Innostu verkosto- ja työelämäyhteistyöstä!

Uudistuvan ammatillisen koulutuksen henkilöstö toimii yhä enemmän erilaisissa verkostoissa ja työelämässä. Verkostot ja vuorovaikutus kuvaavat myös laajemmin koko yhteiskuntaamme ja aikaa, jossa elämme sekä työelämää, jonne opiskelijoita valmennamme. Ajattelussa ja toiminnassa kysymys on kokonaisvaltaisesta muutoksesta, jossa yksilön tieto ja osaaminen saa merkityksensä vasta yhteisöllisessä oppimisprosessissa. Kaikkea tarvitse tietää tai osata yksin, eikä edes oman organisaation voimin. Sen sijaan yksilöiden ja sitä kautta organisaatioiden menestymiseen vaikuttaa ihmisten kyky muodostaa ja hyödyntää henkilökohtaisia ja ammatillisia verkostoja.

Opetus- ja ohjaushenkilöstön työssä korostuu myös asiakkuus- ja sidosryhmänäkökulma. Koulutuksen tulee palvella sekä työelämää että opiskelijoita yksilöllisesti. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen ja halu palvella ovat ratkaisevassa roolissa yhteistyössä, jossa kaikki osapuolet voittavat: Yritys saa osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa, opiskelija osaamista ja itselleen parhaiten soveltuvaa työtä. Samalla tavalla, kuin ymmärrys opiskelijan tarpeista, muodostuu myös ymmärrys työelämän tarpeista kohtaamisissa ja vuorovaikutuksessa, avoimuuden, luottamuksen ja arvostuksen hengessä. Oppilaitosorganisaation vastuulla ovat yhteistyön mahdollistavat rakenteet ja prosessit, mutta yhteistyön tekevät aina ihmiset.

Parasta osaamista  -verkostohankkeen yhden modulaarisen osaamiskokonaisuuden muodostaa Opettajan työelämä-, verkosto- ja asiakkuusosaaminen, joka käynnistyy Oulussa marraskuussa. Koulutuskokonaisuus on rakennettu vastaamaan hankkeessa kartoitettuja osaamistarpeita, ja sen teemoja ovat työelämä- ja verkostoyhteistyön rakentaminen,  työelämä- ja verkostoyhteistyön monet mahdollisuudet sekä oman ammatillisen osaamisen ylläpitäminen. Osana koulutusta osallistuja kehittää työelämä- ja verkostoyhteistyötä käytännössä.

Luvassa parasta osaamista! Toivottu ja odotettu koulutus yhdistää ajankohtaista tutkimustietoa, käytännön kokemuksia ja parasta asiantuntemusta. Keskeistä on yhdessä oppiminen ja osaamisen jakaminen unohtamatta aitoa verkostoitumista muiden kanssa. Osana koulutusta hyödynnetään työelämän, järjestöjen ja muiden verkostojen vierailijoita. Lisäksi sisällössä huomioidaan sosiaalisen median mahdollisuudet verkostojen rakentamisessa.

Tulethan mukaan innostumaan yhteistyöstä? Oulun koulutukseen ilmoittautuminen on käynnissä sivuilla https://www.oamk.fi/fi/koulutus/ammatillinen-opettajakorkeakoulu/opettajien-taydennyskoulutus/ilmoittaudu-koulutuksiin/?id=744&kid=1258&kieli=FI .

Yhdessä osaamme enemmän ja näemme enemmän mahdollisuuksia

Sanna Wenström
Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *