Kuopion lukioissa pilotoitiin kuluneena lukuvuonna opintojen seurantajärjestelmää, joka on ollut kevätlukukaudella 2023 koko lukiotoimen opinto-ohjaajien, ryhmänohjaajien ja erityisopettajien kokeilukäytössä. 

Vastaavaa järjestelmää on aiemmin käytetty ammatillisissa oppilaitoksissa, mutta tämä lukioiden opintojen seurantajärjestelmä on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Järjestelmä on kehitetty OPH:n rahoittaman Opiskelija oman elämänsä ohjaajana -hankkeen ja TCD Consulting and Research Oy:n yhteistyönä. 

Seurantajärjestelmä on oivallinen apu opiskelijoiden opintojen etenemisen ja läsnäolon seurantaan ja se antaa myös arvion opintojen etenemisestä tiettyjen taustatietojen pohjalta. Varhainen puuttuminen ongelmiin helpottuu, kun järjestelmä hälyttää tiettyjen raja-arvojen ylittyessä. Kokemuksia kertomassa Pauliina Pöntinen Kuopion Lyseon lukion opinto-ohjaaja ja yksi hankkeen projektipäälliköistä.

Pauliina Pöntinen esittelemässä Kuopion opintojen seurantajärjestelmä. Ilotimo kuunteluoppilaana,