Lain (531/2017) ja asetuksen siirtymäsäännökset

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset.
Tutustu: http://minedu.fi/documents/1410845/4297550/siirtymasaannokset16102017.pdf/d7663baa-5c08-474e-844b-4afa234f1751

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *