Kaikki kirjoittajan Leena Nurminen artikkelit

Ideasta toteutukseen

Tänään kokosimme vaihtoehtopedagogiikatmateraalia imoviessa ja moodlessa Oppimiskeitaalla. Mikkelin Oppimiskeidas -tila toimi mainiosi, kun ryhmät työskentelivät ipadeilla ja kukin ryhmä pystyi työn etenemistä seuraamaan omilta tv-ruuduilta. Tämän kokoiselle ryhmälle tila on mainio. (14 opiskelijaa)

Teknistä tukea tarvitsin itse vielä paljon. Tilan tekniikasäädöissä kai oli vielä muutenkin tuen tarvetta, kuin vain kömpelön opettajan tukeminen. Oppia ja tukea sain itse kovasti Ollilta ja Kirsiltä!
Entäpä opiskelijat sitten. Työn tekeminen vaikutti innostuneelta. Ryhmät toimivat hyvin, joskin kukin omaan tahtiinsa ja eri vaiheissaan. Sehän on sallittua ja valmista saatiin. Nyt videot ovat Moodlessa kirjana yhdessä teoriatiedon kanssa.

Huomenna on töiden esittely, palautteet ja loppuarvioinnit.
Kyselin myös väliarviointia opiskelijoilta! Palaute oli pääosin positiivista . Kritiikkiä sai aloituksen ja ohjeistuksen epäselvyys. Eikä ihme. Opiskelijat ja itsekin olin uuden asian äärellä. Tämän hämmennyksen tunteen olen myös itsessäni tunnistanut tätä uutta tekniikkaa opetellessa. Mutta, kun alkuun oli päästy pitivät opiskelijat kurssia tähän saakka onnistuneena. Ja iloinen ja tyytyväinen olin itsekin äsken valmiita videoita katsellessa.

Padlet- seinästä repäisty

Viimeksi tavatessamme Lappeenrannassa oli puhetta Padlet -seinän käytöstä.
Itse olen sitä seinää vähän raottanut mm. niin, että seinälle on kerätty keskustelun pohjaksi opiskelijoiden kommentteja toppikokemuksista.
Tai opiskelijat ovat koonneet omia mielipiteitä ja ajatuksia annetun materiaalin pohjalta yhteiseen pohdintaa. Näistä on syntynyt hyvinkin mielenkiintoista opiskelijoiden itsenä luomaa uutta oppimismateriaalia.
Seinähän toimii helposti. Se ei vaadi mitään erityisiä tilejä. Siihen voi palata missä ja millon vaan uudestaan.
Ja kuten Esko meille näytti, myös seinän käytön mahdollisuudet ovat monipuoliset. Eli lisää vaan kokemuksia kartuttamaan.

Viisi pientä ipadia

Olen tänään saanut käyttöömme hankkeen puitteissa hankitut viisi pientä Ipadia. Kuudes meni Sirpalle, joten hänkin pääsee hankkeissa eteenpäin.
Päivitimme ipadit käyttökuntoon. Näin neitsytmatkalle varustaiduimme mm. Imovilla, facetime -yhteydellä ja You Tube Capturella.

Ensi viikolla on tarkoitus aloittaa vaihtoehtopedagogiat -kurssi ja siis hyödyntää siinä näitä uusia laitteita. Puitteet ovat hyvät; meillä on tiivis kaksiviikkoinen ja runsaasti työjärjestyksessä aikaa kurssia toteuttaa. Aihe on palkitseva ja ipadien käyttö tukee sitä vaihtoehtoisena toteutustapana. Opiskelijoita on yhteensä 13. He työskentelevät 2-3- hengen ryhmissä. Kukin ryhmä saa ipadin käyttöönsä.

Tavoitteena on tietenkin ensisijaisesti tutustua eri vaihtoehtopedagogiikkoihin. Oppimismateriaalin opiskelijat tuottavat itse. Ensin he tutustuvat taustamateriaaliin netissä, kirjallisuutta hyödyntäen ja asiantuntijoita haastatellen. Sen jälkeen he laativat aiheesta käsikirjoituksen ja tuottavat pienen videon, jossa tuovat esille ”oman” pedagogiikkansa perusajatukset. Kaikista mukavista sovelluksista, joihin Eskon kanssa olemme tutustuneet, päädyin imovien käyttöön. Se tuntui turvalliselta ja selkeältä aloitukselta -ja mahdollisuuksia toteutukseen se kuitenkin antaa jonkin verran.
Osa työajasta on ryhmien itsenäistä työskentyä, jolloin olen tavoitettavissa Facetime-yhteyden avulla. Valmius videoiden lataamiseen YouTubessa lisättiin laitteisiin myöskin.
Valmis materiaali videoineen ja työskentelyraporteineen kootaan Moodleen. Videot katsotaan yhdessä viimeisellä kerralla sekä arvioidaan tuotokset, oppiminen ja koko prosessi.

Katsotaan miten käy!

Virtuaalipäivät

Innostava ilmapiiri.
Hankkeita, esimerkkejä ja mahdollisuuksia on pilvin pimein.
Oma pää kannattaa pitää valoisana ja seurata toistaiseksi omaa pilvejään. Eli mobiililaitteiden ja työssöoppimisen ohjaamisen liiton edistämistä. Uutta ja sinistä voi sitten lisätä vähitellen. Ideoita syntyi. Miten esimerkiksi historian ja säädösten kurssin saisi nousemaan pilviin. Sillä yhä avoimempiin oppimisympäristöihin ollaan maailmalla menossa. Kuten tiedottamisen suhteenkin. Pilviin parvissa; työyhteisö, opiskelijat, vanhemmat.
Unohtamatta, että ykkösenä on pedagogiikka.

Hankkeen esittelyä

Esedussa juhlittiin tänään lähihoidon 20-vuotista historiaa. Mukaan opiskelijoiden ja koulun henkilökunnan lisäksi oli kutsuttu myös työelämän edustajat ja yhteistyökumppanit. ”Tulevaisuus”foorumilla esittelimme Mobilit ohjaajat -hanketta. Kiinnostusta oli. Ja olipa kuulemma nämä hankkeen menetelmät käytössä jo työelämässäkin asiakkaan ohjaamistilanteissa mobiililaitteiden avulla.

Seuraava askel

Aloitan pienimuotoisena kokeiluna opiskelijan oppimispäiväkirjan pitämisen blogissa seuraavalla ”Kasvun tukemisen” -työssäoppimisen jaksolla.
N. neljästäkymmenestä ensimmäisen vuoden lähihoitajaopiskelijaehdokkaasta seitsemän ilmoittautui mukaan. Ihan hyvä määrä näin aluksi. Tänään perustelimme atk-osaajan kanssa bloginkäyttöä ja saimme blogit luotua. Otimme gmailin bloggerin käyttöön. Paljon oli opittavaa itsellenikin. Ilman atk-tukea esimerkiksi ipadin mahdollisuudet ja käyttö blogin seuraamisessa olisivat jääneet puolitiehen.

Alunperin ajatuksena oli perustaa ryhmäblogi. Sen opiskelijat tyrmäsivät heti. Nyt jokaisella on oma blogi, jota vain minä pääsen seuraamaan.
Isona hyötynä pidän itseni kannalta sitä, että voin helposti seurata topin etenemistä suhteellisen reaaliajassa. Opiskelijan kannalta hyvää on se, että toppipäiväkirja on valmis, kun toppi päättyy. Puhumattakaan blogin mahdollisuuksista myöhemmässä vaiheessa opintoja. Vaikka sitten opinnäytetyön muodossa?

Ensimmäinen askel

Tänään saimme hankkeen kautta ensimmäiset laitteet -siis kahdelle opettajalle omat mini ipadit. Tämä meidän moobiliohjauksen ensimmäinen askel. Ratkaisevakin, sillä tietenkään toimiminen mobiilit ohjaajana ei onnistu ilman tarkoituksen mukaista laitetta. Seuraavaksi pitää opetella soittamaan…

Uusi mobiilimaailma on alkanut kyllä hahmottua vähitellen, kun oma suuntautuminen ja kiinnostus aiheeseen on herännyt. Kaapin ovia on siis jo raoteltu!