Ammatillisten opettajakorkeakoulujen palaveri osaamistarpeiden selvitystyöstä Haaga-Heliassa 30.5. 2017

Tiistaina 30.5. 2017 Parasta Osaamista -hanketoimijat kokoontuivat esittelemään Ammatillisten opettajakorkeakoulujen osaamistarpeiden selvitystyön tuloksia. Kukin ammatillinen opettajakorkeakoulu kartoitti huhti-toukokuun aikana omien alueellisten oppilaitoskumppaneidensa kanssa opettaja- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeita ja -tilannetta reformilain tullessa näillä näkymin voimaan 1.1.2018. Yleisesti kartoituksen tuloksissa nousi esiin se, että haastatelluista opettajista kuulluksi tuleminen on tuntunut hyvältä. Lisäksi tarvetta on opettajan ammatti-identiteetin suuntaamiseen kohti tulevaisuutta.

Oulussa (Oamk) kartoitustyökaluna käytettiin eDelphi-kyselyä. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa ammatillisen opettajaosaamisen nyky- ja tavoitetilan välistä eroa. Kyselyyn osallistui 80 henkilöä. Vastauksissa korostui muun muassa opettajan (opon, erityisopettajan) tehtävien keskinäinen suhde, nuorten ja aikuisten opetuksen yhdistämisen haasteet sekä opettajan sekä työpaikkaohjaajan epäselvät vastuut.

Jyväskylän (Jamk) kartoitus koostui 16 teemahaastattelusta, joissa oli edustettuna 200 henkilöä eri oppilaitoksista & henkilöstöryhmistä. Teemahaastatteluissa keskeisiä esille nousseita aiheita olivat ohjausosaaminen, yhteiset tutkinnon osat sekä työelämän rooli oppimisprosessissa.

Tampereella (Tamk) opettajan työn muutos rakentui Haaga-Helia Aokk:n Twist-raportin teemojen ympärille. Opettajan uusiin kompetensseihin lukeutuvat nyt entistä vahvemmin muun muassa koulutuksen markkinointiin liittyvä osaaminen sekä rahoitus- ja talousosaaminen.

Hämeenlinna (Hamk) teki kaksi teemahaastattelukokonaisuutta (Salpaus ja WinNova), joihin osallistui yhteensä 22 haastateltavaa. Kartoitus rakentui reformikaavion varaan, ja tuloksina nousivat esille peruskäsitteiden selkeyttäminen, koulutuksen hakeutumisvaiheeseen, henkilökohtaistamiseen sekä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvät kysymykset.

Helsinki (HH Aokk) käytti tiedonhankinnassaan varjostusta, jossa 8 päivän aikana seurattiin Omnian ja Validian ammatillisia opettajia, ohjaajia, erityisopettajia ja -asiantuntijoita työssään. Päivien kulkua dokumentoitiin valokuvaamalla. Varjostuksen jälkeen järjestettiin kummassakin oppilaitoksessa tulkintafoorumi, jossa varjostetut opettajat kuvasivat opetuspäiväänsä ja siihen liittyneitä erilaisia tilanteita valokuvien avulla.

Iltapäivällä osaamiskartoitusten läpikäymisen jälkeen tapaamisessa suunniteltiin hankkeen jatkoa syksylle 2017. Keskiöön nousi kysymys siitä, jatketaanko toimintaa edelleen alueellisissa ryhmissä vai jotenkin muuten. Päätettiin jatkaa toimintaa alueilla, mutta niin, että mukana on laajempi otos ammatillisia oppilaitoksia ja myös kansanopistoja. Parasta Osaamista -hankkeen opettajankoulutuksessa tavoitteena on saada aikaan moduloitu koulutuskokonaisuus, joka koostuu reformiin liittyvästä infopaketista, jatkohaastatteluista sekä arvioinnin koulutuspaketista. Opettajakoulutuksen kehittäminen nyt laitettu hankkeessa onnistuneesti liikkeelle.

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *