Lukio-opintojen aikana tarjotaan tukea koulunkäynnin arkeen, oppimiseen ja opiskeluun. Tuen suunnittelussa ja ennakoinnissa voidaan hyödyntää nivelvaiheen tiedonsiirtoa perusopetuksesta tai TUVA-vuoden ajalta. Niveltietoja siirretään Gradia-lukioissa sähköisen tiedonsiirtolomakkeen avulla, mutta toki myös perinteiset paperiset tiedonsiirrot onnistuvat. 

SiSu-hankkeen (Opiskelija oman elämänsä ohjaajana, OPH) yhtenä painopistealueena on lukio-opintojen aloituksen nivelvaihe, ns. alanivel, ja tiedonsiirron osalta prosessin kuvaus. Thinglinkin polulle on kuvattu, miten tuki ja tuen tarve kulkevat nuoren mukana perusopetuksen päättövuodesta lukion alkusyksyyn.  

Lukuvuoden 2023–2024 aikana on suunnitteilla SiSu-hankkeen kautta kutsua koolle Keski-Suomen opinto-ohjaajia ja erityisopettajia keskustelemaan tiedonsiirron polusta sekä Gradian opintojen aikaisista tuen muodoista.  https://www.thinglink.com/scene/1742932427820499430

Hanna Närhi, opinto-ohjaaja, Jyväskylän Lyseon lukio