Category: Osaamisen kehittäminen – Kompetensutveckling

0

Uraohjaus-webinaarit 16.4. ja 25.4.

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu järjesti kaksi saman sisältöistä Uraohjaus-webinaaria (16.4. ja 25.4.2018). Tallenteet 16.4. webinaarista löydät Parasta Osaamista –verkostohankkeen YouTube-kanavalta. Osa 1 käsittelee uraohjausta lainsäädännön ja yhteisten tutkinnon osien näkökulmalta. Osassa 2 puolestaan teemana on...

0

Rohkeasti uudistumaan!

Opetus- ja ohjaushenkilöstö tarvitsee tukea uudenlaisen osaamisidentiteetin rakentamiseen  Parasta osaamista –verkostohankkeessa toteutetun osaamisvaatimusten ja -tarpeiden selvityksen mukaan ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö tarvitsee rohkeutta ja vahvaa yhteisöä muuttuvan opettajuuden ja työn laaja-alaistumisen tueksi. Ammatillinen...

0

Webinaarimme taltioidaan

Olemme iloisia kiinnostuksestanne järjestämiämme webinaareja kohtaan. Nyt tarjolla olleet webinaarit täyttyivät vauhdilla. Jokaisen webinaarin alustus taltioidaan ja tullaan jakamaan YouTube -kanavallamme. Lisäksi pyrimme järjestämään lisää webinaareja jo tarjolla olleista niin kuin uusistakin aiheista ammatillisen...

0

Pohjoisin alueryhmä piknikillä etelässä

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueen ammatillisissa oppilaitoksissa on järjestetty kuluneen vuoden aikana lukuisia teemahaastatteluita ja keskustelutilaisuuksia opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeisiin liittyen. Lisäksi keväällä toteutettiin Sedussa ja Lappiassa sähköinen kysely opetus- ja ohjaushenkilöstölle, opiskelijoille ja työelämän...

0

Sedun opettajat kohtaavat yrittäjät

Sedun opettajat ovat sopineet tapaamisia yrittäjien kanssa. Opettajat aloittivat keskustelut Yrittäjän päivänä 5.9. Samalla Sedu starttasi pilotin oppilaitosten ja yritysten lähemmästä yhteistyöstä. Kouluttaja Liisa Yli-Kullas Sedu Aikuiskoulutuksesta ja lehtori Juha Hemminki Koulutuskeskus Sedusta ehättivät...

0

Alueryhmä palaveerasi

Alueryhmä Hamk, Salpaus, WinNova piti 12.9 Skype for Business –palaverin, teemana ajankohtaiset kuulumiset ja itsearviointityökalut. Aluksi vaihdettiin kuulumisia ja keskusteltiin ajatuksista, joita oli noussut Helsingissä 4.9. järjestetystä Parasta osaamista -verkostohankkeen ammatillisen koulutuksen reformin koulutuspäivästä....

0

Teemahaastattelut käynnistyvät Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa ja Lapissa

Parasta osaamista verkostohanke jatkaa osaamistarpeiden selvitystyötä valtakunnallisesti jalkautumalla 62 verkoston ulkopuolisen koulutuksenjärjestäjän luokse sekä työelämään. Alueverkosto, johon kuuluu Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja Oulun ammattikorkeakoulu/Ammatillinen opettajakorkeakoulu, toteuttaa syksyllä 2017 10-15 teemahaastattelua alueiden eri...