Mestaripolkua rakentamassa!

Mestaripolkua rakentamassa -hankkeen (ESR) tavoitteena on lisätä ammatillisesta perustutkinnosta valmistuvien kiinnostusta hakeutua ammattitutkinto-opintoihin sekä edistää siirtymistä työelämästä ammatti- tai erikoisammattitutkintokoulutukseen. Hankkeessa opiskelijoita tukevat Mestarikiltojen ammattilaiset luoden monipuolisen osaajaverkoston yhdessä oppilaitoksen kanssa.

Kaksi Mestaripolku-mallia

Hankkeen aikana rakennetaan kaksi Mestaripolku-mallia: ohjausmalli perustutkinnosta ammattitutkintoon sekä toimintamalli työelämästä ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.

Hankkeen myötä lisätään yritysten ja työyhteisöjen ohjausosaamista, vahvistetaan työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjausta ja opiskelijan ammatillisen kasvun mentorointia.  

Lisää ammattilaisia

Hankkeen vaikutuksesta ohjatummat siirtymät ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon lisäävät työmarkkinoilla syvemmän ammattitaidon hankkineita työnhakijoita ja työntekijöitä. Oppilaitokset saavat uudenlaisen ohjaus- ja toimintamallin käyttöönsä. 

Tervetuloa rakentamaan Mestaripolkua!

Tarvitsemme yrityksiä mukaan vaikuttamaan ammatillisen osaamisen tulevaisuuden tarpeisiin ja tulevien tekijöiden monipuoliseen ammattitaitoon. Olisiko teidän yrityksenne yksi Mestaripolun rakentajista? Vastaa yhteistyökyselyymme tästä.

Näiltä blogin sivuilta löydät tietoa, vinkkejä ja muuta innostavaa materiaalia. Astu Mestaripolulle tästä!

polku vihreällä niityllä

Mestaripolkua rakentamassa -hanketta (ESR) toteuttavat Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja Turun Aikuiskoulutuskeskus yhteistyökumppaneina Keski-Suomen Mestarikilta, Turun Mestari- ja Kisällikilta sekä Mestarikiltaneuvosto. Toteutusaika 1.3.2020–28.2.2023.