Matkailuopettajan työelämäjakso lapissa 29.3-1.4.2021

Taustaa

Toteutin matkailuopettajan työelämäjakson tutustumalla Metsähallituksen luontopalveluiden toimintaan tunturi-lapissa (luoteislappi). Keskiössä luontokeskusten toiminta, Pallas-Yllästunturin kansallispuisto sekä yhteistyöyrittäjät. Kartoitin joulukuussa 2020 työelämäjakson toteutusmahdollisuuksia ottamalla yhteyttä Metsähallituksen luontopalvelujen erikoissuunnittelija Ritva Saarensalmeen. Ritva avasi minulle mahdollisuuden tutustua keskeisiin luontokeskuksiin ja meneillä oleviin metsähallituksen projekteihin sekä yritysyhteistyökumppaneihin. Pallas-Yllästunturi on ainutlaatuinen matkailukohde maailmassa mm. revontulien ja puhtaan ilman vuoksi.

Tavoite

• alan työhön ja tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin perehtyminen
• ammattitaidon päivittäminen ja syventäminen sekä käytännön osaamisen lisääntyminen
• luoda uusia työelämäsuhteita ja yhteistyön muotoja kuten yhteisiä projekteja
• kehittää jo toimivia suhteita kohti kumppanuutta
• kartoittaa yritysten tarpeita ja työpaikalla oppimisen sekä asiantuntijavaihdon mahdollisuuksia
• kehittää alaa ja koulutuksia yhdessä, ennakoiden myös tulevaisuuden osaamistarpeita

Kansallispuistoon tutustuminen

Ajankohta oli ihanteellinen, koska toteutimme edellisellä viikolla 22.3-26.3.2021 Gradia Jämsän luontoalan ammattitutkintolaisille talviosaamisen näytöt viikon talvivaelluksella Pallaksen ympäristössä. Sain hyvän käsityksen talvimatkailun mahdollisuuksista kansallispuistossa.

Gradia Jämsän luontoalan ammattitutkintolaiset talviosaamisen näytössä 22.3-26.3.2021. Kuvaus ja editointi: Keijo Vehkakoski, Gradia Jämsä

Työelämäjakson toteuttaminen

Maanantaina 29.3 tapasin Ritva Saarensalmen, joka avasi minulle metsähallituksen luontopalveluiden toimintoja ja ajankohtaisia asioita. Aikataulutin tarkemmin viikon ohjelman ja tutustuin luontokeskuksien toimintaan. Ritva esitteli kattavasti metsähallituksen toimintaa tunturi-lapissa. Jättikiitos Ritvalle.

Pallas–Yllästunturin kansallispuisto on Suomen suosituin kansallispuisto ja luontomatkailukohde. Kansallispuistossa käydään vuosittain yli puoli miljoonaa kertaa ja  puiston lähiympäristön luontomatkailukohteilla yli miljoona kertaa. Pallas-Ylläs TOBE1 hankeen (2018-2020) tarkoitus oli nostaa Pallas–Yllästunturin kansallispuistomatkailun tuotteet kansainväliselle huipputasolle. https://www.metsa.fi/projekti/pallas-yllas-tobe1/

Keskeisiä metsähallituksen luontopalveluiden toimijoita Pallas-Yllästunturin kansallispuistoalueella ovat Yllästunturin, Pallaksen ja Hetan luontokeskukset. Vuonna 2020 luontokeskuksissa vieraili Ylläksellä 88400, Pallaksella 44 900 ja Hetassa 13 000 kävijää. Koronakeväänä 2020 kävijöitä oli vähemmän, mutta se kompensoitui kesällä, hmiset ryntäsivät lappiin. Kesästä on tullut uusi sesonkikausi myös lapissa.

Metsähallitus tekee yhteistyötä ammattiopisto Lappian eräopaskoulutuksen kanssa. Luontopalveluiden ”vuosikierto” on nivottu koulutuksen vuosikiertoon, jolloin oppijat pääsevät aitoihin työympäristöihin oppimaan ja luontopalvelut saa työvoimaa. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kansallispuistosertifikaatti. Sain idean viedä sertifikaattiajatusta Keski-Suomeen esim. Isojärven kansallispuistoon. Asia on nyt vireillä.

Metsähallitus hoitaa reitistöjä ja rakenteita kansallispuiston alueella. Vuosina 2013-2017 maastoon on viety 5000 opastuskylttiä ja viime vuosina rakenteita on uusittu voimakkaasti. Tänä vuonna kunnostus- ja rakentamistyöt näkyvät erityisen paljon kansallispuiston alueella, kun laavuja, käymälöitä ja kotia rakennetaan sekä kunnostetaan valtion lisämäärärahoilla. Maaliskuussa 2021 näkyvintä on mittavat reittien sorastukset, jotka korvaavat nykyisin pitkospuitakin.

Luontomatkailun mahdollistamiseksi reittien ja rakenteiden on oltava kunnossa. Metsähallituksen luontopalvelut hakee tälläkin hetkellä ympäri maata työvoimaa huolto- ja kunnostustehtäviin. Tehtävänimike on ”luontovalvoja”. Olemme Gradia Jämsässä aloittamassa luonto- ja ympäristöalan koulutusohjelmaa, jossa voisimme vastata koulutuksellisesti tähän tarpeeseen. Samoin matkailualan perustutkinnossa löytyy tutkinnon osa ”Rakennelmien valmistus- ja kunnossapito”, joka vastaisi tähän tarpeeseen.

Luontomatkailu on kovassa kasvussa ja nyt olisi aika investoida siihen myös koulutuksellisesti. Tarvitsemme osaavaa työvoimaa, jotta voimme tuotteistaa puhtaan ilman, veden ja luonnon monimuotoisuuden kestävällä tavalla.

Ti 30.3.2021

Perehdyin Ylläksen luontokeskuksen toimintaan ja haastattelin asiakaspalvelupäällikkö Timo Karista. Kellokas https://www.luontoon.fi/yllastunturinluontokeskus on monipuolinen näyteikkuna lapin luontoon ja sieltä löytyy Luontopuoti, kalastus- ja metsästysluvat, kokouspalvelut, luontokasvatus, Ravintola Halla (hallaravintola.fi), Ylläksen ja Kolarin alueen matkailuinfo, Ylläksen Matkailuyhdistys ry.

Talvipyöräily on lisääntynyt Ylläksellä räjähdysmäisesti ja vuokralla on n.400 pyörää, jotka ovat käytännössä jatkuvasti liikkeellä. Reitteihin on panostettu ja niitä on kehitetty jo vuosia. Keskusteltiin Timon kanssa talvimaastopyöräilyn opastustoiminnasta. Nyt pyöräilijät vuokraavat pyörän ja lähtevät yksin maastoon. Heillä jää ilman opasta paljon näkemättä ja kokematta. Lisäksi syntyy turvallisuusriskejä, kun kokematon pyöräilijä lähtee tunturiin.

https://www.yllas.fi/aktiviteetit/talvipyoraily

Keskusteltiin työssäoppimisen mahdollisuuksista. Luontokeskukset tarjoavat oivan mahdollisuuden esim. matkailualan perustutkintolaiselle suorittaa asiakaspalveluosaamisen tutkinnon osa. Kellokaasta löytyy myös majoitusta työssä oppijoille. Timo Karinen toimii yhteyshenkilönä kaikkien luontokeskusten koulutussopimusasioissa.

https://www.yllas.fi/palvelut/yllastunturin-luontokeskus-kellokas.html

Metsähallitus tarvitsee myös maastokelpoisia kädentaitajia, kun reittejä ja rakenteita kunnostetaan. Rakentamistaitoiselle asiakaspalvelijalle on kysyntää metsähallituksen luontopalveluissa. Metsähallitus kilpailuttaa palveluita ja sopivalla osaamisella ja tarjonnalla voisi työllistää itsensä puhtaassa luonnossa, kansallispuistoissa.

Ke 31.3.2021

Pääsin tutustumaan Pallas-Yllästunturin kansallispuiston huoltokeskukseen. Reitistöjen kunnostaminen ja taukopaikkojen huoltaminen on tärkeä osa toimivaa luontomatkailukonseptia. Metsähallitus ylläpitää opasteita ja taukopaikkoja laajalla tunturialueella ja se vaatii timpuritaitojen lisäksi maastossa liikkumisen taitoja. Metsähallituksen luontovalvojat kuljettavat kelkoilla rakennustarvikkeita tunturin taukopaikoille ja kesällä alkaa rakenteiden kunnostaminen. Keskustelimme koulutustarpeista ja työssäoppimisen mahdollisuuksista. Töitä riittäisi, työpaikkaohjaus ja perehdytys on ammattitaitoista ja majoitustakin järjestyisi.

Tutustuin lisäksi Pallaksen luontokeskuksen toimintaan ja näyttelytiloihin. Pallastunturin luontokeskukselta voit retkeillä ja hiihtää suoraan kansallispuiston korkeimmille tuntureille. Asiakaspalvelumme opastaa Pallas-Yllästunturin kansallispuistoon ja sen hienoimmille retkeilyreiteille.

Luontokeskuksen maksuton Metsästä paljakalle -näyttely perehdyttää tunturiluontoon. Samalla voit vierailla vaihtuvassa taidenäyttelyssä. Järjestämme luontoiltoja ja muita tapahtumia. Myymälästämme voit hankkia karttoja ja paikallisia tuotteita. Luontokeskus on esteetön ja sopii myös lapsiperheille. https://www.luontoon.fi/pallastunturinluontokeskus

Päivän päätteeksi tutustuin hienoon tunturihiihtoreittiin, joka lähtee luontokeskuksen pihasta

To 1.4.2021 (aprillia)

Aprillipäivänä teemana oli Ylläksen luontokeskus Kellokas ja sen lähialueen palvelut. Ylläksellä riittää matkailupalveluja ja aktiviteettitarjontaa. Ylläs sijaitsee Pallas-Yllästunturin kansallispuiston eteläpäässä ja sieltä pääsee suoraan hienoille reiteille. Kellokas on suurin tunturi-lapin luontokeskuksista ja tarjoaa infon lisäksi hienoja näyttelyjä, esim. ilmaisen ”meän elämää”.

Kellokas 1.4.2021
Meän elämää

Luontokeskus Kellokas olisi oiva työssäoppimispaikka matkailualan perustutkintolaiselle. Majoituskin löytyy luontokeskuksen kupeesta. Täällä turisteja riittää ja asiakaspalvelua riittää.

Keskityin luontoaktiviteeteissa kovimmassa kasvussa olevaan pyöräilyyn. Pyöräily matkailupalveluna on kehittynyt ja kesäaikana joka kolmas tulee Ylläkselle pyöräilyn vuoksi. Ylläksen talvireitit ovat maan parhaimmat ja laajimmat. Myös vuokrapyörätarjonta on runsasta. Vuokrasin itselleni pyörän Kellokaan naapurista Hidden Traililta ja kiersin Ylläksen parhaat polut. Paljon tuli vastaan turisteja läskipyörien kanssa.

Ylläksen ympäri sähköpyörällä reittejä katselmoiden

Metsähallituksen yhteistyöyrittäjät tarjoavat palveluja Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa ja sen ympäristössä. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kansallispuistossa toimiessaan kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi).  Näihin kannattaa olla yhteydessä työssäoppimisen merkeissä.

Tässä muutamia tunnelmavideoita pyöräilymatkailusta Pallas-Yllästuntureilla:

https://www.yllas.fi/aktiviteetit/talvipyoraily

Kiitos kuluneesta viikosta Metsähallituksen luontopalvelut ja erityiskiitos Ritva Saarensalmi sekä Timo Karinen opastuksesta ja ohjauksesta. Sain kattavan kuvan Pallas-Yllästunturin kansallispuiston toimintaympäristöstä. Suomalainen matkailu saa olla ylpeä tästä helmestä, mikä meillä on. Pysytään kanavalla. Hyvää pääsiäistä 2021.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *