Avainsana-arkisto: Mestarikilta

Mestarit – polkua rakentamassa

Mestarikiltojen toimintamme juontaa juurensa entisaikain kisälli-mestariperinteestä, jossa mestarit – usein käsityöläisyrittäjät – kouluttivat ammattiin nuoria kisällejä ja samalla valvoivat ammattiosaamisen tasoa omalla alallaan. Nyt elämme toisenlaisessa maailmassa, jossa koulutuksesta vastaa useimmiten ammattioppilaitos. Työssä oppiminen kokeneempien tekijöiden opastuksessa on vähentynyt. Oppisopimuskoulutusta järjestetään vähemmässä määrin.

Me Keski-Suomen Mestarikillassa, kuten Suomen muissakin mestarikilloissa, kuitenkin koemme, että ammatissa ja yrityselämässä hankitun hiljaisen tiedon eteenpäin siirtyminen on sekä arvokasta oppilaalle että korvaamattoman tärkeää suomalaiselle osaamiselle.

Kirjansitoja Tomi Lappalainen arvostaa hiljaisen tiedon siirtämistä eteenpäin.

Mestarit opiskelijoiden tukena

Vuonna 2020 pieni joukko mestarikiltalaisista osallistui Mestaripolkua rakentamassa –hankkeen suunnittelutyöhön. Olimme mukana muutamissa tilaisuuksissakin Gradialla. Kerran ehdimme ennen pandemiaa käydä puhumassa myös opiskelijoille projektin tiimoilta. Toivottavasti tänä vuonna pääsemme järjestämään useampia tällaisia tilaisuuksia.

Tarkoituksemme on kertoa opiskelijoille kiltalaistemme uratarinoita erimerkkeinä käyttäen, mitä hyötyä kisälli-mestari-polusta heille voisi olla. Haluamme kertoa heille, miten kokenut tekijä voi mentoroida opiskelijaa opinnoissaan ja auttaa löytämään tulevalle työuralleen suuntaviivoja.

entisöity kirja
Kokenut tekijä voi auttaa opiskelijoita löytämään työuralleen suuntaviivoja.

Toivomme, että mahdollisimman moni kiltalainen innostuisi lähtemään mukaan hankkeeseen. Mukana voi olla monin tavoin esimerkiksi mentorina, työpaikkaohjaajana, tai jopa tarjota työssäoppimispaikkaa omasta yrityksestään. Myös killan ulkopuoliset yrittäjät ovat tervetulleita yhteistyökumppaneita.

Hanke toivottavasti laajenee muualle Suomeen ja toimii esimerkkinä onnistuneesta oppilaitoksen ja työpaikkojen yhteistyöstä. Toivoisimme, että mahdolliset kynnykset koulutuksen ja yritysten välillä madaltuvat, ja opiskelijat pääsevät työpaikoille kokeilemaan taitojaan käytännössä ja oppimaan lisää heiltä, jotka sitä elääksensä tekevät. Moni nuori voisi löytää täten ammatillisesta koulutuksesta itseään motivoivan ja kiinnostavan urapolun.

Tekstin kirjoitti:
Tomi Lappalainen
yrittäjä ja Keski-Suomen Mestarikillan hallituksen jäsen
Kirjansitomo Tomi Lappalainen

Työelämätapaaminen: Jyväs-Caravan Oy

Mestaripolkua rakentamassa -hankkeen edustajat, projektityöntekijät Risto Koskinen ja Jukka Miettinen, kävivät vierailulla Jyväs-Caravan Oy:n hallituksen puheenjohtajan, Mikko Käyhkön, luona 23.11.2020.

Tapaamisessa käytiin keskusteluja laajasti koulutukseen, kehittämiseen ja Mestaripolkuun liittyen. Keskusteluissa käytiin yhdessä läpi erilaisia henkilöstön osaamisalueita yrityksessä.

Lopputuloksena sovittiin, että Gradiassa valmistellaan etukäteen tiettyjä koulutuksia ja tarjotaan niitä Jyväs-Caravanille seuraavan käynnin yhteydessä.

jyväs caravan Oy:n logo

Tapasimme uudelleen joulukuun puolivälissä Jyväs-Caravan Oy:n Mikko Käyhkön ja toimitusjohtaja Simo Käyhkön. Gradiasta tapaamiseen osallistuivat media-alan opettaja Vesa Iltola ja projektityöntekijä Jukka Miettinen. Tällä kertaa sovittiin jo käytännön toimista henkilöstön osaamisen lisäämiseksi! Me löysimme yrityksen, joka tarvitsi käyntiämme!

Katso myös:

Mestaripolun vinkit yrityksille

Työelämätapaaminen: Jyväs Pakari Oy

Mestaripolkua rakentamassa -hankkeen edustajat elintarvikealan opettaja Marjo Huuskonen ja johtamisen opettaja Jukka Miettinen tapasivat 23.11.2020 Jyväs Pakari Oy:n yrittäjät Arsi Tiitisen ja Simo Pynnösen. Tapaamisen aiheena oli Jyväs Pakari Oy:n koulutus- ja osaamistarpeet.

Jyväs Pakari yrityksen logo Pellolta pöytään

Keskusteluissa nousivat esiin toiveet työelämässä oppijoiden hyvästä asennoitumisesta työntekoon ja huolet työvoiman saatavuudesta leipomoalalle tulevaisuudessakin. Lisäksi keskustelimme yleisellä tasolla yrittäjien johtamisvalmiuksista, koska projektityöntekijämme Jukka Miettinen toimii myös johtamiskoulutusten opettajana.

Katso myös:

Mestaripolun vinkit yrityksille

Opiskelijainfo elintarvikealan opiskelijoille

Gradian elintarvikealan opiskelijoille ensimmäinen Mestaripolkua rakentamassa -hankkeen info pidettiin 18.11.2020. Paikalla oli yhdeksän opiskelijaa sekä Keski-Suomen Mestarikiltaa edustamassa olleet Tomi Lappalainen ja Marja-Leena Pitkäjärvi. 

Tomi kertoi mukaansatempaavasti oman urapolkunsa kirjansitojamestariksi ja yrityksensä, Kirjansitoja Tomi Lappalainen, tarinan. Tomi kertoi, että hän opiskeli ammattiin Helsingissä, perinteiseen tapaan kokeneen mestarin oppilaana. Sittemmin Tomi palasi kotikonnuilleen Vaajakoskelle ja perusti oman yrityksen. Tomin yrityksen palveluihin kuuluu mm. kirjojen korjaus.

entisöity kirja Kirjansitoja Tomi Lappalainen

Keski-Suomen Mestarikillan hallituksen jäsen Marja-Leena Pitkäjärvi valotti mentoroinnin merkitystä ammatillisen kasvun tukena. Mentorointi on opiskelijan tukemista, pienryhmissä käytännön työn tukemista ja esimerkiksi arviointia, miten opiskelija selviytyy työelämän haasteista. Mentorointi on myös hyvin vuorovaikutteinen menetelmä. Se ei tue vain mentoroitavaa, sillä myös mentori hyötyy siitä.

Tilaisuus oli mukavan mutkaton ja herkulliset aamupalatarjoilut tekivät hyvin kauppansa! 

Katso myös:

Monta tapaa opiskella
Vinkkejä opettajalle uraohjaukseen

Opiskelijainfo pintakäsittelyalan opiskelijoille

Mestaripolkua rakentamassa -hankkeen projektityöntekijä ja Gradian opettaja Jyrki Matilainen kertoi 16.11.2020 pintakäsittelyalan perustutkinto-opiskelijoille ammattitutkinnon sisällöistä ja suorituksista. Osa opiskelijoista oli kiinnostunut siitä, mitä hyötyä tutkinnosta heille olisi. Toivottavasti nämä asiat muistuvat mieleen sitten, kun nämä opiskelijat ovat jo työelämässä.

He ovat tervetulleita Mestaripolulle milloin tahansa!

maalarin työvälineitä

Katso myös:

Monta tapaa opiskella
Vinkkejä opettajalle uraohjaukseen

Opiskelijainfo sähköalan opiskelijoille

Valmistuville sähköalan perustutkinto-opiskelijoille järjestettiin opiskelijainfo Turun AKK:n Artukaisissa 3.11.2020. Tilaisuuteen osallistui seitsemän opiskelijaa, heidän opettajansa ja hanketyöntekijöiden lisäksi Turun Mestari- ja Kisällikillan Oltermanni Matti Väisänen ja hallituksen jäsen Anneli Hiiri.

Aamupalan jälkeen opiskelijat saivat kuulla perustutkinnon jälkeisistä uravaihtoehdoista sekä mahdollisista jatko-opinnoista ammattitaidon syventämiseksi. Uravalmennuksesta vastasi opinto-ohjaaja, joka on myös hankkeen työntekijä. Turun Mestari- ja Kisällikillan edustajat esittelivät Killan toimintaa ammatillisen kasvun näkökulmasta.

Mestari- ja Kisällikillan Oltermanni Matti Väisänen ja hallituksen jäsen Anneli Hiiri

Killan jäseneksi voi liittyä ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet. ja se on hyödyllinen tuki- ja informaatioverkosto eri alojen ammattilaisille. Opiskelijoille esiteltiin myös Mestarinkirja (kuvassa alla) ja Mestarinlakki, joita Killan jäsenet voivat hankkia.

Mestarinkirja

Tilaisuus onnistui erinomaisesti, koska keskustelu oli vilkasta ja opiskelijoilta saatiin hyviä kysymyksiä niin omalle sähköalan opettajalle ja hanketyöntekijöille kuin kiltalaisillekin.

Katso myös:

Monta tapaa opiskella
Vinkkejä opettajalle uraohjaukseen

Opiskelijainfot 2020

Gradian leipomoalan perustutkinto-opiskelijat 15.9.2020

Projektityöntekijä Marjo Huuskonen ja Keski-Suomen Mestarikillan edustaja kertoivat mielenkiintoisia tarinoita työelämästä ja leipomoalasta perustutkinto-opiskelijoille, jotka innostuivat heti jatko-opintomahdollisuuksista ja loistavista työnäkymistä.

Suurin osa opiskelijoista haluaa jatkaa opintojaan ammattitutkintoon ja jopa erikoisammattitutkintoon!