Arkistot kuukauden mukaan: marraskuu 2013

Hankkeen esittelyä

Esedussa juhlittiin tänään lähihoidon 20-vuotista historiaa. Mukaan opiskelijoiden ja koulun henkilökunnan lisäksi oli kutsuttu myös työelämän edustajat ja yhteistyökumppanit. ”Tulevaisuus”foorumilla esittelimme Mobilit ohjaajat -hanketta. Kiinnostusta oli. Ja olipa kuulemma nämä hankkeen menetelmät käytössä jo työelämässäkin asiakkaan ohjaamistilanteissa mobiililaitteiden avulla.

Facebookin suljettu ryhmä TOP-päiväkirjana

Oppilaani lähtivät työssäoppimisjaksolle (TOP) marraskuun alkupuolella ja palaavat viikon kuluttua takaisin areenalle. TOP-jakso kestää neljä viikkoa ja painottuu asiakaspalveluun. Oppilaat ovat siis pääasiallisesti vaatetusalan liikkeissä, myymälöissä, pukuvuokraamoissa tai tarvikemyymälöissä.

Yhtenä TOP-jakson itsenäisenä oppimistehtävänä on päiväkirjan kirjoittaminen. Kyseinen tehtävä on kirjattu niin opetussuunnitelmaan kuin koulutussopimuksiin. Kuten aiempinakin vuosina kirjoitamme päiväkirjaa Facebookin suljettuun ryhmään. Teen joka viikon alussa kysymyksen, johon on tarkoitus vastata viikon kuluessa.

Kysymyksiä on ollut melko helppo tehdä, koska muotoilen ne suoraan OPS:n sisällöistä, joita tässä tapauksessa ovat asiakaspalvelu, yrityksen tuotteisiin ja tuotteiden hinnoitteluun sekä työyhteisön pelisääntöihin tutustuminen. Jokaisella TOP-jakson viikolla on siis oma teemansa.

Oppilaat näkevät toistensa vastaukset. Muiden vastaukset tukevat niiden oppilaiden kirjoittamista, joille se on aluksi vaikeaa. Myös kysymykset on ollut helpompi ymmärtää, kun näkee muiden vastauksia. Vastausten perusteella oman työssäoppimisjakson sisältöä voi verrata siihen, mitä muut tekevät omissa TOP-paikoissaan.

Osa oppilaista kysyy ryhmässä myös muita, käytännön TOP-jaksoon tai opiskeluun liittyviä asioita, jolloin kaikki pääsevät näkemään kysymykset ja vastaukset. Ryhmä toimii siten myös hyvänä informointivälineenä. Olen myös välittänyt ryhmän kautta muista olennaisia asioita.

Facebook on ollut oivallinen alusta ja oppilailta on tullut pääsääntöisesti hyvää palautetta. Ohjaavana opettajana olen kokenut mielenkiintoisena sen, että pääsen seuraamaan oppilaiden TOP-jaksoa reaaliajassa, ja voin puuttua asioihin aikaisessa vaiheessa, jos sellaiseen ilmenee tarvetta.

Facebookin käytön ainoana ongelmana on ollut se, että kaikki oppilaat eivät välttämättä halua liittyä siihen. Olen käyttänyt rinnakkaisina alustoina Optimaa tai Wilmaa, mutta niissä aktiivisuus ja yhteisöllisyys ovat olleet selvästi heikompia kuin Facebookissa.

Sirpa Vauhkala

Ryhmäblogi hammashoitajaopiskelijoille

Olin hammashoitajaopiskelijoiden kanssa Helsingissä Hammaslääketiedepäivillä. Olen perustanut heille ryhmäblogin, jossa he pohtivat, mitä uutta jokainen tuolta päivältä oppi ja mitä ajatuksia heräsi. Ajatuksena on, että näin kaikille (opiskelijoille ja minulle) blogi tulisi tutuksi. Kun he lähtevät työssäoppimaan ensi keväänä, voimme hyödyntää nyt oppimiamme taitoja ja blogiamme siellä. Näin kynnys on silloin matalampi.

Paljon olen itse oppinut uutta. Tässä sopii hyvin slogan: Yritysten ja erehdysten kautta voittoon!

Facebook työssäoppimisen ohjauksessa, Sähköala

Kokeilun aihe: Facebookin käyttö työssäoppimisen ohjauksessa sekä TOP-päiväkirjana.

Toteutin kokeilun kolmannen vuoden sähköasentaja opiskelijoille. Tarjosin mahdollisuutta osalle ryhmästä (11/24), joista kokeiluun lähti mukaan 4 opiskelijaa.

Suurin syy poisjääntiin oli se, että opiskelijoilla ei ollut Facebook tiliä, eivätkä he halunneet sitä perustaa kokeilua varten. Yllätyin kuinka vähän opiskelijoista oli liittynyt Facebookiin ja kuinka moni olisi halunnut käyttää Facebookia, vaikka vaan, opiskeluja varten.

Muodostin Facebookiin suljetun ryhmän, jossa tapahtui sekä ohjaus että päiväkirjan pito. Ryhmään mukaan lähteneet kokivat tämän tavan toimia nykyaikaiseksi, ja ihmettelivätkin, että miksi emme ole käyttäneet aikaisemmin Facebookia opiskelussa.

Ohjauksellinen toiminta oli pääsosin erilaisten kyselyjen tuottaminen Facebookin kysely-työkalulla. Vastaukset tulivat opiskelijoilta nopeasti.

TOP-päiväkirjaa pidettiin aluksi melko laiskasti (pääosin ei ollenkaan), johtuen pitkälti siitä, että en ollut antanut ehken järkevää ohjeistusta kuinka päiväkirjaa voisi pitää. Opiskelijat kokivat, että tekstin kirjoittamiseen perustava päiväkirjan pito ei ole mukavaa lukea, eikä sitä ole mukava tehdä. Oppilaat tekivät itseohjautuvasti jakson lopuksi koonteja työssäoppimisjaksosta. Koonneissa oli kuvia tekemistään sähköasennuksista sekä kerrontaa mitä työt sisälsivät jne. Koonnit olivat erittäin loistavia oivalluksia, kuinka mobiililaitteita voidaan käyttää opiskelun tukena mm. raporttien tuottamisessa (reflektiot).

Yhteenveto kokeilusta:

Lyhyen kokeilun perusteella voisi todeta, että Facebook voisi olla yksi hyvä tapa aktivoida opiskelijoita TOP-jaksoilla sekä hyvä tapa tehostaa TOP-jaksojen seurantaa ja ohjausta. Facebookin lisäksi vastaavan tyyppisiä yhteydenpito sovelluksia on markkinoilla useita. Ryhmältä saadun palautteen pohjalta oppilaat olivat itse pitäneet, isommassa ryhmässä, yhteyttä toisiinsa, niin sanoin kuin kuvinkin, WhatsApp-sovelluksella. Näyttäisi siltä, että opiskelijat liittyvät herkemmin WhatsApp-tyyppisiin ryhmiin kuin Facebook-ryhmiin. On nähtävissä myös sellainen seikka, että opiskelijat haluavat kuulua ja näkyä omissa ryhmissään myös TOP-jaksoilla, jolloin muutoin eivät näe luokkakavereitaan.

Koekeilun perusteella ongelmaksi saattaa muodostua se, että kaikki opiskelijat eivät liitty esim. Facebookiin, jolloin ryhmänohjaamien saattaa muodostua haastavammaksi, kun joutuu käytämään useita eri viestintäkanavia. Näkisin, että opettajien kannattaa satsata siihen, että saa opiskelijat liittymään siihen ohjaussovellukseen, joka on valittu ko. jaksolle.

Omat kokemukset Facebookin käytöstä TOP-ohjauksessa ovat rohkaisevia. Mukaan lähteneiden opiskelijoiden positiivinen suhtautuminen SoMe:n käyttöön opiskelussa kannustaa kokeilemaan muitakin SoMe työkaluja, kuten blogit jne.

Seuraava askel

Aloitan pienimuotoisena kokeiluna opiskelijan oppimispäiväkirjan pitämisen blogissa seuraavalla ”Kasvun tukemisen” -työssäoppimisen jaksolla.
N. neljästäkymmenestä ensimmäisen vuoden lähihoitajaopiskelijaehdokkaasta seitsemän ilmoittautui mukaan. Ihan hyvä määrä näin aluksi. Tänään perustelimme atk-osaajan kanssa bloginkäyttöä ja saimme blogit luotua. Otimme gmailin bloggerin käyttöön. Paljon oli opittavaa itsellenikin. Ilman atk-tukea esimerkiksi ipadin mahdollisuudet ja käyttö blogin seuraamisessa olisivat jääneet puolitiehen.

Alunperin ajatuksena oli perustaa ryhmäblogi. Sen opiskelijat tyrmäsivät heti. Nyt jokaisella on oma blogi, jota vain minä pääsen seuraamaan.
Isona hyötynä pidän itseni kannalta sitä, että voin helposti seurata topin etenemistä suhteellisen reaaliajassa. Opiskelijan kannalta hyvää on se, että toppipäiväkirja on valmis, kun toppi päättyy. Puhumattakaan blogin mahdollisuuksista myöhemmässä vaiheessa opintoja. Vaikka sitten opinnäytetyön muodossa?