Ihmevalmentaja, Billnäs 27.-29.9.2018

Ihmevalmentajasessio Billnäsin Ruukki, Raaseporissa 27.-29.9.2018

Mitä tulevaisuudessa täytyy opettaa tai oppia?

Tiimin toiminta. Palikkatorni, jossa 10 min aikaa ja tiimiläisten kommentit tallennetaan.

”Hei, tänne päin”, ”nyt yhdessä oikealle” jne..

Z-sukupolvi tulee vaatimaan tiimipelaamista!

 

Sloganeita, jotka osuivat ja upposivat:

”Olemme oman elämämme asiakkaita”

”Sen minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa”

”Keskitytään tulevaisuuden oppimisessa siihen mihin algoritmit ei pysty”

Kirjakolaukset Keken tiimissä visualisoituna

 

https://blogit.gradia.fi/tiimimestari/2018/04/24/ihmevalmentajan-kirjalista/

Poimintoja lauantaipäivästä.

Miten hallita ryhmädynamiikka muuttuvissa oppimistiimeissä vs. projektiryhmissä?

Osaatko odottaa, tekemättä mitään? Hiljaisuudessa voi tapahtua isoja ratkaisuja.

Olemmeko oman elämämme asiakkaita?

Ryhmän ja tiimin muodostuminen, mitä se vaatii yksilöltä?

Vauvasta vaariin, tiimissä oppien. Miten hyödyntää tiimioppimisen taitoja päiväkodista yliopistoon. Tapa toimia?

Anna aikaa, läsnäolo – dialogin taito

Vertaisoppiminen  – kotipesä/paikka, johon tulla – uteliaisuus

Kysymisen taito

Tunteiden tunnistaminen – tunnekuvat/tunnekortit

Luottamus – onnistuneet projektit, motorola.

Vuorovaikutus ja luottamus on passi elämään. Luottamus on tärkeintä mitä on. Täytyy tehdä sellaisia tekoja, jotka synnyttävät luottamusta.

 

Jatka lukemista Ihmevalmentaja, Billnäs 27.-29.9.2018

Tiimioppiminen, matkailuala – Gradia Jämsä

Matkailualan koulutus muutettiin 6.8.2018 täysin tiimimäisen oppimisen malliin, jolloin perustimme ”tapahtumatorpan”. Siirryimme tapahtumaperusteiseen koulutuksen toteutusmalliin, jossa opiskelijat voivat ideoida, suunnitella ja toteuttaa matkailuun liittyviä ohjelmapalvelutuotteita ja kehittää seutukunnan matkailua yhdessä paikallisten matkailuyrittäjien kanssa.

Tapahtumatorpan FB-sivu

 

Ammatillisen koulutuksen reformi astui voimaan 1.1.2018 ja matkailualan perustutkinnon perusteet uusiutuivat 1.8.2018, joten aika oli otollinen ottaa uusi askel koulutuksen kehittämiseksi.

Tulevaisuus haastaa oppimisen ja ohjaamisen, joten päädyimme yhdessä valmentajat ja tutkinnon suorittajat ottaa tämän haasteen vastaan uudessa raikkaassa oppimisympäristössä, jossa jokaista kuunnellaan ja autetaan.

Toiminnan ytimessä on henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa tutkinnon suorittajan kanssa etsitään vastauksia  kysymyksiin: mitä minä osaan ja mitä minun pitäisi osata? Mitä me osaamme ja mitä meidän pitäisi osata?

Henkilökohtaistamisen jälkeen vastuu siirtyy tiimeille, joita valmentajat tukevat. Lähipäivät aloitetaan ”aamudialogilla”, jossa matkaviestimet ja älylaitteet ovat kiinni. Aamudialogiin osallistuvat nuoret ja aikuiset vertaisina toimijoina, eikä luokkarajoja ole.

Käytännön toiminnan alustoina toimivat NY-yritykset sekä osuuskunta Pegosus.  Teoriaopinnot nivotaan ongelmaratkaisuihin ja tiimityöprojektien toteutukseen. Valmentajat laativat tutkinnon suorittajille tutkintojen perusteisiin ja henkilökohtaistamiseen liittyvän osaamispassin. Osaamispassissa on määritelty suoritukset, jotka vaaditaan ennen näyttöä.

Lisäbuustia NY-yritykset ja osuuskuntalaiset hakevat Gradia Jämsän monialaisista yrittäjyysopinnoista. Monialaisissa yrittäjyysopinnoissa kaikki oppilaitoksemme yrittäjyydestä kiinnostuneet jakavat kokemuksiaan ja verkostoituvat keskenään (1pv./kk)

Ohjenuorana meillä on Jämsän pedagoginen käsikirja

https://blogit.gradia.fi/jamsapeda/

Tapahtumatorpassa on aina iltapäivisin avoimet ovet muillekin aloille, jotka haluavat tehdä yhdessä:)

Kuukauden vinkki:

Viisas oppii virheistä, viisaampi toisten virheistä, mutta viisain oppii seuraamalla menestyjiä!

T. Keijo Vehkakoski, tiimivalmentaja

 

Tiimimäistä eräopasopiskelua

Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkintolaiset näyttivät kesäosaamisensa 21.5-25.5.2018 Raippaluodon maailmanperintökohteessa. Viikolla sovelsimme tiimimäisen oppimisen menetelmiä siten, että jokaisena päivänä yksi 3-5 hengen opasryhmä oli vastuussa asiakkaistaan 24h. Tässä yksi kuva, joka toimi viikon teoreettisena viitekehyksenä

Tarvitaanko oppimiseen opettajaa?

Tarvitaanko oppimiseen opettajaa?

ei ja kyllä!

Lapsi oppii puhumaan kuuntelemalla puhetta eli sitä ei tarvitse opettaa. Aikuinen voi oppia soittamaan kitaraa kuuntelemalla musiikkia, sitäkään ei tarvitse opettaa. Oppia voi opiskelemalla, opettelemalla tai harjoittelemalla. Tarvitaanko siis opettajia ja opetussuunnitelmia?

Tutkinnon perusteet uusiutuvat 3-5 vuoden välein, jotta sinne saadaan uusin tieto, joka pahimmassa tapauksessa vanhenee ennenkuin opiskelija valmistuu ammattiinsa. Opetussuunnitelmien sijaan kouluissa tulisi tehdä oppimissuunnitelma, jossa oppija itseohjautuisi parhaalla mahdollisella tavoilla sellaisten asioiden ääreen, jotka aidosti kiinnostaa ja joista hän innostuu. Innostumista ei voi opettaa, sen voi tartuttaa.

Tulevaisuuden koulun oppimissuunnitelmaan tulisi kirjata menetelmiä, joilla oppija tuntee kuuluvansa johonkin yhteisöön, jossa saa suunnata energiansa omaan  kiinnostuksen kohteeseen ja jossa kokee onnistumisen ja oppimisen ilon.

Kouluissa opettamisen  tulisi huomattavasti enemmän siirtyä asioiden johtamisesta ihmisten johtamiseen ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Opettajia tarvitaan tulevaisuudessa valmentamaan oppijoita siten, että he oppivat tuntemaan itsensä ja muut. Kun opiskelija tuntee itsensä, niin hänellä on mahdollisuus oppia tuntemaan muita. Yksi tärkeimmistä työkaluista on dialogi, jota kouluissa pitäisi harjoitella joka päivä.

Dialogissa muun ryhmän jäsenten kanssa opiskelija oppii kuuntelemalla vertaisiaan. Oppimistaan voi jäsennellä puhumalla itse, mutta kuuntelu on tärkein. Mitä enemmän kuuntelet, sen enemmän opit. Muutos käyttäytymisessä on oppimista. Et voi muuttaa toisten käyttäytymistä, ole siis itse se muutos, jonka haluat nähdä ympärilläsi.

Paras palkinto minkä opettaja voi saada onnistuneen ongelmaratkaisudialogin jälkeen on: ”ethän sinä ope sanonut mitään”.

Kokemus on paras oppi. Kokemuksia saa, kun on rohkeutta käytännössä tehdä jotain mitä ei ole ennen tehnyt. Oppiminen on sitä, että joku muuttuu ajattelussasi tai kädentaidoissasi. Lapsi oppii ajamaan pyörällä matkimalla kaveriaan, kaveri ei siis tietoisesti opeta, mutta silti lapsi oppii.

Elämyspyramidilla voi kuvata oppimisen työkaluja ja tuloksia. Koulujen tavoitteena on, että ihminen oppii (älyllinen taso). Sen yläpuolella on kuitenkin se olennaisin mihin kannattaisi pyrkiä. Parhaimmillaan oppiminen ja osaaminen aiheuttaa hyvän olon tunteen, elämyksen. Riittävästi elämyksiä kokiessaan ihmisessä tapahtuu muutos, jonka haluaa nähdä myös ympärillään.

Miten päästään muutokseen? Siinä opettaja voi auttaa järjestämällä oppijoille aitoja vuorovaikutus-, läsnäolo- sekä toiminnalliskokemuksellisia tilanteita. Hyvässä vuorovaikutuksessa syntyy luottamuksen ilmapiiri, joka on kaiken perusta. Motivaatio ja kiinnostus opittaviin asioihin syntyy, kun ilmapiiri on turvallinen.

Opettajia siis tarvitaan, mutta opettajuus pitää ymmärtää uusiksi. Tulevaisuuden opettajan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat sosiaalinen tunneälykkyys, läsnäolo, kuuntelun taito sekä nöyryys. Näistä voisi tehdä opettajakoulutuksen arviointikriteerit.

 

 

Ihmevalmentajan kirjalista

 

1.9.2018-

 

11.4.2018-

  

Kolahduksia>

”Luottamus, vuorovaikutus, aito läsnäolo, sitoutuminen, ilo”

 • Oppija ottaa vastuuta myös vertaisoppijan oppimisesta
 • Kun valmentaja saa oppijan päässä ristiriidan, niin alkaa itseohjautuvuus
 • Autonomia, kompetenssi, yhteenkuuluvuus
 • Pelisäännöt tiimin arviointikriteereiksi
 • Henkisen vireystilan lautasmalli (uni, liikunta, vuorovaikutus, leikki, keskittyminen, reflektointi)
 • Vasen ja oikea aivopuolisko käyttöön musiikin avulla
 • Tiimin kehitysvaiheet ja valmentaminen – huipputiimi tavoitteena
 • Tulevaisuuden koulu on paikka, jossa harrastetaan ja opitaan (informaali ja formaali oppimiskeskus)
 • Sisäisen motivaation merkitys oppimisessa
 • Oppimisympäristön vaikutus oppimiseen
 • Erilaisuus tiimeissä on vahvuus
 • Pedagoginen kulttuuri vs. digikulttuuri
 • Säännölliset tiimiarviointitilaisuudet
 • Yhteiset tavoitteet ja me-henki
 • Kysymisen taito
 • Kuuntelemisen taito