Sisu-hankkeen myötä Gradia-lukioissa on kehitetty Wilman rinnalla käytettävää työkalua helpottamaan ja nopeuttamaan ohjaushenkilöstön työtä selkeän ja visuaalisen raportin avulla.
Kehittämämme työkalun tavoitteena on tukea opintojen etenemisen seurantaa ja helpottaa ohjaustarpeen arviointia erityisesti ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan ja rehtorin näkökulmasta. Tavoitteena on, että sen kautta saisi hyvän kokonaiskuvan opiskelijaryhmän opintojen etenemisestä ja sen visuaalinen ilme auttaisi henkilöstöä havaitsemaan, milloin on erityisesti tarvetta tarjota opiskelijalle tukea.

Ohjelmaksi valikoitui Microsoftin PowerBI, koska se kuului Gradian (ja monen muun oppilaitoksen) olemassaolevaan ohjelmistopakettiin (kustannushyöty) ja sen avulla pystytään hakemaan tiedot suoraan olemassa olevasta tietovarannosta (helppokäyttöisyys).

Seuraavalla videolla Timo Ilomäki ja Jussi Lounassalo esittelevät PowerBI -raporttia käytännössä.

Seuraavissa dioissa esitellään Gradia-lukioiden PowerBI -raporttien testikäyttöversio (lokakuu 2023). Kaikki yksilöivät tiedot on tietoturvasyistä peitetty sinisin laatikoin.