Author: Ilkka Uronen

0

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen palaveri osaamistarpeiden selvitystyöstä Haaga-Heliassa 30.5. 2017

Tiistaina 30.5. 2017 Parasta Osaamista -hanketoimijat kokoontuivat esittelemään Ammatillisten opettajakorkeakoulujen osaamistarpeiden selvitystyön tuloksia. Kukin ammatillinen opettajakorkeakoulu kartoitti huhti-toukokuun aikana omien alueellisten oppilaitoskumppaneidensa kanssa opettaja- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeita ja -tilannetta reformilain tullessa näillä näkymin voimaan 1.1.2018....

0

Reformi etenee ja muuttaa opettajan työtä

Ammatillisen koulutuksen reformi vaikuttaa oppimisympäristöihin ja opettajan työhön. Ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat säästöt vaikuttavat koulutuksen järjestäjien toimintaan, eikä kaikkia seurauksia osata vielä ennakoida. Muutoksen vaikutuksia kuitenkin seurataan ja tutkitaan jatkuvasti, kuten Haaga-Helian Ammatillisen opettajakorkeakoulun vasta...