelman teki melkein puolet ryhmästä. Selostusten siirto määriteltyyn kansioon tuotti vaikeuksia vaikka tavallisen tietokoneen käyttö oli opiskelijoille tuttu. Selostuksessa useampi ryhmä päätyi käyttämään videoa kuvien lisäksi.

Oppilaiden kommentteja IPADISTA
+ Kivan näköinen
– Kallis
+ Median katseluun sopiva
– Ei sovi suoraa Windows laitteiden kanssa

+ Helppokäyttöinen
–  Ei käytännöllinen ( ei työkalu)

+  Paljon sovelluksia
– Vaikeasti käytettävä käyttöjärjestelmä

+ Matkakäyttöön
– Kalliit sovellukset

Olavi Vaarala