Mestarikilloille

Oppiminen tapahtuu yhä enenevässä määrin työelämäpainotteisesti työpaikoilla. Opiskelija hankkii osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä ja toimii joustavasti niitä yhdistellen.

Työelämässä tapahtuva oppiminen on aina tavoitteellista ja ohjattua, ja siihen voidaan yhdistää koulutusta esimerkiksi oppilaitoksen opetustiloissa, verkko-oppimisympäristöissä, virtuaalisissa oppimisympäristöissä sekä itsenäisesti opiskellen.  

Mestarikiltalainen mentorina

Mestarikiltalainen valmentajana ja asiantuntijana viitoittaa opiskelijan opinpolkua. Mestari jakaa omaa kokemustietoaan ja tuo osaamisen näkyväksi. Mestari myös vahvistaa opiskelijan käsitystä ammatillisena toimijana ja ohjaa siten ammatilliseen ajatteluun. 

Hän luo perustan opiskelijan ammatilliselle kasvulle kehittäen ammatti-identiteettiä, ammattiylpeyttä, arvoja ja eettisyyttä ammatissa.  

Katso Mestarikiltojen artikkelit:

Mentorointi

Ammattilaisen uratarinat kiinnostavat ja kannustavat opiskelijoita oman uran kehittämiseen. Mentorointisuhteessa korostuu kahdenkeskisyys, aitous ja luottamus. Mentori on asiantuntija, ja sitoutunut käyttämään aikaansa ja osaamistaan opiskelijan hyväksi.

Mentorointi on yksilöllinen ja joustava asiantuntijuuden oppimisprosessi, jossa tullaan osaksi ammattikuntaa. Opiskelija saa mentorista rinnalle kulkijan ja yhdessä jaetaan asiantuntijuutta ja uudistutaan ammatillisesti.

Mentoriksi Mestaripolulle

Mentoritoiminnan käynnistämiseksi tarjoamme uudenlaista mentorivalmennusta. Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa oman alansa ammattilaisten ohjausosaamista, jotta Mestaripolulla ammattiaan opiskelevat saavat sparrausta ja tukea työelämän osaajilta.

Jos kiinnostuit ja koet asian omaksesi, ota yhteyttä:  

Keski-Suomen Mestarikillan logo

Keski-Suomen Mestarikilta

Keski-Suomen Mestarikilta on vireä nelikymppinen, kisällien ja mestareiden yhdistys. Keski-Suomen Mestarikilta on yli 40 vuotta vanha yhdistys, joka toimii koko Keski-Suomen maakunnan alueella. Keski-Suomen Mestarikillassa on tällä hetkellä noin viisikymmentä mestaria ja kisälliä noin kymmeneltä eri ammattialalta. Jäsenistö koostuu yrittäjistä sekä palkkasuhteessa olevista henkilöistä.

Turun Mestari- ja Kisällikillan logo

Turun Mestari- ja Kisällikilta

Turun Mestari- ja Kisällikilta ry on Suomen vanhin mestarikilta. Vuonna 1948 perustetun killan jäsenistä suurin osa on yksityisiä elinkeinonharjoittajia. Mestarikillan päätehtävänä on vaalia vanhaa käsityöammattitaitoa. Jäseniä Turun Mestarikillassa on vajaa sata.

Mestarikiltaneuvosto

Mestarikiltaneuvosto on mestarikiltojen valtakunnallinen edunvalvonta- ja yhteistyöelin. Sen tarkoituksena on edistää korkeaa ammatillista osaamista, pitää yllä mestarien ja kisällien arvostusta sekä edistää kädentaitoja ja niihin liittyvän yrittäjyyden sekä koulutuksen arvostusta.

Kiltoja on Suomessa 12 paikkakunnalla. Kiltoihin voivat liittyä ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneet henkilöt. Ammattitutkinnon (kisällintutkinto) voi suorittaa yli 150 eri alalla. Erikoisammattitutkinnon (mestarintutkinto) voi suorittaa yli 100 eri alalla.