Ihminen vai excel?

Ihminen vai excel

Ammatillinen koulutus on muutoksessa. Koulutuskuntayhtymien talous sakkaa ja nyt vedetään kerralla käsijarru pohjaan ja nopeasti. Muutoksen on tapahduttava heti vai onko? Voisiko muutos olla prosessi, joka olisi suunnitelmallinen ja hallittu?

Nopean käsijarrun vedon ja organisaatiomuutoksen kärsijöitä ovat erityisesti nuoret. Nuori ei ole luku excel-taulukossa, nuori on ihminen. Ihminen haluaa kuulua ryhmään, kokea onnistuvansa ja iloita. Koulu on nuorelle kohtaamispaikka ja toinen kotipesä, jossa on turvallisia ihmisiä ympärillä, ihmisiä jotka kuuntelee. Koulussa voi kokeilla ja epäonnistua, jos luottamus toisiin on vahva. Siitä syntyy oppiminen.

Raha

Jos koulutuksen järjestäjä mittaa ihmistä rahana ja tuottona, niin ollaan sivuraiteilla oppimisesta. Koulutuksen järjestäjä, joka tuotannollis-taloudellisista syistä ohjaa nuoret isoihin luokkiin, ryhmäauditoreihin ja moodleen oppimaan ammattin teorian ei tarjoa yhteenkuuluvuutta saati iloa oppijalle. Toiseksi koulutuksen järjestäjä, joka lisää työssäoppimista ja olettaa pienyrittäjän kouluttavan käytännön ammattitaidon oman tilipussin kustannuksella on täysin väärässä junassa.

Meidän koulu

Maailma muuttuu, joten myös ammatit muuttuu. Me emme välttämättä tiedä mitkä ammatit ovat suosittuja 2030-2040- luvuilla, mutta me tiedämme, että tärkeitä asioita ovat edelleen ihmisten välinen vuorovaikutus, tiimiyrittäminen ja hyvinvointi. Pahoinvointi maksaa jo nyt liikaa yhteiskunnalle. Meidän tulisi tarjota nuorelle mahdollisuus löytää uusia kavereita ja luoda uusia ihmissuhteita, verkostoa. Meidän tulisi tarjota nuorille oppimisympäristö missä voi turvallisesti kokeilla ja epäonnistua, ympäristön missä viihtyy.

Ammatillisessa koulutuksessa käytännön perustaidot tulisi oppia koulussa. Nuoret haluaa haluaa käydä koulua ja oppia. Opettajan tehtävä on järjestää oppimisen olosuhde ja mahdollistaa oppiminen. Amiksessa kädentaidot ja tieto yhdistetään osaamiseksi. Jos koulusta ei saa tietoa ja käytännön taitoja, niin on vaikea viihtyä työssäoppimispaikassa. Auditoriossa ja massaluokissa sekä moodlessa tieto siirtyy opettajalta oppijalle käymättä kummankaan ajatuksissa tai ajatusprosesseissa.

Ratkaisumalli

Ratkaisu. Luodaan pienryhmiä- ja tiimejä, jotka kulkevat koko ammattikoulun ajan yhdessä ja heillä on kotipesä. Kotipesästä voidaan useinkin käydä isoissa oppimisporukoissa, mutta tiedon prosessointi suoritetaan dialogissa, omassa tiimissä. Käytännön harjoitteet tehdään NY-nuori yrittäjyysmallin mukaan eli perustetaan oma tiimiyritys, joka tuottaa ja toteuttaa palveluita oikeille asiakkaille. Asiakaspalautteen avulla reflektoidaan omaa osaamista ja tiimin osaamista. Alkaa oppiminen. Mikä parasta, voidaan laatia oma excel-taulukko palkanmaksua varten.

Vastuu osaamisesta ja oppimisesta siirtyy oppijalle, mutta opettaja on kokoajan rinnalla ja varmistaa osaamisen. Oppiminen ei ole myöskään paikkasidonnaista. Oppimista tapahtuu joka hetki arjessa, se pitää pystyä vain prosessoimaan ja jakamaan tiimin kanssa. Valveutunut opettajavalmentaja vie oppijatiimin välillä työelämäprojekteihin ja ohjaa kentällä, ei tarvitse työpaikkaohjaajia. Se vaatii rohkeutta ja verkostoa eikä opettaja voi piiloutua omien powerpointtien tai exceleiden taakse.

No nyt lipsahti Gradia Jämsän malli tähän. Sorry.

Lopulta koulutuksen järjestäjä voi ylpeänä esitellä exceliä, jossa ei ole pahoinvointia tai keskeyttämisiä. Ihmisen olisi hyvä olla. Ystävällisiä terveisiä kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille, jotka tuskailette laskukaavojen kanssa. Tämä malli tuo rahan moninkertaisesti yhteiskunnalle myöhemmin takaisin.


Elämyksestä ammatti – matkailualan perustutkinto uudistuu 2022

Matkailualan perustutkinto uudistuu Gradia Jämsässä. Tutkinto painottuu liikunnallisten elämys- ja seikkailumatkailupalvelujen tuottamiseen ja toteuttamiseen. Liikuntapainotteisen seikkailu- ja elämysmatkailun keskeisiä arvoja ovat vastuullisuus, rohkeus ja tiimityö. Koulutuksessa ryhmän tiimiytyminen ja luottamus rakennetaan yhteisten kokemusten kautta. Opiskelija pääsee ohjatusti suunnittelemaan oman elämyspolun kohti matkailualan ammattilaisuutta.

Gradia Jämsän tapahtumatorppa on tiimioppimisen kotipesä, jolla on tiimiakatemian myöntämä tiimisertifikaatti tunnustuksena työstä, jota teemme arjessa nuorten hyväksi. Tapahtumatorppa sijaitsee Jämsänkosken taajaman kupeessa luonnon kauniilla Myllymäen yläkampuksella. Myllymäen kampusta ympäröi liikunta- ja virkistyskäyttöalueet. Hiihtoladut, maastopyöräpolut, frisbeegolf-rata, pallokenttä tarjoavat opiskelijoille hienot liikunnalliset puitteet luontomatkailun tuotteistamiseen ja toteuttamiseen sekä vapaa-ajan harrastuksiin. Jäähalli ja uimahallikin ovat kävelymatkan päässä kampukselta.

Jos olet urheilija, niin sinulla on mahdollisuus hakea Gradia Jämsän urheiluvalmennettavaksi jolloin pääset kehittymään matkailuopintojen ohella omassa lajissasi huipulle.

https://www.gradia.fi/urheiluvalmennus/l16874

Yhteishaku alkaa helmikuussa 2022. Haluatko olla osa tarinaamme . Hae tapahtumatorpalle opiskelemaan matkailualaa!

https://www.gradia.fi/matkailupalvelujen-tuottaja/l15233

Jämsän Luontoliikuntaolosuhde – tuhannen tunnin talkoot

Lähes kaikki suomalaiset (96 %) harrastavat ulkoilua jonkin verran vuoden aikana. Suomalainen ulkoilee keskimäärin 2–3 kertaa viikossa. Ulkoilun taustalla on tarve liikkua, halu rentoutua luonnossa ja kokea luonnon läheisyyttä. https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/virkistyskaytto/

Talvinen luontoliikuntapolku Jämsänkoskella. Kuva: Keijo Vehkakoski

Luontoliikunta ja luontomatkailu on maailmalla megatrendi ja Suomi valittiin vuonna 2019 maailman parhaaksi luontomatkailukohteeksi. https://www.lonelyplanet.com/articles/finland-wildlife-travel

Himos-Jämsä on parhaillaan laatimassa matkailustrategiaa, jossa tehdään suuntaviivat matkailun toimintaympäristön kehittämiseksi. Menossa on myös mittava ulkoilureittisuunnittelma. https://www.himosjamsa.fi/himos-jamsa-matkailualueen-toimintaympariston-kehittaminen/

Hyvän strategian jatkumona tarvitaan aktiivisia toimijoita, jotta saadaan ulkoilureittisuunnitelma toteutettua . Himos-Jämsällä on hienot puitteet ja potentiaali rakentaa valtakunnan tasolla merkittävä luontoliikuntareitistö, josta puhutaan tulevaisuudessa matkailijoidenkin keskuudessa.

Maanomistajat ovat tärkeimmät kumppanimme, jotka tulisi ottaa mukaan heti suunnitteluvaiheen alussa rakentavaan vuoropuheluun. Lisäksi on hyvä konsultoida yrityksiä, yhdistyksiä ja paikallisia lajiseuroja, että syntyy yhdessä tekemisen meininki. Jämsässä tämä on nyt vireillä, se on hieno asia.

Jämsäläinen pyöräilyseura CCilves on järjestänyt vuodesta 2017 alkaen HimosEpic yhtä Suomen hienointa ja halutuinta maastopyöräkilpailua. https://www.himosepic.com/. Tapahtumaan osallistuneiden palautteista selviää, että Himos-Jämsän polut ovat Suomen parhaimmistoa. Epic-kisaaja kertoo kaverille, että Himokseen kannattaa mennä viikonlopuksi liikuntalomalle. Koko perhe mukaan ja baanalle.

Himos Epic kisan järjestämisessä tärkein osuus on sopia maanomistajien kanssa mahdollisuudesta käyttää heidän maitaan kisareittinä. Maanomistajat ovat joka vuosi mahdollistaneet yhden Suomen hienoimmista maastopyöräkisoista. Iso kiitos siitä heille.

Himos Epic. Kuva @f4ttykuski

CCilveksen aktiivit maastopyöräilijät tuntevat seudun jokaisen polun kuin omat taskunsa. Strava heatmap osoittaa polkuverkoston moninaisuuden. Meillä on käsissä käsittämättömän hieno ja laaja polkupotentiaali. Syksyllä 2020 CCilves teki suunnitelman n.40-50 km mittaisen ehdotuksen luontoliikuntapolun runkoreitistä. Suunnitelma esitettiin Jämsän kaupungille ja nyt on reittisuunnittelu käynnissä. https://www.jamsanseutu.fi/uutiset/art-2000008223424.html

Strava HeatMap2021. Keijo Vehkakoski

Pyöräseura ei jättänyt toimintaansa suunnitelmaehdotuksen tasolle, vaan ideoivat Sorvajärven luontoliikuntapolun toteutukseen asti. Uusi luontoliikuntapolku sijaitsee Jämsässä hiihtoreitin välittömässä läheisyydessä Sorvajärven maisemissa. Sorvajärven luontoliikuntapolku tehtiin kaikille luontoliikkujille, mutta pyöräilijöinä halusimme tuoda reitille maastopyöräilyreitille ominaisia ”permejä”, hyppyreitä, ”droppeja” sekä sopivasti mutkia ja pitkospuita. Laavukin saatiin taukopaikalle. Hanke saatiin toteutettua OP-pankin lahjoituksella ja EU:n maaseuturahasto/leader – tuella sekä tuhannen tunnin talkoilla. https://www.jamsanseutu.fi/urheilu/art-2000007698967.html

Sorvajärven luontoliikuntapolku. Kuva: Juha Tamminen

Nyt olisi aika investoida tulevaisuuteen ja ottaa isoista hiihtokeskuksista mallia. Ylläs-Pallaksella mm. maastopyöräreitit on osattu tuotteistaa.https://www.pallasyllasoutdoors.com/reitit/.

Tarvitsemme CCilveksen omaista tahtoa ja käytännön tekoja. Sorvajärvi on skaalattavissa Himos-Jämsä tasoiseksi reitistöksi, mutta vaatii tahtoa ja resursseja.

Sorvajärven luontoliikuntapolun avajaisia vietetään Lauantaina 16.10.2021 klo 12:00 – 15:00. Tervetuloa!

Luontomatkailukoulutus-Gradia Jämsä 2020-

Olemme kuluneena lukuvuonna 2020-2021 määrätietoisesti pyrkineet kehittämään luontomatkailukoulutusta Jämsässä. Toteutamme koulutusta tiimioppimisen ja seikkailupedagogiikan menetelmillä, poikkialaisesti yhteistoiminnallisella valmennustiimillä.

https://blogit.gradia.fi/luontomatkailukoulutus/

Oppiminen ja oivaltaminen on suurimmillaan, kun saadaan luotua turvallinen ja hyväksyvä oppimisympäristö. Olemme yhdistäneet matkailu-, liikunta- ja luontoalan elementtejä kurssikokonaisuuksiksi, joista tutkinnon suorittajalla on mahdollisuus luoda oma oppimispolkunsa. Keskiössä luontomatkailukoulutuksessa on luonnon tuotteistaminen, yrittäjyys, tiimityö, tunne, lajitaidot sekä ohjaajuus.

https://blogit.gradia.fi/luontomatkailukoulutus/luontoliikuntaohjaaja/

Tarjoamme tutkinnon suorittajille luontomatkailuun liittyvien lajitaitojen pätevyysosaamisen kuluttajaturvallisuuslainsäädännön kriteereiden mukaisesti. Painopistelajeina melonta, kiipeily, maastopyöräily, hiihto ja suunnistus. Tutkinnon suorittajalla on mahdollisuus hakeutua luontoalan ammattitutkintoon, eräoppaaksi tai matkailupalvelujen ammattitutkintoon luontoliikuntaohjaajaksi. Tarjoamme myös matkailualan perustutkintoa luontomatkailupainotteisella teemalla ja opiskelijalla on mahdollisuus ottaa näistä tutkinnoista tutkinnon osia ristiin, luoden oman osaamispolun.

https://blogit.gradia.fi/luontomatkailukoulutus/eraopas/

Matkailualan perustutkintoon on jatkuva haku. Eräoppaan koulutukseen syksyn 2021 ryhmä on täysi ja uusi haku käynnistyy syksyllä 2021. Uusi ryhmä luontoliikuntaohjaajia aloittaa tammikuussa 2022, ensimmäisen vaiheen haku luontoliikuntaohjaajaksi aukeaa 18.6.2021.

”Tämä on ollut uskomattoman hieno kevätlukukausi. Olen oppinut monelaista uutta, saanut hienoja kokemuksia, uusia ystäviä, ylittänyt itseni & voittanut jännitykseni mm. uusissa lajeissa  monta kertaa. ”

”Meillä on ollut hyviä ja hyödyllisiä teoriaopintoja sekä paljon käytännön tekemistä. Monta uutta luontoliikuntalajia on tullut testattua, innostuttua ja jäätyä niihin ”koukkuun”.


”Meidän opiskeluporukka on ihan huippusakkia. Aina kannustetaan, tuetaan ja autetaan kaveria.”

”Opettajat ovat päteviä, ammattitaitoisia ja ennen kaikkea innostuneita työstään. Se heijastuu koko opiskeluun ja into ja tekemisen meininki tarttuu. Ilon ja tekemisen kautta oppiminen kuvastaa mielestäni hyvin kulunutta lukukautta. Ennakko-odotukset ennen koulun alkua olivat korkealla, mutta en osannut etukäteen kuvitella että opiskelu voi olla näin hauskaa”!

”Opinnot ovat olleet enemmän kuin osasin odottaa. ”

”Hiihto on ollut aina ”pakko” ja nautinto lajista uupunut, koulun kautta opittu tekniikka ja toisten ohjaaminen on sytyttänyt liekin lajiin.”

”Opiskelu kaverit ja opettajat ovat kannustavia ja mukavia. On ollut ilo tutustua kaikkiin ja kuulua ryhmään, jossa jokainen saa loistaa juuri sellaisena kun on.

”Olen kevään aikana saanut rohkeutta toimia ohjaajana ja huomannut suurta kehittymistä ohjaajuudessani. Olen jo kevään aikana löytänyt omaa suuntaani ja tapaani ohjata.”

” Oma yrittäjyys toteutuu jo varmasti kesän aikana.”

” Aivan mahtava koulu ja tälle koulutukselle on tarvetta nyky yhteiskunnassa ihmisten vieraantuessa luonnosta.”

”Saan täältä koulusta mahtavaa verkostoa ja toivonkin olevan esimerkki tuleville opiskelijoille ja, että voisin heille tarjota tulevaisuudessa harjoittelupaikkoja.”

Lukuvuodesta kiittäen, valmennustiimi

Matkailuopettajan työelämäjakso lapissa 29.3-1.4.2021

Taustaa

Toteutin matkailuopettajan työelämäjakson tutustumalla Metsähallituksen luontopalveluiden toimintaan tunturi-lapissa (luoteislappi). Keskiössä luontokeskusten toiminta, Pallas-Yllästunturin kansallispuisto sekä yhteistyöyrittäjät. Kartoitin joulukuussa 2020 työelämäjakson toteutusmahdollisuuksia ottamalla yhteyttä Metsähallituksen luontopalvelujen erikoissuunnittelija Ritva Saarensalmeen. Ritva avasi minulle mahdollisuuden tutustua keskeisiin luontokeskuksiin ja meneillä oleviin metsähallituksen projekteihin sekä yritysyhteistyökumppaneihin. Pallas-Yllästunturi on ainutlaatuinen matkailukohde maailmassa mm. revontulien ja puhtaan ilman vuoksi.

Tavoite

• alan työhön ja tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin perehtyminen
• ammattitaidon päivittäminen ja syventäminen sekä käytännön osaamisen lisääntyminen
• luoda uusia työelämäsuhteita ja yhteistyön muotoja kuten yhteisiä projekteja
• kehittää jo toimivia suhteita kohti kumppanuutta
• kartoittaa yritysten tarpeita ja työpaikalla oppimisen sekä asiantuntijavaihdon mahdollisuuksia
• kehittää alaa ja koulutuksia yhdessä, ennakoiden myös tulevaisuuden osaamistarpeita

Kansallispuistoon tutustuminen

Ajankohta oli ihanteellinen, koska toteutimme edellisellä viikolla 22.3-26.3.2021 Gradia Jämsän luontoalan ammattitutkintolaisille talviosaamisen näytöt viikon talvivaelluksella Pallaksen ympäristössä. Sain hyvän käsityksen talvimatkailun mahdollisuuksista kansallispuistossa.

Gradia Jämsän luontoalan ammattitutkintolaiset talviosaamisen näytössä 22.3-26.3.2021. Kuvaus ja editointi: Keijo Vehkakoski, Gradia Jämsä

Työelämäjakson toteuttaminen

Maanantaina 29.3 tapasin Ritva Saarensalmen, joka avasi minulle metsähallituksen luontopalveluiden toimintoja ja ajankohtaisia asioita. Aikataulutin tarkemmin viikon ohjelman ja tutustuin luontokeskuksien toimintaan. Ritva esitteli kattavasti metsähallituksen toimintaa tunturi-lapissa. Jättikiitos Ritvalle.

Pallas–Yllästunturin kansallispuisto on Suomen suosituin kansallispuisto ja luontomatkailukohde. Kansallispuistossa käydään vuosittain yli puoli miljoonaa kertaa ja  puiston lähiympäristön luontomatkailukohteilla yli miljoona kertaa. Pallas-Ylläs TOBE1 hankeen (2018-2020) tarkoitus oli nostaa Pallas–Yllästunturin kansallispuistomatkailun tuotteet kansainväliselle huipputasolle. https://www.metsa.fi/projekti/pallas-yllas-tobe1/

Keskeisiä metsähallituksen luontopalveluiden toimijoita Pallas-Yllästunturin kansallispuistoalueella ovat Yllästunturin, Pallaksen ja Hetan luontokeskukset. Vuonna 2020 luontokeskuksissa vieraili Ylläksellä 88400, Pallaksella 44 900 ja Hetassa 13 000 kävijää. Koronakeväänä 2020 kävijöitä oli vähemmän, mutta se kompensoitui kesällä, hmiset ryntäsivät lappiin. Kesästä on tullut uusi sesonkikausi myös lapissa.

Metsähallitus tekee yhteistyötä ammattiopisto Lappian eräopaskoulutuksen kanssa. Luontopalveluiden ”vuosikierto” on nivottu koulutuksen vuosikiertoon, jolloin oppijat pääsevät aitoihin työympäristöihin oppimaan ja luontopalvelut saa työvoimaa. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kansallispuistosertifikaatti. Sain idean viedä sertifikaattiajatusta Keski-Suomeen esim. Isojärven kansallispuistoon. Asia on nyt vireillä.

Metsähallitus hoitaa reitistöjä ja rakenteita kansallispuiston alueella. Vuosina 2013-2017 maastoon on viety 5000 opastuskylttiä ja viime vuosina rakenteita on uusittu voimakkaasti. Tänä vuonna kunnostus- ja rakentamistyöt näkyvät erityisen paljon kansallispuiston alueella, kun laavuja, käymälöitä ja kotia rakennetaan sekä kunnostetaan valtion lisämäärärahoilla. Maaliskuussa 2021 näkyvintä on mittavat reittien sorastukset, jotka korvaavat nykyisin pitkospuitakin.

Luontomatkailun mahdollistamiseksi reittien ja rakenteiden on oltava kunnossa. Metsähallituksen luontopalvelut hakee tälläkin hetkellä ympäri maata työvoimaa huolto- ja kunnostustehtäviin. Tehtävänimike on ”luontovalvoja”. Olemme Gradia Jämsässä aloittamassa luonto- ja ympäristöalan koulutusohjelmaa, jossa voisimme vastata koulutuksellisesti tähän tarpeeseen. Samoin matkailualan perustutkinnossa löytyy tutkinnon osa ”Rakennelmien valmistus- ja kunnossapito”, joka vastaisi tähän tarpeeseen.

Luontomatkailu on kovassa kasvussa ja nyt olisi aika investoida siihen myös koulutuksellisesti. Tarvitsemme osaavaa työvoimaa, jotta voimme tuotteistaa puhtaan ilman, veden ja luonnon monimuotoisuuden kestävällä tavalla.

Ti 30.3.2021

Perehdyin Ylläksen luontokeskuksen toimintaan ja haastattelin asiakaspalvelupäällikkö Timo Karista. Kellokas https://www.luontoon.fi/yllastunturinluontokeskus on monipuolinen näyteikkuna lapin luontoon ja sieltä löytyy Luontopuoti, kalastus- ja metsästysluvat, kokouspalvelut, luontokasvatus, Ravintola Halla (hallaravintola.fi), Ylläksen ja Kolarin alueen matkailuinfo, Ylläksen Matkailuyhdistys ry.

Talvipyöräily on lisääntynyt Ylläksellä räjähdysmäisesti ja vuokralla on n.400 pyörää, jotka ovat käytännössä jatkuvasti liikkeellä. Reitteihin on panostettu ja niitä on kehitetty jo vuosia. Keskusteltiin Timon kanssa talvimaastopyöräilyn opastustoiminnasta. Nyt pyöräilijät vuokraavat pyörän ja lähtevät yksin maastoon. Heillä jää ilman opasta paljon näkemättä ja kokematta. Lisäksi syntyy turvallisuusriskejä, kun kokematon pyöräilijä lähtee tunturiin.

https://www.yllas.fi/aktiviteetit/talvipyoraily

Keskusteltiin työssäoppimisen mahdollisuuksista. Luontokeskukset tarjoavat oivan mahdollisuuden esim. matkailualan perustutkintolaiselle suorittaa asiakaspalveluosaamisen tutkinnon osa. Kellokaasta löytyy myös majoitusta työssä oppijoille. Timo Karinen toimii yhteyshenkilönä kaikkien luontokeskusten koulutussopimusasioissa.

https://www.yllas.fi/palvelut/yllastunturin-luontokeskus-kellokas.html

Metsähallitus tarvitsee myös maastokelpoisia kädentaitajia, kun reittejä ja rakenteita kunnostetaan. Rakentamistaitoiselle asiakaspalvelijalle on kysyntää metsähallituksen luontopalveluissa. Metsähallitus kilpailuttaa palveluita ja sopivalla osaamisella ja tarjonnalla voisi työllistää itsensä puhtaassa luonnossa, kansallispuistoissa.

Ke 31.3.2021

Pääsin tutustumaan Pallas-Yllästunturin kansallispuiston huoltokeskukseen. Reitistöjen kunnostaminen ja taukopaikkojen huoltaminen on tärkeä osa toimivaa luontomatkailukonseptia. Metsähallitus ylläpitää opasteita ja taukopaikkoja laajalla tunturialueella ja se vaatii timpuritaitojen lisäksi maastossa liikkumisen taitoja. Metsähallituksen luontovalvojat kuljettavat kelkoilla rakennustarvikkeita tunturin taukopaikoille ja kesällä alkaa rakenteiden kunnostaminen. Keskustelimme koulutustarpeista ja työssäoppimisen mahdollisuuksista. Töitä riittäisi, työpaikkaohjaus ja perehdytys on ammattitaitoista ja majoitustakin järjestyisi.

Tutustuin lisäksi Pallaksen luontokeskuksen toimintaan ja näyttelytiloihin. Pallastunturin luontokeskukselta voit retkeillä ja hiihtää suoraan kansallispuiston korkeimmille tuntureille. Asiakaspalvelumme opastaa Pallas-Yllästunturin kansallispuistoon ja sen hienoimmille retkeilyreiteille.

Luontokeskuksen maksuton Metsästä paljakalle -näyttely perehdyttää tunturiluontoon. Samalla voit vierailla vaihtuvassa taidenäyttelyssä. Järjestämme luontoiltoja ja muita tapahtumia. Myymälästämme voit hankkia karttoja ja paikallisia tuotteita. Luontokeskus on esteetön ja sopii myös lapsiperheille. https://www.luontoon.fi/pallastunturinluontokeskus

Päivän päätteeksi tutustuin hienoon tunturihiihtoreittiin, joka lähtee luontokeskuksen pihasta

To 1.4.2021 (aprillia)

Aprillipäivänä teemana oli Ylläksen luontokeskus Kellokas ja sen lähialueen palvelut. Ylläksellä riittää matkailupalveluja ja aktiviteettitarjontaa. Ylläs sijaitsee Pallas-Yllästunturin kansallispuiston eteläpäässä ja sieltä pääsee suoraan hienoille reiteille. Kellokas on suurin tunturi-lapin luontokeskuksista ja tarjoaa infon lisäksi hienoja näyttelyjä, esim. ilmaisen ”meän elämää”.

Kellokas 1.4.2021
Meän elämää

Luontokeskus Kellokas olisi oiva työssäoppimispaikka matkailualan perustutkintolaiselle. Majoituskin löytyy luontokeskuksen kupeesta. Täällä turisteja riittää ja asiakaspalvelua riittää.

Keskityin luontoaktiviteeteissa kovimmassa kasvussa olevaan pyöräilyyn. Pyöräily matkailupalveluna on kehittynyt ja kesäaikana joka kolmas tulee Ylläkselle pyöräilyn vuoksi. Ylläksen talvireitit ovat maan parhaimmat ja laajimmat. Myös vuokrapyörätarjonta on runsasta. Vuokrasin itselleni pyörän Kellokaan naapurista Hidden Traililta ja kiersin Ylläksen parhaat polut. Paljon tuli vastaan turisteja läskipyörien kanssa.

Ylläksen ympäri sähköpyörällä reittejä katselmoiden

Metsähallituksen yhteistyöyrittäjät tarjoavat palveluja Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa ja sen ympäristössä. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kansallispuistossa toimiessaan kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi).  Näihin kannattaa olla yhteydessä työssäoppimisen merkeissä.

Tässä muutamia tunnelmavideoita pyöräilymatkailusta Pallas-Yllästuntureilla:

https://www.yllas.fi/aktiviteetit/talvipyoraily

Kiitos kuluneesta viikosta Metsähallituksen luontopalvelut ja erityiskiitos Ritva Saarensalmi sekä Timo Karinen opastuksesta ja ohjauksesta. Sain kattavan kuvan Pallas-Yllästunturin kansallispuiston toimintaympäristöstä. Suomalainen matkailu saa olla ylpeä tästä helmestä, mikä meillä on. Pysytään kanavalla. Hyvää pääsiäistä 2021.