Matkailuopettajan työelämäjakso lapissa 29.3-1.4.2021

Taustaa

Toteutin matkailuopettajan työelämäjakson tutustumalla Metsähallituksen luontopalveluiden toimintaan tunturi-lapissa (luoteislappi). Keskiössä luontokeskusten toiminta, Pallas-Yllästunturin kansallispuisto sekä yhteistyöyrittäjät. Kartoitin joulukuussa 2020 työelämäjakson toteutusmahdollisuuksia ottamalla yhteyttä Metsähallituksen luontopalvelujen erikoissuunnittelija Ritva Saarensalmeen. Ritva avasi minulle mahdollisuuden tutustua keskeisiin luontokeskuksiin ja meneillä oleviin metsähallituksen projekteihin sekä yritysyhteistyökumppaneihin. Pallas-Yllästunturi on ainutlaatuinen matkailukohde maailmassa mm. revontulien ja puhtaan ilman vuoksi.

Tavoite

• alan työhön ja tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin perehtyminen
• ammattitaidon päivittäminen ja syventäminen sekä käytännön osaamisen lisääntyminen
• luoda uusia työelämäsuhteita ja yhteistyön muotoja kuten yhteisiä projekteja
• kehittää jo toimivia suhteita kohti kumppanuutta
• kartoittaa yritysten tarpeita ja työpaikalla oppimisen sekä asiantuntijavaihdon mahdollisuuksia
• kehittää alaa ja koulutuksia yhdessä, ennakoiden myös tulevaisuuden osaamistarpeita

Kansallispuistoon tutustuminen

Ajankohta oli ihanteellinen, koska toteutimme edellisellä viikolla 22.3-26.3.2021 Gradia Jämsän luontoalan ammattitutkintolaisille talviosaamisen näytöt viikon talvivaelluksella Pallaksen ympäristössä. Sain hyvän käsityksen talvimatkailun mahdollisuuksista kansallispuistossa.

Gradia Jämsän luontoalan ammattitutkintolaiset talviosaamisen näytössä 22.3-26.3.2021. Kuvaus ja editointi: Keijo Vehkakoski, Gradia Jämsä

Työelämäjakson toteuttaminen

Maanantaina 29.3 tapasin Ritva Saarensalmen, joka avasi minulle metsähallituksen luontopalveluiden toimintoja ja ajankohtaisia asioita. Aikataulutin tarkemmin viikon ohjelman ja tutustuin luontokeskuksien toimintaan. Ritva esitteli kattavasti metsähallituksen toimintaa tunturi-lapissa. Jättikiitos Ritvalle.

Pallas–Yllästunturin kansallispuisto on Suomen suosituin kansallispuisto ja luontomatkailukohde. Kansallispuistossa käydään vuosittain yli puoli miljoonaa kertaa ja  puiston lähiympäristön luontomatkailukohteilla yli miljoona kertaa. Pallas-Ylläs TOBE1 hankeen (2018-2020) tarkoitus oli nostaa Pallas–Yllästunturin kansallispuistomatkailun tuotteet kansainväliselle huipputasolle. https://www.metsa.fi/projekti/pallas-yllas-tobe1/

Keskeisiä metsähallituksen luontopalveluiden toimijoita Pallas-Yllästunturin kansallispuistoalueella ovat Yllästunturin, Pallaksen ja Hetan luontokeskukset. Vuonna 2020 luontokeskuksissa vieraili Ylläksellä 88400, Pallaksella 44 900 ja Hetassa 13 000 kävijää. Koronakeväänä 2020 kävijöitä oli vähemmän, mutta se kompensoitui kesällä, hmiset ryntäsivät lappiin. Kesästä on tullut uusi sesonkikausi myös lapissa.

Metsähallitus tekee yhteistyötä ammattiopisto Lappian eräopaskoulutuksen kanssa. Luontopalveluiden ”vuosikierto” on nivottu koulutuksen vuosikiertoon, jolloin oppijat pääsevät aitoihin työympäristöihin oppimaan ja luontopalvelut saa työvoimaa. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kansallispuistosertifikaatti. Sain idean viedä sertifikaattiajatusta Keski-Suomeen esim. Isojärven kansallispuistoon. Asia on nyt vireillä.

Metsähallitus hoitaa reitistöjä ja rakenteita kansallispuiston alueella. Vuosina 2013-2017 maastoon on viety 5000 opastuskylttiä ja viime vuosina rakenteita on uusittu voimakkaasti. Tänä vuonna kunnostus- ja rakentamistyöt näkyvät erityisen paljon kansallispuiston alueella, kun laavuja, käymälöitä ja kotia rakennetaan sekä kunnostetaan valtion lisämäärärahoilla. Maaliskuussa 2021 näkyvintä on mittavat reittien sorastukset, jotka korvaavat nykyisin pitkospuitakin.

Luontomatkailun mahdollistamiseksi reittien ja rakenteiden on oltava kunnossa. Metsähallituksen luontopalvelut hakee tälläkin hetkellä ympäri maata työvoimaa huolto- ja kunnostustehtäviin. Tehtävänimike on ”luontovalvoja”. Olemme Gradia Jämsässä aloittamassa luonto- ja ympäristöalan koulutusohjelmaa, jossa voisimme vastata koulutuksellisesti tähän tarpeeseen. Samoin matkailualan perustutkinnossa löytyy tutkinnon osa ”Rakennelmien valmistus- ja kunnossapito”, joka vastaisi tähän tarpeeseen.

Luontomatkailu on kovassa kasvussa ja nyt olisi aika investoida siihen myös koulutuksellisesti. Tarvitsemme osaavaa työvoimaa, jotta voimme tuotteistaa puhtaan ilman, veden ja luonnon monimuotoisuuden kestävällä tavalla.

Ti 30.3.2021

Perehdyin Ylläksen luontokeskuksen toimintaan ja haastattelin asiakaspalvelupäällikkö Timo Karista. Kellokas https://www.luontoon.fi/yllastunturinluontokeskus on monipuolinen näyteikkuna lapin luontoon ja sieltä löytyy Luontopuoti, kalastus- ja metsästysluvat, kokouspalvelut, luontokasvatus, Ravintola Halla (hallaravintola.fi), Ylläksen ja Kolarin alueen matkailuinfo, Ylläksen Matkailuyhdistys ry.

Talvipyöräily on lisääntynyt Ylläksellä räjähdysmäisesti ja vuokralla on n.400 pyörää, jotka ovat käytännössä jatkuvasti liikkeellä. Reitteihin on panostettu ja niitä on kehitetty jo vuosia. Keskusteltiin Timon kanssa talvimaastopyöräilyn opastustoiminnasta. Nyt pyöräilijät vuokraavat pyörän ja lähtevät yksin maastoon. Heillä jää ilman opasta paljon näkemättä ja kokematta. Lisäksi syntyy turvallisuusriskejä, kun kokematon pyöräilijä lähtee tunturiin.

https://www.yllas.fi/aktiviteetit/talvipyoraily

Keskusteltiin työssäoppimisen mahdollisuuksista. Luontokeskukset tarjoavat oivan mahdollisuuden esim. matkailualan perustutkintolaiselle suorittaa asiakaspalveluosaamisen tutkinnon osa. Kellokaasta löytyy myös majoitusta työssä oppijoille. Timo Karinen toimii yhteyshenkilönä kaikkien luontokeskusten koulutussopimusasioissa.

https://www.yllas.fi/palvelut/yllastunturin-luontokeskus-kellokas.html

Metsähallitus tarvitsee myös maastokelpoisia kädentaitajia, kun reittejä ja rakenteita kunnostetaan. Rakentamistaitoiselle asiakaspalvelijalle on kysyntää metsähallituksen luontopalveluissa. Metsähallitus kilpailuttaa palveluita ja sopivalla osaamisella ja tarjonnalla voisi työllistää itsensä puhtaassa luonnossa, kansallispuistoissa.

Ke 31.3.2021

Pääsin tutustumaan Pallas-Yllästunturin kansallispuiston huoltokeskukseen. Reitistöjen kunnostaminen ja taukopaikkojen huoltaminen on tärkeä osa toimivaa luontomatkailukonseptia. Metsähallitus ylläpitää opasteita ja taukopaikkoja laajalla tunturialueella ja se vaatii timpuritaitojen lisäksi maastossa liikkumisen taitoja. Metsähallituksen luontovalvojat kuljettavat kelkoilla rakennustarvikkeita tunturin taukopaikoille ja kesällä alkaa rakenteiden kunnostaminen. Keskustelimme koulutustarpeista ja työssäoppimisen mahdollisuuksista. Töitä riittäisi, työpaikkaohjaus ja perehdytys on ammattitaitoista ja majoitustakin järjestyisi.

Tutustuin lisäksi Pallaksen luontokeskuksen toimintaan ja näyttelytiloihin. Pallastunturin luontokeskukselta voit retkeillä ja hiihtää suoraan kansallispuiston korkeimmille tuntureille. Asiakaspalvelumme opastaa Pallas-Yllästunturin kansallispuistoon ja sen hienoimmille retkeilyreiteille.

Luontokeskuksen maksuton Metsästä paljakalle -näyttely perehdyttää tunturiluontoon. Samalla voit vierailla vaihtuvassa taidenäyttelyssä. Järjestämme luontoiltoja ja muita tapahtumia. Myymälästämme voit hankkia karttoja ja paikallisia tuotteita. Luontokeskus on esteetön ja sopii myös lapsiperheille. https://www.luontoon.fi/pallastunturinluontokeskus

Päivän päätteeksi tutustuin hienoon tunturihiihtoreittiin, joka lähtee luontokeskuksen pihasta

To 1.4.2021 (aprillia)

Aprillipäivänä teemana oli Ylläksen luontokeskus Kellokas ja sen lähialueen palvelut. Ylläksellä riittää matkailupalveluja ja aktiviteettitarjontaa. Ylläs sijaitsee Pallas-Yllästunturin kansallispuiston eteläpäässä ja sieltä pääsee suoraan hienoille reiteille. Kellokas on suurin tunturi-lapin luontokeskuksista ja tarjoaa infon lisäksi hienoja näyttelyjä, esim. ilmaisen ”meän elämää”.

Kellokas 1.4.2021
Meän elämää

Luontokeskus Kellokas olisi oiva työssäoppimispaikka matkailualan perustutkintolaiselle. Majoituskin löytyy luontokeskuksen kupeesta. Täällä turisteja riittää ja asiakaspalvelua riittää.

Keskityin luontoaktiviteeteissa kovimmassa kasvussa olevaan pyöräilyyn. Pyöräily matkailupalveluna on kehittynyt ja kesäaikana joka kolmas tulee Ylläkselle pyöräilyn vuoksi. Ylläksen talvireitit ovat maan parhaimmat ja laajimmat. Myös vuokrapyörätarjonta on runsasta. Vuokrasin itselleni pyörän Kellokaan naapurista Hidden Traililta ja kiersin Ylläksen parhaat polut. Paljon tuli vastaan turisteja läskipyörien kanssa.

Ylläksen ympäri sähköpyörällä reittejä katselmoiden

Metsähallituksen yhteistyöyrittäjät tarjoavat palveluja Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa ja sen ympäristössä. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kansallispuistossa toimiessaan kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi).  Näihin kannattaa olla yhteydessä työssäoppimisen merkeissä.

Tässä muutamia tunnelmavideoita pyöräilymatkailusta Pallas-Yllästuntureilla:

https://www.yllas.fi/aktiviteetit/talvipyoraily

Kiitos kuluneesta viikosta Metsähallituksen luontopalvelut ja erityiskiitos Ritva Saarensalmi sekä Timo Karinen opastuksesta ja ohjauksesta. Sain kattavan kuvan Pallas-Yllästunturin kansallispuiston toimintaympäristöstä. Suomalainen matkailu saa olla ylpeä tästä helmestä, mikä meillä on. Pysytään kanavalla. Hyvää pääsiäistä 2021.

Luontoliikuntaohjaajien koulutussopimusjakso

Matkailupalvelujen ammattitutkintoa suorittavat luontoliikuntaohjaajat suorittivat kolmen viikon koulutussopimusjakson 22.2-12.3.2021 luontoliikuntapalveluita ja matkailualan asiakaspalvelua toteuttaen. Työssäoppiminen on tärkeä osa opintojamme ja hiihtolomaviikot parasta kotimaan matkailusesonkia. Jakson tarkoitus oli kartuttaa osaamista matkailualan asiakaspalvelutehtävissä toimimiseen ja osa tutkinnon suorittajista tekivät myös näytön tästä tutkinnon osasta. Asiakaspalvelu- ja ohjaustaidot ovat luontoliikuntaohjaajan ydinosaamista.

Tutkinnonsuorittajien kokemuksia, oppeja ja koppeja

Anniina Savolainen, https://versona.fi/fi/

”Aikaisemmin käymäni Green Gare kurssit ja oppimani olivat isossa osassa tässä työssäoppimisessani. Luontosuhteeni sekä Green Care kurssin opit vahvistuivat tässä työssäoppimispaikassani. Oli mielenkiintoista päästä sukeltamaan yrittäjän elämään, ryhmien ohjauksesta, mainontaan, asiakkaiden saamiseen, koko kirjoon mitä yrittäjän elämä on.

Versonan liukulumikenkäretki. Kuva: Anniina Savolainen

Asiakkaille onnistuneiden luontoelämyksien tuottaminen oli aivan mahtavaa ja oli mukava oppia kuvaamaan asiakkaille muistoja elämyksestään. Haastavia asiakkaitakin tuli tavattua ja saatua kokemusta, kuinka näistä tilanteista selvitään. Innokkaita ja rohkeita asiakkaita ja lopussa iloinen hymy asiakkailta palkitsi. Elämyksiä, ammattitaidon karttumista ja oman ammattivision löytymistä”.

Pertti Riihinen, https://www.kievarirantapirtti.com/

”Koiravaljakko retkiä on ollut lahes joka päivä. Koirat pitää hakea ja valjastaa ennen asiakkaiden tuloa ja niillä on virtaa ennen retkeä aivan mahdottomasti. Asiakkaille tarjotaan kuumaa mehua, kahvia, teetä ja makkaraa nuotiolla retken jälkeen”.

Kievari Rantapirtin huskysafari lähdössä. Kuva: Pertti Riihinen

”Täällä on ollut myös rallikuljettajia, varsinkin ennen tunturirallia. Belgialaisten kanssa sai puhua englantia, Turvallisuusopeista, joita sain koulusta ja omasta työelämästä oli iso hyöty, työ ollut yllättävän raskasta, fiilikset ovat silti olleet tosi hyvät, täällä on hyvä lounas ja saa tehdä ulkona töitä”.

Jari Kovanen, https://versona.fi/fi/, Osuuskunta Pegosus

”Ohjaajan tehtäviin kuuluu paljon asiakkaille näkymätöntä taustatyötä kuten tuotesuunnittelua, markkinointia, kaluston ja etenkin talvisin myös polkujen kunnossapitoa. Talvisten maastopyöräreittien ylläpitoon oiva väline on Snow Dog, jonka telavetoisen koneen perässä ohjaaja tulee ahkiossa painona, ja pakkaskeli kovettaa uran pyöräilykelpoiseksi. ”

Snow Dog tekee mm. MTB-polkua. Kuva: Jari Kovanen

Viivi Salonen, https://www.ski.fi/keskukset/pukkivuori/

”Työssäoppiminen Pukkivuoren Laskettelurinteellä on ollut monipuolista ja tapahtumarikasta. Työssä on päässyt menemään niin kahviosta vuokraamoon kuin hissiltä mäkeen ja jokainen päivä on ollut erilainen. Kaiken näköisistä naarmuista ja murtumisista mäessä ja ohilyönneistä kassalla on selvitty ja minua on aina on neuvottu ja autettu aina kun olen ollut sen tarpeessa. On tullut opittua aivan hirmuisesti ja itsevarmuuteni ja taitoni ihmisten kanssa työskentelystä ovat kasvaneet.”

Pukkivuoren laskettelukeskus, Virrat. Kuva: Viivi Salonen

Jari Muhonen, https://www.laajis.fi/

”Toimin Luontoliikuntaohjaakoulutuksen 1. koulutussopimusjaksolla (Asiakaspalvelussa toimiminen) Jyväskylän Laajis OY:ssä viikot 8-10/2021.

Asiakaspalvelutoiminnan kannalta Laajis Oy:n välinevuokraamo on hyvä paikka harjoittelulle ja näytön antamiselle. Vuokraamossa on jatkuvasti tekemistä niin asiakaskohtaamisissa että palvelukokonaisuuteen liittyvissä muissa toiminnoissa(mm. vuokravälineiden järjestelyissä ja käyttöhuolloissa). Henkilökunta opastaa ja auttaa perehtymään tehtäviin ja heiltä saa tukea tarvittaessa. He myös rohkeasti antavat itsenäistä vastuuta opiskelijalle. Opiskelija otetaan hyvin osaksi työyhteisöä ja mikä Laajiksessa on kivaa, niin henkilökunta tervehtii toisiaan kohdatessaan.”

Laajiksen vuokraamossa välineitä tarjolla. Kuva: Jari Muhonen

Outi Kuukasjärvi, https://www.kota-husky.fi/

”Tein työharjoittelun Posiolla Kota-Husky nimisellä huskyfarmilla. Päivät olivat työntäyteisiä ja niihin kuului mm. koirien hoitoa, valjakoiden valmistelua ja purkamista, valjakkoajeluille osallistumista, asiakaspalvelutilanteita sekä kotatoiminnasta vastaamista.”

Kota-Huskyt liikkeelle lähdössä. Kuva: Outi Kuukasjärvi

 Mira Rentto, https://himoslomat.fi/loma-aktiviteetit/

”Monipuolinen kolme viikkoinen työssäoppimista Himos Safareilla kohta takana. Paljon monenlaista asiakaspalvelua on tullut tehtyä ja monia uusia juttuja opittua.
Olen ohjannut mm. monia avantoseikkailuja asiakasryhmille, vuokrannut moottorikelkkoja ja opastanut niiden käytössä. Opettanut lapsia pienten moottorikelkkojen ajossa, vuokrannut lumikenkiä, retkiluistimia, ym. Lisäksi työhön on kuulunut moottorikelkkojen ja varusteiden valmistelua ja huoltoa asiakkaita varten.
Safareilla on mukava työporukka ja on kiva kun on saanut olla menossa mukana.”

Mira Patalahdessa uimassa. Kuva: Mira Rentto

Riikka Jauhiainen, https://versona.fi/fi/

”Työssäoppimispaikkani oli luontoelämyksiä tarjoava Versona Oy. Työpaikkani oli pääsääntöisesti Leivonmöen kansallispuistossa.Pääsin tutustumaan asiakaspalveluun metsähallituksen kävijäkyselyitä tehden sekä Liukulumikenkäretkillä. Aluksi olin mukana apuohjaajan roolissa mutta lopuksi vedin jo muutaman omankin asiakasryhmän. Avointen ovien-päivänä sain lisäksi pyörittää pop up-kahvilaa.Viikkojen aikana sain tutustua mitä kaikkea muuta luontoelämyksen tarjoaminen vaatii, kun vain asiakkaalle näkyvän parin tunnin retken. Olen ollut kuskaamassa välineitä, tekemässä markkinointia, näkemässä vähän tuloslaskelmia ja etukäteisvalmisteluja. ”

Versonan kalustoa liikkeelle lähdössä. Kuva: Riikka Jauhiainen

Jaana Haapa-aho, https://www.makepeace.fi/

”Olen pitänyt lasten joogaa ulkona sekä joogaa online-toteutuksena. Pari äitiäkin on mukana.”

Lapsijoogaa Jaanan ohjauksessa. Kuva: Jaana Haapa-aho

Luontomatkailukoulutus – Gradia Jämsä

Historia

Jämsässä matkailualan koulutusta on järjestetty viime vuosituhannelta saakka. Vuonna 2001 Jämsänseudun koulutuskeskuksessa aloitettiin luonto- ja ympäristöalan tutkinnon järjestäminen, josta valmistui luonto-ohjaajia. Luonto-ohjaajat valmistuivat toteuttamaan ohjelmapalveluja luonnossa. Matkailualalta valmistui matkailupalvelujen tuottajia sekä virkailijoita. Vuonna 2003 haettiin Jämsän seudun koulutuskeskukselle järjestämislupaa erä-ja luonto-oppaiden koulutukseen. Koulutus alkoi syksyllä 2004. Matkailuala toimi omana koulutusohjelmana ja luonto- ja ympäristöala omanaan. Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto muuttui vuonna 2018 luontoalan ammattitutkinnoksi.

Vaativan vaelluksen toteuttaminen Kebnekaisella v. 2014. Kuva. Keijo Vehkakoski

Tutkintojen perusteet ovat uusiutuneet keskimäärin 3-4 vuoden välein ja Jämsän seudun koulutuskeskuksen nimi on muuttunut ensin Jämsän ammattiopistoksi ja sittemmin Gradia Jämsäksi. Nykyään olemme Suomen suurimpien koulutuksen järjestäjien joukossa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä toimiva Gradia Jämsä tarjoaa monipuolisesti koulutusta nuorille ja aikuisille. Matkailualan tutkintoja ovat matkailualan perustutkinto, opastuspalvelujen ammattitutkinto ja matkailupalvelujen ammattitutkinto. Luonto- ja ympäristöalalla koulutetaan eräoppaita. Olimme mukana valtakunnallisessa luontomatkailun erätys-hankkeessa 2013-2015, jossa verkostoiduimme alan muiden toimijoiden kanssa https://blogit.gradia.fi/tiimimestari/eratys-hanke/

Kalastusopas Juha Happosen opissa vuonna 2015. Kuva Keijo Vehkakoski

Nykyaika

Vuonna 2018 ammatillisen koulutuksen reformi antoi oppilaitoksille lisää valtuuksia koulutuksen järjestämiseksi. Gradia Jämsän luontomatkailutiimissä siirryttiin tiimimäisen oppimisen malliin ja saimmekin tiimioppimisen sertifikaatin matkailualan koulutusohjelmaan https://www.gradia.fi/gradia-jamsan-tapahtumatorpan-valmennusohjelmalle-tiimiakatemiar-sertifikaatti

Matkailualan ja luontoalan aktiivinen yhteistyö käynnistettiin vahvasti reformin (2018) myötä. Eräoppaat valmistuvat matkailualan työkentälle, joten katsoimme eduksi yhdistää koulutusresurssimme. Koronakeväästä 2020 asti olemme aktiivisesti kehittäneet näitä kahta koulutusalaa luontomatkailun opetiimissä. Tammikuussa aloitimme matkailupalvelujen ammattitutkinnon luontoliikuntapainotteisen koulutuksen.

Luontoliikuntaohjaaja – matkailupalvelujen ammattitutkinto – mainosvideo 2020 – Gradia

Luontoalan ammattitutkinnossa tarjoamme eräoppaan osaamisalaa, josta valmistuu erä- ja luonto-oppaita. Eräopaskoulutus aloitetaan nykyään syksyisin (syyskuu) ja luontoliikuntaohjaaja talvisin (tammikuu). Matkailualan perustutkintoon on jatkuva haku. Tavoitteena olisi kehittää luontomatkailualan koulutuksen laatua ja yritysyhteistyötä verkostoitumalla ja tiimissä tekemällä. Olemme mukana mm. Keitele-Päijänne matkailun kehittämishankkeessa 2021-2022. https://www.witas.fi/hankkeet/keitele_paijanne_matkailu_990

Sosiaalisen median kanavamme

https://www.instagram.com/gradiajamsa_eraopas/

https://www.instagram.com/luontoliikuntaohjaaja/

https://www.facebook.com/gradiaera

https://www.facebook.com/tapahtumatorppa/

Tutkintoihin haku

https://www.gradia.fi/matkailupalvelujen-tuottaja/l15233, jatkuva haku auki

https://www.gradia.fi/luontoliikuntaohjaaja/l20284, haku aukeaa syyskuussa 2021

https://www.gradia.fi/era-ja-luonto-opas/l17729, haku auki tammikuussa 2021

Tervetuloa tutustumaan ja oppimaan

Tulevaisuuden työelämätaidot

Suomalainen koulutusjärjestelmä on ollut putki, joka valmistaa lapset ja nuoret eri ammatteihin. Aikuiset kouluttautuvat uudelleen. Puhumme elinikäisestä oppimisesta, jossa taidot ovat alasta riippumatta keskiössä, mutta millaiset taidot?

Kohtaamisen taito

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa perustuu taitoihin ja kohtaamisiin, ei tutkintoihin. Kuka sinä olet ja miten arvotat itsesi suhteessa muihin? Kohtaatko ihmisiä aidosti, oletko kiinnostunut kuulemaan ja havainnoimaan mitä ympärilläsi tapahtuu? Asiakkaan ensimmäinen kohtaaminen on ratkaisevassa asemassa, jos ja kun haluat myydä osaamistaitojasi.

Kohtaaminen on luonnossa luonnollista, kuva Olli Lappi

Aikaansaamisen taito ja -taika

Aikaansaamisen taito on tekemisen aloittamista. Hyvää suunnittelua seuraa aina hyvä tekeminen eli käytännön toteutus. Aloittamisen taitoa voi harjoittaa aloittamalla työ. Aloittamisen taidon kehittymisen suurimmat esteet ovat sanonnat ”sitku” ja ”mutku”. Aikomukset muuttuvat käytännön teoiksi, kun työntekijä uskoo organisaation toimintamalliin ja arvoihin.

Satu Pihlaja. Aikaansaamisen taika

Viestintä- ja vuorovaikutustaito sekä tiimityö


Dialogitaidot, johon keskeisimpänä kuuluu läsnäoleva kuunteleminen on tiimityön tärkein taito. Ilman kuuntelemisen taitoa ei voi oppia uutta eikä ratkaista asiakkaan ongelmaa. Huono ja epäselvä viestintä aiheuttaa helposti mielipahaa ja epätietoisuutta tiimissä. Viestintätaitoja voi harjoitella kiteyttämällä asia esim. ”Hissipuheeksi”, jossa viestistä on karsittu kohina. Tärkeintä ei ole mitä sanot, vaan miten sanot. Saatko kuulijassa aikaan tunteen? Viestinnässä on muistettava se, että kuulijan viestin kertojan välillä on aina ”kohinaa”. Pyri tuntemaan kuulija ja hänen persoonansa. Ihmisiä ei välttämättä voi sijoittaa yhteen persoonallisuuskategoriaan, mutta voit havainnoida kuulijasta tiettyjä ominaisuuksia ja muotoilla viestin sen mukaan. Tutustu disc-analyysi.

https://www.marckwort.fi/index.php?item=141&lang=&ref=

Motivaatiotaito

Psykologi Satu Eerolan mukaan motivaatiotaito tarkoittaa kykyä etsiä ja löytää mahdollisia tavoitteita, jotka voivat auttaa kiinnittymään opittavaan asiaan ja löytämään siihen itselle mielekkään suhteen.

Motivaatio on taitoa löytää tilanteen mahdollisuudet, jokin mielekäs toimintapolku, johtolanka. Se on tietenkin helpompaa, kun opittava asia on innostavaa jo valmiiksi. Mutta tätä taitoa kysytään erityisesti silloin, kun asia on vaikea, tai jos se on pakkopullaa, josta kuitenkin täytyisi syystä tai toisesta suoriutua. 

Katariina Salmela-Aro.
Motivaatio ja oppiminen

Innostumisen taito

Innostunut oppija ja työntekijä on yrityksen ja yhteisön tärkein voimavara. Innostumisen taito syttyy, jos työntekijä kokee työnsä merkitykselliseksi ja autonomiseksi. Ihminen innostuu, kun kokee onnistumisen tunteen ja saa siitä positiivista palautetta. Työnantajan olisi hyvä luoda olosuhteet, jossa työntekijä pääsee toteuttamaan ja kehittämään itseään (milleniaalit). Innostumisen taitoa voi harjoitella hakeutumalla tilanteisiin, joista on aidosti kiinnostunut.

Pauli Aalto-Setälä ja Mikael Saarinen. Innostus. Myötämanipuloinnin aakkoset

Ongelmaratkaisutaito

Työ on ongelmanratkaisua. Tulevaisuuden ongelmat ovat yhä kompleksisempia ja niiden ratkaisemiseksi tarvitaan tiimityötä. Asiakas olisi hyvä ottaa aika-ajoin mukaan tiimitapaamisiin. Avoin ja selkeä vuorovaikutus tiimin sisällä ja asiakkaan kuunteleminen ovat avainasemassa ongelmaratkaisuissa. Hyväksi ongelmaratkaisijaksi kehittyy havainnoimalla ympäristöä ja olemalla utelias.

Paavo Takamaa oppimassa ongelmaratkaisua. Kuva. Keijo Vehkakoski

Empatiataito

Empatiakyky on taito, jota voi harjoitella. Se vaatii sen, että pienentää itsensä, egonsa ja tittelinsä. Työpsykologi Jaakko Sahimaa: ”Empatia on kykyä havainnoida tilanteita myös toisten ihmisten näkökulmasta ja sopeuttaa omaa toimintaa suhteessa muihin ihmisiin, heidän oikeuksiinsa ja tarpeisiinsa”.

https://duunitori.fi/tyoelama/empatia-tyoelamassa

Medialuku- ja digitaidot

Sosiaalinen media on hyvä renki, mutta huono isäntä. Kriittinen medialukutaito ja ”some-etiketti” ovat keskeisiä asioita, joihin pitää kiinnittää tulevaisuudessa yhä enemmän huomiota. Kaikki mikä voi digitalisoitua digitalisoituu ja tekoäly alkaa tekemään yhä enemmän suorittavaa tietotyötä. Hyvällä oppijalla ja työntekijällä on digitaidot hallussa.

https://sisaltosekaannus.fi/sisaltosekaannuksen-selviytymisopas/mietittavaa-mediakasvattajille/

Hyvinvointitaito

Itsensä johtaminen vaatii ensisijaisesti omasta hyvinvoinnista huolehtimista. Ennen kuin voi tuottaa hyvinvointia ympärilleen, on itse ymmärrettävä hyvinvoinnin perusteet. Aki Hintsa puhuu ”coresta” eli keskeisistä osa-alueista, joihin hyvinvointi perustuu.

Lähde: Aki Hintsa, Voittamisen anatomia.

Perttu Pölönen, tulevaisuuden lukujärjestyksessä esitellään tulevaisuuden työelämätaitoja lukujärjestyksen muodossa. Näitä voisi sijoittaa omaankin lukujärjestykseen.

Lähde: Perttu Pölönen, tulevaisuuden lukujärjestys

Perttu Pölösen uusin kirja 11/2020 käsittelee tulevaisuuden identiteettejä. Tulevaisuudessa ammattinimikkeet voisivat olla esim. Kirkastaja tai yhteyttäjä. Kuka sinä olet?

Valmennusfilosofia – Keijo Vehkakoski 2020

Keijo Vehkakoski – valmennusfilosofia

Luontoliikuntaohjaajien valmennustiimi 2021

”Ei anneta hyvän kriisin mennä hukkaan” (Perttu Pölönen).

Matkailun tulevaisuus rakentuu luontoyhteyteen. Suurimmat megatrendit 2020-luvulla ovat luonnossa liikkuminen ja hyvinvointimatkailu. Koronakeväänä ja -kesänä 2020 Suomen kansallispuistojen kävijämäärä kasvoi 20% aikaisempaan vuoteen verrattuna. Isojärven kansallispuiston kävijämäärät lisääntyivät yli 60%. Ihmiset näkevät nyt lähelle ja kestävämmin. Nyt on hyvä aika päivittää matkailuarvot uudelle vuosikymmenelle ja kurottautua esteistä huolimatta yhä korkeammalle.

Olemme matkalla kohti huipputiimiä ja se vaatii ponnisteluja. Kuva: Olli Lappi


Kestävän kehityksen mukaisen luonnon tuotteistaminen ja uuden luontomatkailuyrittäjyyden synnyttäminen vaatii osaamista ja valmentautumista. Parhaaseen tulokseen päästään yhteisessä verkostossa yrittäen – tiimissä. Gradia Jämsä on valinnut pedagogiseksi suunnakseen tiimioppimisen, jota toteutetaan mm. matkailualan tapahtumatorpalla ja monialaisissa yrittäjyysopinnoissamme.

Torpan tiimisertifikaatin luovutustilaisuus joulukuussa 2019. Kuvassa vasemmalta Tiimiakatemia Global Heikki Toivanen, Johannes Partanen, opettaja Keijo Vehkakoski, koulustuspäällikkö Eeva Mäkinen ja opettaja Veli-Pekka Luoma. Kuva: Keijo Vehkakoski.

Luonnollisimmat valmennustiimit syntyvät opettajien jaetuista arvoista ja visioista. Intohimolla asioista innostunut valmennustiimi synnyttää tehokkaasti uutta toimintaa ja kehittää koulutuksen monialaisuutta. Luontoliikunnasta ja uudenlaisesta koulutusohjelmasta innostunut tiimimme on laatinut suunnitelman luontoliikuntaohjaajan koulutuksesta, jossa on yhdistetty liikunnan ohjaamisen, luonto-osaamisen ja matkailualan parhaat palat.

https://m.youtube.com/watch?v=x53gQL5WmlA

Haku on auki 27.11.2020 asti

https://www.gradia.fi/luontoliikuntaohjaaja/l20284

Tässä valmennustiimimme esittely, jolla on liikunnan ja luonto-osaamisen yrittäjä- ja valmennusosaamista yhteensä lähes sata vuotta.

Veli-Pekka Luoma

Veli-Pekka Luoma, matkailualan opettaja. Olen ollut opettajana n. 25 vuotta, tehden samalla osittain töitä yrittäjänä matkailun parissa. Valmentaminen ja valmennuksen suunnittelu on minulle tärkeä asia, samoin valmennettavan kohtaaminen, lajeina jääkiekko, jalkapallo, kaukalopallo, salibandy.  Asiakaspalvelu on tärkeässä osassa kaikissa asiakastilanteissa. Intohimona erilaiset aktiviteetit luonnossa ja niiden tuotteistaminen. Kuva. Veli-Pekka Luoma.

Nina Mäki


Nina Mäki, liikunnanopettaja. Olen toiminut koko aikuisikäni erilaisissa liikuntaan ja valmennukseen liittyvissä tehtävissä niin työelämässä kuin vapaa-ajalla. Nautin luonnon kauneudesta ja sen tarjoamista liikkumismahdollisuuksista. Kesällä suunnistan, pyöräilen ja polkujuoksen, talvella hiihdän.  Intohimonani on auttaa ihmisiä löytämään oma tapa liikkua ja sitä kautta tie hyvinvointiin. Huikeinta on nähdä liikkumisen innostuksen ja ymmärryksen syntyminen. Kuva. Nina Mäki.

Olli Lappi

Lappi, erä- ja luonto-oppaiden opettaja. Olen toiminut yrittäjänä, kouluttajana ja kauppiaana 20 vuotta. Olen kouluttanut kiipeilijöitä, ohjaajia, ensiapua, sukellusta ja laitesukelluskouluttajia. Harrastan luontoliikuntaa monipuolisesti ja tykkään kuvata vedenalla. Kuva. Olli Lappi.

Keijo Vehkakoski


Keijo Vehkakoski, matkailualan opettaja ja tiimivalmentaja. Olen työskennellyt luonto- ja ympäristöalan sekä matkailualan opetustehtävissä 20 vuotta. Harrastan luonnossa liikkumista talvella hiihtäen ja kesällä pyöräillen. Intohimona on kehittää suomalaista luontomatkailua, tuottaa hyvinvointia itselleni ja muille sekä oppia jatkuvasti uutta. Parasta työssäni on ulkona työskentely ja innostuvien opiskelijoiden näkeminen. Kuva. Keijo Vehkakoski..